• UKAS AVIS UKE 42

  Del dette:
 • Debatt: Hammerfest Arbeiderparti ofrer Vester Råsa fiskefelt for å få havvindanlegg der

  I behandlingen av sak nr 49/19 i mitt siste kommunestyremøte, ble vi forelagt en saksbehandling som var særdeles slett. Vi skulle gi en høringsuttalelse om etablering av et havvindanlegg utenfor Sørøya. Navnet man opererer med, er Sandskallen. Sandskallen ligger tett inntil grunnlinja utenfor Tarhalsen. Det er et lite område, men også et område hvor det foregår fiskeri i store deler av året.

  Selvsagt vil en slik investering i havvind gi konflikter med fiskeriene, spesielt når man snakker om områder som ligger innenfor bakkekanten langs fiskefeltene utenfor Sørøya. I den sammenheng har man laget et kart. Men kartet er sterkt missvisende. Det skraverte området, er faktisk med Vester Råsa midt på, og hvor Sandskallen, som jo de fleste fiskerne vet hvor er, er ikke innenfor.

  Området man har valgt å skravere, inneholder både viktige fiskeriområder når det gjelder seifiske, og også viktige områder for autoline og garn. Til tross for forvirringen som dette skaper, og de konflikter dette klart bringer frem, går altså Hammerfest Arbeiderparti frem for å ofte Vester Råsa og områdene omkring til utbygging av havvind. I høringen har man noen få linjer om forholdene til fiskeriene.

  I løpet av debatten, som ble nokså skarp, endret Arbeiderpartiet sitt syn, og vil be om at begrepsforvirringen blir klarlagt. Men  iveren for å få til et havvindanlegg utafor Sørøya, demper ikke lysten til å være positiv til forslaget, og det man ser at Hammerfest Arbeiderparti faktisk gir en blankofullmakt til Equinor om å bygge havvindanlegg i et av Vest Finnmarks viktigste fiskefelt.

  Jeg tok meg tid til å ta en telefonsamtale med tidligere leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen fra Hasvik, som har brukt mesteparten av sitt liv som fisker, nettopp i dette område. Han var direkte sjokkert. Han sa at de politikere som går inn for dette forslaget, om å etablere vindmøllepark på Vester Råsa, stikker handa inn i et veksebol. En slik etablering, vil ikke bli godt mottatt av fiskerne, og vil møte sterk motstand. Han også, er forundret over, at man faktisk skaper forvirring om hvor området som er omsøkt ligger, og hva det heter. Kommunestyret ble etterpå utsatt for press, hvor begge alternativ under avstemmingen faktisk ble like gale, og representantene valgte selvsagt det minst skadelige, som jo var Varaordførerens forslag til endringer, uten at disse skapte mer klarhet i høringsuttalelsen.  Slik saken ble presentert ved avstemming, ble man i virkeligheten utsatt for en spørsmålstilling hvor alle svar vil være like gale.

  Her må fiskerinæringa på banen hvis de vil beskytte sine interesser. Hvis havvindanlegget blir bygd på Råsa området, vil hele området i praksis bli sperret for både notfiske, snurrevadfiske og autoline.  Trål er uansett ikke aktuellt, men nettopp trålfiske er nevnt av departementet som problematisk. Det viser faktisk at den saksbehandler som kommer med slikt, ikke kjenner til de regler som gjelder for trålfiske, og hvis noen skulle sette ut en trål i dette området, vil de nok uansett bli oppbragt av kystvakten.

  Av Ole Martin Rønning

  Tidl. kommunestyrerepresentant for Hammerfest Høyre

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: Sametingets valgmanntall

  ■  Fra utlagt manntall høsten 2019  i Hammerfest kommune:  Antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall i nye Hammerfest kommune er på 363 personer. (Tidligere Hammerfest kommune og Kvalsund kommune som nå er slått sammen til en kommune.)

  ■  Dette utgjør 4,04% av de stemmeberettigede i kommunen. 15,8% av kandidatene som stilte til valg på de forskjellige listene høsten 2019, er innmeldte i Sametingets valgmanntall.

   26% av de innvalgte kommunestyremedlemmene for perioden 2019 -2023  er innmeldte i Sametingets valgmanntall

  27,3 % av formannskapsmedlemmene er innmeldte i Sametingets valgmanntall, herunder både ordfører og varaordfører..

  For Hammerfest kommune bekreftes opplysningene i boka  «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk»(2018) som er skrevet i fellesskap av professor Per Selle og seniorrådrådgiver ved Sametinget Torvald Falch, om at «Igjen ligger de som står i Sametingets valgmanntall, høyest, en gruppe som framstår som særlig politisk interessert og ressursrike.» (s.184)

  De viser her til en undersøkelse som er gjort blant samer som står i Sametingets valgmanntall, samer utenfor manntallet og ikke-samer.

  Av Jarl Hellesvik,

  Hammerfest

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: NRK – overskudd av journalister?

  Nå håper jeg på forandringer i NRK Finnmark. Sammenslåingen med Troms gir en god mulighet for endringer. De fleste av Altas politikere har jo også vært for å sammenslå Troms og Finnmark. Jeg har heller ikke merket noen motvilje fra NRK Finnmark, tvert i mot, sammenslåings-kameratene har vel stort sett fått den beste sendetiden der.

  Jeg ser fram til en bedre fordeling av journaliststillingene i fylket. Da de fleste av Finnmarks journalister er klumpet sammen i Alta, så sier det seg selv at vi har en meget dårlig speiling av fylket. Det virker som det letes med lys og lykte etter noe å sende fra Alta.

  Vi får se og høre om rampestrekene til barn og ungdom i Alta. Ungene skrur på barnesykler, ungdommer bråker om natta på moped, og flere av dem kjører ATV til skolen. Men det er jo bare en velsignelse og se og høre, at de er som unge og barn flest i Finnmark.

  Det må være et slit for NRKs Alta-journalister å måtte gå på jakt etter noe å gjøre. Dette viser vel det overskudd av journalister som må være der, da slike og lignende «nyheter» fra Alta stadig dukker opp på Nordnytt.

  Hva som ellers kommer fra fylket i løpet av de daglige seks timene Finnmarksendinga er på lufta, f.eks fra Hammerfest som er Finnmarks nest største by, er minimalt. Etter som jeg har hørt, har NRK i Alta en TV-bil, som utmerket kan kjøre rundt i fylket. I hvert fall til nabobyen skulle man tro, men det er vel altfor mye å forlange.

  Mannen min er fra Troms, så her i huset har vi nå begynt å høre på Troms-sendinga. Jeg kan jo like godt høre på den, da reportasjer fra Hammerfest stort sett ikke er noe mer fraværende der enn i sendinga fra Finnmark. Og vedkommende der er en person som snakker til folk, ikke til en barnehage. Hvordan i alle dager klarer NRK Troms å få det til, når Finnmarkssendinga må ha to-tre personer i studio, og når de er ute blant folk, stort sett sender fra gata i Alta?

  Jeg tror vi vil få en mye bedre Finnmarksending, og da mener jeg mer stoff fra fylket, dersom den ledes fra Tromsø. Og da selvsagt etter å ha fordelt journaliststillingene Finnmark har i dag, rundt i fylket.

  Jeg har hørt tidligere, når det har vært klaget på dårlig dekning av NRK rundt i fylke, at de blant annet henviser til avisene, «dette skal avisene ta seg av». Og folk har vel stort sett gitt opp. Jeg husker spesielt godt da to taubåter ble døpt i Hammerfest og LNG anlegget feiret ti år (høst 2017). Ja glad er jeg for at vi har avis i Hammerfest, men jeg har jo også alltid trodd at det har Alta også?

  Troms og Finnmark blir tvangssammenslått fra 2020. Jeg håper, ønsker og tror på reversering ved neste stortingsvalg. Uansett er behovet stort for en ny bedre lokalradio for Finnmark, og da kan gjerne platespillingen foregå fra Tromsø.

  Inger Elisabeth Nilsen

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Se hvem som skal styre nykommunen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Disse må møte i tingretten  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • De nominerte årets lærebedrift i Finnmark, og ble hørt: – Det var fullt fortjent  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Kurs med gründergjeng  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Rykker opp til 2. divisjon  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • To priser til revymafian  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Elever ved Hammerfest videregående skole restaurerer brakkevinduer  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Tilflytta Hammerfesting  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Kryssord 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal kryss-quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer uke 42  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Feiret 40 år med FUTT  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Vil dekke hele byen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ukas avis uke 41

  Del dette:
 • Debatt: – Norge må ta ansvar for havkrisen

  FNs nye rapport om verdens hav viser at havet er i krise. Klimaendringer og menneskelig aktivitet ødelegger verdens økosystemer. Greenpeace krever akutt handling fra den norske regjeringen.

  Rapporten viser at isen smelter fortere, havet stiger raskere, ekstremvær rammer oftere, og det vil koste enorme summer å beskytte storbyer mot vannmassene.

  – Denne rapporten viser helt tydelig at klimakrisen er en havkrise. Klimaendringene påvirker livet i havet mye raskere enn tidligere antatt. Selv om vi handler nå og greier å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, risikerer vi at 90 prosent av alle varmtvannskoraller dør ut, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

  For å sikre livet i havet er forskerne tydelige, vi må kutte drastisk i klimagassutslipp og tilpasse samfunnene våre til de dramatiske endringene. Greenpeace er klar på at Norge må ta ansvar ved å redusere klimautslipp gjennom utfasing av oljeindustrien.

  – Nylig fikk Norge knusende kritikk fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø for å lete etter mer olje i klimakrisa. For Norges del er det viktigste å stanse tildelingen av nye oljelisenser, sier Pleym.

  Erna Solbergs nyeste hav-rapport slår fast at mer hav må vernes. Vern av hav er en effektiv forvaltningsmekanisme og ledende forskere har pekt på at vi må verne minst 30 prosent innen 2030.

  – Nå må verdens regjeringer ta klimakrisa på alvor, denne rapporten er nok et rop om handling. Norge sakker akterut i forhold til store land når det gjelder vern av havet. Erna Solberg må gå foran i kampen for å verne 30 prosent av havet, sier Pleym.

  Greenpeace Norge

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: – Norge styrer fortsatt mot klimastupet

  Natur og ungdom har aksjonert utenfor Stortinget og krevd klima- handling fra regjeringen. Her avbildet utenfor Stortinget.

  Natur og ungdom har aksjonert utenfor Stortinget og krevd klima- handling fra regjeringen. Her avbildet utenfor Stortinget.

  – Etter et år preget av ekstremvær, to nye FN-rapporter, og millioner av barn og ungdom som har streiket for klimaet over hele kloden, har regjeringen nok en gang nedprioritert vår tids største utfordring. Vi trenger et budsjett som legger opp til å nå klimamålene våre, altså 50 prosent innen 2030, ikke 12 prosent som regjeringen legger opp til nå. Konklusjonen er at Norge fortsatt styrer mot klimastupet, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

  Budsjettet legger heller ikke opp til å nå det såkalte 2020-målet, om kutt på 30 prosent av klimagassutslippene innen 2020, sammenlignet med 1990.

  – Heller ikke dette statsbudsjettet møter vår tids største utfordring. Det er bra at regjeringen øker bevilgningen til klimavennlig teknologi, men de store pengene går fortsatt til oljeboring og veibygging. Det blir heller ikke noen satsning på karbonfangst og -lagring. Dette budsjettet er nok et svik mot dagens ungdom, sier Eiterjord.

  – Vi er glad for at regjeringen vil bevilge 100 millioner til elektrifisere Trønderbanen, noe som har vært lovet i 40 år. Men i følge utredningene krever elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen langt mer enn dette. Sannsynligvis kan ikke arbeidet starte før man har gitt 300 millioner kroner, sier Eiterjord.

  Natur og ungdom

  Debatt

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • 40 år med FUTT  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – I store såvel små fiskevær kunne fiskekjøpere rapportere om mangel på fisk  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Gøril spiller på hjemmebane  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • God fotballsesong i Hammerfest  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Uttrykker seg med kunst  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Bli kjent med brystene dine  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Emilie (19) måtte bare takke kjøreskolen og kjørelærerne for at de stilte opp  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Tilflytta hammerfesting: Michelle Henriksen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal kryss-quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt uke 41  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer uke 41

  Del dette:
 • Bokanbefaling og Ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hedrer Lindstrøm med festival  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Dobler kapasiteten  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Vil hjelpe fattige kvinner  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED