• Ukas avis uke 38

  Del dette:
 • Debatt: Den store Investeringen

  Runar Enoksen

  I kjølvannet av årets kommunevalg klarner tankene om debatten rundt kommunens økonomiske tilstand.

  Hva er det egentlig med den økonomiske styringen som kritiseres av opposisjonen?

  Kommunen går da i overskudd, de ansatte går hjem med lønn i posen, alle har mat i magen og tilgang på strøm. Hvorfor kritisere?

  Et nøkkelord i denne debatten har blitt «investeringer» og spørsmål om hva man kunne man gjort annerledes og hva som skulle vært prioritert.

  Dette er ikke enkle spørsmål å svare på, tatt i betraktning den store saksmengden som da må gjennomgås. Alle de historiske valgene som har ledet oss dit vi er i dag må redegjøres for og veies opp mot teoretiske tilstander. En umulig oppgave, selv for de som har fulgt prosessen tettest.

  Tjenestenivået trekkes ofte inn som om det er i direkte sammenheng med minus på konto, noe som kanskje er tilfellet i vår kommune akkurat nå, men ingen sannhet over tid eller på landsbasis.

  Hva er en investering?

  Derfor er man nødt til å se på dagens situasjon og vurdere veien videre derfra. Da bør man først bli enig om en objektiv forståelse av hva begrepet «investere» innebærer.

  I Det Norske Akademis Ordbok står det:

  1.  Å plasserer kapital (i noe).

  2. kapital, ressurser som er, blir investert i noe; investert beløp

  Privat virksomhet forventer som regel en slags profitt av en investering, i motsetning til det offentlige hvor det i all hovedsak betyr nybygg/utvidet tjenestetilbud som fører til økte driftsutgifter.

  Hva sier tallene?

  Fakta er at vi har en av de høyeste gjeldsbelastningene i landet per innbygger på ca. 4 ganger landssnittet eller kr. 216 800,-, Berlevåg vant med kr. 232 000,- (2018, SSB). KS definerer gjeldsbelastningen som høy når korrigert netto lånegjeld er på over 75% av inntektene, og lav hvis korrigert netto lånegjeld er på under 65% av inntektene. Selv med store inntekter etter Olje & Gass bransjens inntog, sitter vi igjen med en korrigert netto lånegjeld på 159% (2018, SSB). Sånn sett kan man si at de siste 20 årenes investeringer gir utslag.

  Hva kan vi gjøre?

  Den industrielle veksten hjelper med å holde lokket på, men for å sikre fremtidig handlingsrom og sunn økonomi bør dette beistet temmes. De etablerte beholder eneveldet, men det nye kommunestyret er mer mangfoldig enn sist og jeg håper dette vil føre til en mer bevisst finansiell kultur i kommunen vår.

  Framtidige vedtak vil koste penger, uansett om det er skolemat, svømmehall eller hva det måtte være. Derfor bør man være ærlig med folk og slutte å bruke ordet «gratis» når det er snakk om kommunalt pengebruk.

  Runar Enoksen,

  Menneske

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: Tanker etter valg

  Generelt

  Kommunevalget viste en gledelig økning av stemmeandelen i Hammerfest, fra omkring 50 % til omkring 59 %. Dette viser at kommunesammenslåingen har skapt interesse og engasjement. Gledelig er det også at vi har fått en lik fordeling av kvinner og menn og en variert blanding av nye folkevalgte, samtidig som man har beholdt den kompetansen mange av de med lang erfaring bringer med seg.

  Partivalgte eller folkevalgte

  Partienes oppgave er å fremme valglister med forslag til listekandidater. I dette ligger muligheten til å forhåndskumulere. Jo flere et parti velger å forhåndskumulere, desto færre overlater man til velgerne å velge. Arbeiderpartiet har overlatt de fleste valg til velgerne, hele 16 representanter er valgt utover de 2- som partiet hadde forhåndskumulert.Blant disse 16 er politikere med tunge verv som har måttet konkurrere med nye kandidater. Velgerne har tydeligvis påskjønnet deres innsats gjennom å gjenvelge dem.

  Når det gjelder selve valget, er det en utbredt misforståelse, nemlig at de som er nominert høyt oppe på listen er på «sikre» plasser. Spesielt «Hammerfestingen» har kommentert dette slik. Sannheten er at det finnes ingen sikre plasser utover at de forhåndskumulerte har større sjanse til å komme inn enn ukumulerte. Det er nemlig antall kumuleringer (personstemmer) fra velgerne som avgjør hvem som kommer inn. En kandidat på 40. plass på lista, kan derfor gå forbi en kandidat høyt oppe på lista. Det er ingen sensasjon, slik media vil ha det til. Det er heller ikke slik at Arbeiderpartiets liste ble snudd på hodet. Av de 18 valgte, var det bare 4 som ikke sto blant de øverste 18 på valglisten.

  Den samme misforståelse gjør seg nok gjeldende blant velgerne. Paradoksalt nok kan det ofte være en fordel å stå langt nede på lista, fordi en velger gjerne kumulerer vedkommende for å få vedkommende opp, men forbigår kandidater høyt oppe på listen, fordi de regnes som «sikre»».. En annen misforståelse er at valget avgjør hvem som skal inn i formannskapet. Det bestemmes av partiene på bakgrunn av kjønn, kompetanse og distriktsfordeling, men hvor man også tar hensyn til valgutfallet.

  Utfordringer

  Jeg ser følgende utfordringer:

  Kommunen har om lag 17 prosent innvandrere. Dette gjenspeiles knapt av valgresultatet..

  Til tross for at 24 ungdommer under 30 år var nominert, viser valgresultatet bare 2 innvalgte, begge fra Arbeiderpartiet, Kaia Charlotte Fagerhaug og Christian Bergeton Klaussen, begge dyktige unge politikere.

  Det er kommet klager på at gamle Kvalsund kommune er nærmest utradert

  Når det gjelder andelen folkevalgte fra gamle Kvalsund, hadde partiene nominert 32 kandidater. Av disse kom det inn bare 6 representanter. Forventningene var nok mye høyere og jeg forstår skuffelsen. Likevel utgjør dette 20 prosent i forhold til representanter fra Hammerfest, mens folketallet i Kvalsund utgjør bare 10 prosent i forhold til Hammerfest. Denne «overrepresentasjon» bør nok i fremtiden være minst like stor. Hammerfest Arbeiderpartis varaordførerkandidat er dessuten fra Kvalsund og partiet bør nok sikre god representasjon fra Kvalsund, både i formannskap og utvalg.

  Fakta om kommunevalget

  Fakta om kommunevalget

  Sluttord

  Arbeiderpartiet har fått flertall alene. Dette gir partiet et ansvar for å lytte til fornuftige forslag fra opposisjonen når det gjelder lokale saker og å fortsette det tverrpolitiske samarbeidet i saker vi bør stå samlet utad i forhold til sentrale myndigheter, enten det gjelder sykehus, flyplass, bompenger og andre saker som er viktige for Hammerfest. Erfaringene fra Alta, hvor partiene konkurrerer utad om å opptre mest mulig patriotiske, frister absolutt ikke.

  Tom Mortensen,

  Hammerfest

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Sverre gir ut nytt jazzalbum  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Isbjørnen er satt på plass  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Bygger om for å bli Prix  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Tester ut livet til sjøs  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Også bergningsbilen har rullet her i byen før  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Grethe flytter til Danmark  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Jubileumsfeiring i Prærien barnehage  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Utfordrer til søppelrydding  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fant flere her i byen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Utflytta hammerfesting: Elin Johannesen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal kryss-quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer? Uke 38

  Del dette:
 • Ukas bok og ukas Rino uke 38

  «En nesten endelig liste over verste mareritt»
  av Krystal Sutherland utgitt av Gyldendal 2018.

  Helt siden bestefaren til Esther Solar møtte selveste Døden, har det ligget en forbannelse over hele familien som preger dem. Bestefaren sin frykt var vann, og han unngikk alt av vann. Faren til Esther gikk ned i kjelleren en dag og har ikke vært oppe fra den på 6 år. Esther sin tvillingbror er redd mørket, – noe som gjør at de har flombelysning i hele huset til alle døgnets tider. Moren er redd for uflaks, og klarer ikke å være der for sine barn bestandig.

  Forbannelsen sier at frykten kommer til å ta livet av dem. Det er best å være på den sikre siden og unngå sin frykt.

  Esther er den eneste som ikke vet hva hennes frykt er, og hun vil heller ikke vite det. Hun skriver derfor liste over ting som muligens kan være hennes frykt, og listen vokser seg stadig lengre. På listen står alt fra heiser, trenge rom, store folkemengder, frisørtimer, edderkopper, dukker, speil – og en hel del andre ting. Nesten 50 punkter. Det er mye Esther unngår.

  En dag mister hun listen og en gutt dukker opp med den. Og mer enn det skal jeg ikke røpe av handlingen.

  «En nesten endelig liste over verste mareritt» – bare smak på tittelen, det var nok til at jeg plukka den med meg og leste – er en herlig bok om en noe uvanlig familie, og om en jente og gutt som strever med både indre og ytre demoner – hver på sitt vis. Boken har et alvorlig tema, og behandler det med både humor og alvor. Jeg blir glad i hovedpersonene og heier på de. Her har vennskap, kjærlighet, det overnaturlige og det å være der for hverandre, en sentral plass. Den handler om mot og å tørre, selv når man ikke tør.

  Her er både absurde og surrealistiske elementer, og samtidig er historien troverdig.

  Litt sånn John Irving møter John Green.

  Anbefales!

  Anita Steigre,

  Hammerfest bibliotek 

  UKAS RINO

  Leah Ulriksen Foto: Rino Engdal, på facebook @rinoengdal & #rinoengdal på instagram
  Del dette:
 • Mathilde (6) synes innebandy er gøy: – Skal bli like god som mamma  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Flytter sørover  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED