• Ukens avis uke 49

  Del dette:
 • – Jeg kan gå i fengsel for saken  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • 33 barn er borte: Skal være flydd til Dubai  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Er opp til kommunen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Debatt: Vi trenger tid!

  I disse dager forhandles det om ny arbeidstidsavtale for lærere. På den ene siden har vi lærerorganisasjonene som ønsker å gi læreren tid til å være lærer. På den andre siden står KS som ønsker mest mulig bundet tid for å utvikle skolen, som det så fint heter. En av sakene man skal forsøke å bli enige om, er når man skal være tilstede på skolen, og hva den tiden skal brukes til. I forbindelse med innføringen av ny læreplan (fagfornyelsen), er ett av kravene fra Skolenes landsforbund en time mindre undervisning i uka.

  Så, hvorfor trenger vi nedsatt tid? Og hvorfor vil vi bestemme over vår egen tid? Jo, fordi vi har allerede ganske mye vi skal rekke gjennom i løpet av en arbeidsdag. Når det nå skal innføres en ny læreplan, er det viktig at vi får tid til å sette oss inn i den. Uten nok tid til å jobbe med den, vil det gå utover kvaliteten på arbeidet med ny læreplan, og til sist vil det ramme elevene. For det er elevene som blir tapere, dersom vi ikke får den tiden vi trenger til fagfornyelsen.

  Slik det er nå er det ikke vi som bestemmer når vi skal komme på jobb og når vi skal dra fra jobb. Det er ikke vi som bestemmer hva vi skal bruke tida vår på jobb til. Vi må ha tid til elevsamtaler, kontaktmøter, undervisningsplanlegging og retting, elevsaker og dialog med hjemmet, utviklingsarbeid, trinnmøter, personalmøter og ikke minst: sette oss inn i den nye læreplanen. Alt dette skal vi rekke ETTER endt undervisning. Når skal vi få tid til det det hele dreier seg om: planlegge undervisning? Det er jo derfor vi er her, er det ikke? Vi skal lære bort, undervise. Da bør det helst foregå på en god, inspirerende og variert måte.

  Så når er det egentlig jeg får tid til å planlegge nettopp det som er selve jobben min? På kveldstid. Og for oss som har små barn, er det etter barna er i seng. Når man er mest opplagt og kvikk, og klar for å planlegge skikkelig god undervisning. Selvfølgelig er kveldsarbeid en del av læreryrket, men når man ser tilbake på arbeidsdagen og innser at tiden har gått bort til byråkrati og unyttig møtevirksomhet, føles det veldig bortkastet. Vi trenger tid til å sette oss inn i arbeidet med nye læreplaner. En time i uka må være minimum. Og vi trenger tid til å være lærere ellers også!

  Gi oss tid!

  Cecilie Helen Ditløvsen

  Del dette:
 • Debatt: Ett innlegg om sykehus, samarbeid og flyplass

  I disse dager går vi inn i siste fase av at sykehuset endelig blir godkjent og bygget nytt i Hammerfest. Til Altas store fortvilelse.. Men hadde kreftene derfra blitt brukt annerledes kunne kanskje Finnmark sett annerledes ut. Da mener jeg ikke at sykehuset hadde stått i Alta. Jeg var på Agenda Nord-Norge, gjennom prosjektet «Nye stemmer». Og av en grunn har jeg latt meg inspirere både av mine egne ord, men også av alt som er blitt sagt av unge voksne i regionen vår. Og når jeg nå leser aviser i Finnmark virker det som om dette gikk rett forbi de fleste av dere. Var det ingen som tok læring av det de unge voksne sa?
  «Vi drar ikke alle i samme retning».
  «Vi sitter på vær vår haug og kniver om ressurser.»

  For Alta – Hammerfest samfunnet har det pågått en krig i en lang tid nå. En veldig, veldig lang tid. Så lenge at jeg offisielt sier at jeg er lei. Lei av det alltid skal være en dra kamp, at vi faktisk ikke klarer å samarbeide om ting vi er enige om engang. Sykehuset blir i Hammerfest, men hvorfor skal det liksom gjøre helsetilbudet dårligere? Pr. dags dato (Så fremst nye Babcock klarer) skal det stå 2 ambulansefly i Alta, en flyplass med god regularitet. Som gir 30-40 min flytid til UNN. Ja, noen pasienter må nok i ambulansen over Sennalandet, en strekning som er godt brukt, men har forferdelig regularitet. Hvorfor gjøres det ikke noe med det? Det er brukt millioner på millioner på motsatt side av Alta, hvorfor gjør vi ikke noe med andre siden? Høy skredfare kan man redusere ved skredsikring tiltak.
  Hvorfor gjøres ikke dette? Minnes at veien i fjor var stengt nesten like ofte på grunn av skred på Alta siden, som den var av uvær. Vi kan utbedre veier så god at dette skal ikke trenge å være ett problem. Etter at sykehuset var bygget, kunne vi sammen jobbet for å videreutvikle Alta nærsykehus, det er vanskelig å prøve å hjelpe med å utvikle tjenestetilbud når man selv står og kniver og kriger om de få tjenestene man allerede har. Vi kunne samarbeidet og fått til en ordning som drastisk kan redusere reisen for folk i Alta med ambulerende personell, som gjøres den dag i dag! Ett faktum er faktisk at en nedleggelse av Hammerfest sykehus ville gjort at Hammerfest ville blødd folk, utdanningstilbud og mye mer.

  Sykehuset står i Hammerfest, men vi kan da gjøre en eventuell reisevei for alle andre så behagelig som mulig. Derfor er det også synd at RV94 har blitt kuttet. Da snakker jeg ikke om bypakker og fancye tunneler. Da snakker jeg om en forbedret vei fra Arisberget til Rypefjord som skal gjøre en tur hit mye mere behagelig for alle. En humpete kystvei og en hengebru som ikke har sett vedlikehold siden jeg var guttunge har sine behov. Styrkning i kollektivtilbudet, opprettelse av en Helseeksspress, slik som i Troms. En buss som transporterer folk i distriktene i Troms til UNN på sine timer. Med Helsepersonell, handikap toalett, plass til rullestol og mye, mye mer. Hvorfor jobber vi ikke sammen for å opprette ett slikt tilbud? Vi kunne gjort så mye mer, men istedenfor står vi her, og krangler. Vi, befolkningen, fortjener bedre.

  Vi kunne hatt utdanningstilbud plassert ut til regioner som er spesialister, Alta har jo alt bl.a. friluftsliv og lærerstudiet. De kunne fått opp f.eks. Geologi, ettersom de er gode på skifer. Hammerfest kunne fått opp Bachelor studier innenfor Energi og miljø, petroleum og andre Olje og gass nære fagfelt. Prosjektet med legestudier i Hammerfest virker og gå veldig bra, samtidig har vi allerede sykepleierutdanningen som gir en jevn strøm med nye fjes og nye miljø i Hammerfest, hva om vi kunne styrke dette og videreutvikle det? Vi kunne styrket Honningsvåg som fiskeri utdanningens midtpunkt. UiT kunne melde i 2012 at 70% av de som tar utdanningen ved deres institusjoner får seg jobb i nord, utav disse var 84% innenfor deres fagfelt. Dette er flotte tall som vi burde jobbe videre med, desentralisert utdanning og nærhet til jobben burde prioriteres for å skape ett fagmiljø rundt jobbene. Nord-Norge sliter samtidig med befolknings nedgang, Vi burde stå samlet for å gi folk en grunn til å bli, at studiene er i nærhet til jobbene de skal ut i etterpå vil være ett effektivt tiltak.

  Flyplassen i Hammerfest står litt ulent til. Da prosjektet kom opp for første gang var det ikke snakk om at vi skulle ha romskip og 2000m bane, vi ønsket en bane som tok ambulansefly og når Dash-8 ikke lengre kunne brukes, plass til oppgraderingen. Men personlig ville nok det beste vært om vi fulgte Bodø modellen kombinert med Narvik/Harstad modellen. Bodø som kjører «Ny by, ny flyplass» der det åpner seg mange dekar med areal til byen, der vi allerede sliter med å bli større for vi samtidig skal ta hensyn til reindrift og beite område. Og se på Narvik/Harstad som deler flyplassen mellom seg. Dette ville jo også løst Alta sitt problem med at den ikke kan utvides. Hvor fælt ville det vært om Alta og Hammerfest hadde en flyplass mellom seg? Plassert skikkelig ville den være midt mellom Lakselv, Hammerfest, Alta og ganske nær Havøysund og Honningsvåg.

  Vest-Finnmark lufthavn, en «gigantisk» lufthavn som gir de fleste av oss 60 minutter reisevei, drastisk kutt i småfly trafikken og ett godt etablert kollektivt tilbud ville gjort dette til en suksesshistorie vi alle kunne være stolte av, spesielt i disse tider da vi snakker miljø og bærekraft. Vi må ta realiteten over oss og innse at vi er en haug med små plasser plassert i ett stort fylke. Vi kunne, om vi hadde samarbeidet gjort store ting sammen. Men vi er for opptatt av å krangle om smuler når vi sammen kunne spist kaker.

  Vegard Kongsbak

  Del dette:
 • Debatt: HAVVIND- EN TRUSSEL MOT FISKERIENE? ELLER BARE MANGEL PÅ FORSTÅELSE HOS DE STYRENDE PARTIER I NORGE?

  Med begrepet «de styrende partier» mener jeg ikke den sittende regjering. Det er snakk om litt til. For litt siden opplevde vi at det ble trumfet igjennom et vedtak i en høring i Hammerfest kommunestyre som sa velkommen til havvind på Råsa, et svært viktig fiskefelt for alle fiskere i landet.

  Vi har hørt om konfliktene havvind skaper på Tampen, og Nordsjøen synes å bli det neste området man ønsker å plassere kjempestore havvind møller, uten hensyn til at det skaper konflikt med fiskerinæringen. Råsa området, er blitt åpnet for havvind installasjoner, etter et sterkt ønske fra Hammerfest kommune og Hammerfest Arbeiderparti, og vi hørte i dag morges Espen Barth Eide sentralt fra Arbeiderpartiet, uttrykte på NRK Tv, at det gikk alt for seint med utbygging av havvind.

  Sentrale myndigheter har foreslått områder både på land og til havs, for vindmøller, og det kan se ut som motstanden, eller kunnskapen om konflikten dette skaper på fiskefeltene, som jo også er mest attraktivt også for plassering av vindmøller, er absolutt minst.

  Derfor bør organisasjonene innenfor alle typer fiskeri kjenne sin besøkelsestid. Man må selv ta styringen, og utrede og kartlegge de områder hvor konfliktene kan bli skapt med havvindmøller, tegne det inn på kartet, og gjøre dette kjent både for OED og Fiskeridep.

  Slik kan man allerede nå sørge for at nåværende og kommende ministre vet hvilke områder de bør holde seg unna med slike installasjoner, for selv om vi selv egentlig har nok elektrisk kraft fra vannkraft, og kunne hatt et stort overskudd hvis kraftverkene ble oppgradert, så er hungeren spesielt i Europa etter såkalt «grønn energi» sterkt voksende.

  Vi behøver ikke skifte ut våre kraftverk, de går på vann alene. Men i Europa går de på kull, og det er kanskje tusenvis av disse. Fiskeriorganisasjonene bør kjenne sin besøkelsestid, slik at ikke enda flere gode fiskefelt, slik som Råsa blir kledd med havvindmøller som vil fortrenge fiskerne fra de felt de og deres foreldregenerasjoner, har levd av i hundrevis av år.

  At sentrale, mer eller mindre profesjonelle politikere, som Barth Eide, og Fiskeriministeren fra Frp, ikke forstår skadepotensialet man her ser et omriss av, er forståelig. Ingen av dem har vel særlig greie på fiskeri, bortsett fra det noen rådgivere forer dem med. For å si det på Nord Norsk, «ingen av dem har nån gang pessa i saltvann».

  Ole Martin Rønning,

  Høyrepolitiker og næringsdrivende i Hammerfest

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Ønsker Internett på sykehjemmet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Årets hammerfesting

  Avisa Hammerfestingen ønsker å kåre årets hammerfesting.

  For å gjøre dette trenger vi hjelp fra våre lesere. Vi oppfordrer dere derfor til å sende en e-post til linn@hammerfestingen.no med hvem dere mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet samt en begrunnelse på hvorfor.

  En jury vil så gå gjennom nominasjonene og plukke ut fem verdige nominerte. Til slutt vil vi ha en avstemming via avisas Facebook-side.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Turnforeningens juletradisjon  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Juleglede på rådhusplassen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Bygda samles rundt juletreet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Gleder seg til kulturvåren  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Kryssord 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Quiz-kryss  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Tilflytta hammerfesting  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Søringene spør oss om mye rart, som: Har dere tannbørste?  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Fikk dommerskryt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Gøy med pepperkakeby  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Håper på juletradisjon  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED