• Ukens avis uke 29

  Del dette:
 • Debatt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fullt lesekjør i sommerferien  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Vil skape en ny kultur i byen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fremhever den naturlige skjønnheten  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Smågjøglere på sirkusskole  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Del dette:
 • Full aktivitet på bamsesykehuset  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Godt oppmøte på sjakkturneringa  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Startet Hammerfestdagene med Arctic Open  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Gratulerer med dagen, Hammerfest  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Vil hente hjem jukeboxen fra Sjårra

  Kari-Ann Iversen ønsker å hente hjem jukeboxen fra Sjårra, men for å få det til trengs et folkelig engasjement. Byens ordfører Alf E. Jakobsen lover kommunalt bidrag om det blir kronerulling.

   

  MARIUS B. STAVELI
  mbs@hammerfestingen.no

  Ulf M. har sagt ja til et make­bytte, Mårøy har sagt ja til å hente juke­bok­sen, ord­før­eren vil være med å bidra, museet synes det er spen­nende, John Wahl skal bidra med en god slant og Kari-Ann Iversen tror at vi kan få juke­box­en hjem.

  Til­feldighetene hadde det til at Ham­mer­festin­gen snublet over en juke­box som har stått på Larsens kafe og gjest­giveri, eller Sjår­ra som det het på folke­munne.
  Noe av det første Kari-Ann Iversen tenk­te da hun så bildene av Sjår­ra-juke­box­en på Ham­mer­fest His­to­rielag og Ham­mer­festin­gens Face­book-sider var: «La oss hente den tilbake til byen igjen». Iversen men­er juke­box­en hør­er hjemme på Gjen­reis­ningsmuseet.
  – Der kom­mer den til sin rett. Hvis vi får plass til den på museet, så vet vi at den kom­mer til å bli brukt, og den pass­er jo veldig fint inn i kaféen der, sier Iversen.

  Kommunalt bidrag

  Iversen er ikke alene om å ønske den tilbake til Ham­mer­fest, og det er allerede vokst frem et engas­je­ment rundt klen­odi­et fra Larsens.
  – Hvis det blir et folke­lig engas­je­ment og en kro­nerulling for å få dette klen­odi­et tilbake til byen så skal vi bidra med noen kro­ner fra kom­munen, sier ord­før­er Alf E. Jakob­sen (Ap).
  Også Nina Plant­i­ng Møl­mann ved gjen­reis­ningsmuseet er pos­i­tiv til tanken.
  – Det er ikke noe som jeg kan avgjøre på egen­hånd, men dette hørtes jo veldig spen­nende ut. Det er både kult og inter­es­sant at den kan komme til byen igjen, det er jo både lokalhis­to­rie og gjen­reis­ning­shis­to­rie i denne juke­box­en, sier Plant­i­ng Møl­mann.

  Vil ha makebytte

  Kun­st­ner Ulf M, som eier juke­bok­sen i dag, har sagt seg vil­lig til å gi slipp på den mot et rent make­bytte:
  – Jeg er i utgangspunk­tet ikke inter­essert i å kvitte meg med juke­box­en. Jeg øns­ket meg en juke­box hele mitt liv, og da denne kom inn døra sa jeg at jeg aldri skulle ut av huset igjen. Sam­tidig så er det moro at denne tin­gen har vakt til live så mange min­ner og skapt sånt engas­je­ment i Ham­mer­fest. Så om jeg får en tilsvarende, fun­gerende juke­box med plater i, så tar jeg den i bytte, sier Ulf M.
  – Om den blir stående et sted hvor gam­lin­gene kan komme og bruke den, så er det jo fan­tastisk. Det er jo veldig mor­somt å tenke på at den kan komme til å bli stående på muse­um, men jeg skal alt­så ha en strøken juke­box i bytte, sier Ulf M.

  Fri frakt

  Kari-Ann Iversen har klokkertro på at Ham­mer­festin­gene ønsker, og klar­er å få juke­box­en tilbake til Ham­mer­fest.
  Hun har allerede vært i kon­takt med gam­le Mårøy, som har sagt seg vil­lig til å frak­te juke­box­en hjem, så lenge vi klar­er å få den til Harstad.
  Gam­le Mårøy går til Bergen den 27. juli, og starter hjem­turen tidlig i august. Der­for haster det med å sam­le inn penger for et make­bytte.
  – Men jeg er helt sikker på at det skal vi få til, sier Kari-Ann Iversen.

  Bidrar så det monner

  Hun håper andre lar seg engas­jere — for dette pros­jek­tet er ikke noe hun ønsker å ta på seg alene.
  – Vi må gå sam­men om dette, og vi må være flere av de som ønsker den til byen igjen som engas­jer­er seg og er med på å spleise, sier Iversen.
  En av de som har engas­jert seg er John E. Wahl. Han husker ennå at han bruk­te mange penger på juke­box­en i ung­dom­men.
  – Dette tror jeg Ham­mer­festin­gene blir med på, og jeg skal ihvert­fall bidra med en god slant. Vi klar­er nok å få den til byen igjen, og når den står her og vi kan spille gam­le slagere på den igjen… Da er man ikke 75 år, da blir man 20 år igjen. Med cheselin i håret og en Tony Cur­tis-krøll helt foran, sier Wahl.
  – Og får vi den på museet så er det bra, da er den i det min­ste kom­met hjem igjen, sier Wahl.
  – Og skal man få den hjem er man avhengig av at flere spleis­er på det, sier Wahl.

  Spleiselag

  Ham­mer­festin­gen har der­for oppret­tet en spleis, så de som ønsker det kan bidra til å hente juke­box­en tilbake. Målet for spleisen er satt til 35.000 kro­ner. Dette er et min­steanslag for hva det vil koste å få juke­box­en tilbake til Ham­mer­fest.
  Pen­gene går til å kjøpe en juke­box for make­bytte, og trans­portere juke­box­en fra Stam­sund til Harstad. Om det blir penger til overs etter at juke­box­en er hen­tet til byen, skal disse pen­gene settes av til å sette juke­box­en i stand. Hvis vi ikke klar­er å sam­le inn nok penger innen fris­ten, vil pen­gene automa­tisk settes tilbake til de som har bidratt med en slant.
  Hvis du ønsker å gi noen kro­ner for å få juke­box­en tilbake til Ham­mer­fest, kan du bidra på nettsi­den spleis.no/43702
  Fris­ten for å sam­le inn pen­gene er satt til den 31. juli.

  Vekker mange minner

  Det er ikke tvil om at juke­box­en har vekket til live mange min­ner her i byen. På face­book har bildene av juke­box­en fått 131 reak­sjon­er og 58 kom­mentar­er.
  – Vi var en jen­tegjeng som plei­de å gå innom sjår­ra for å spille Paul Anka sin melo­di Diana… Vi var så sjen­erte at vi ikke sat­te oss, men sto borte ved inngangs­døra til pla­ta var fer­dig. Det var tider det, skriv­er Lil­lian Fors Kjell­mo.
  Om Sjår­ra og juke­box­en skriv­er en annen:
  – Det var mitt første møte med Ham­mer­fest, da jeg kom til byen med Hur­tigru­ta tidlig en august­mor­gen i 1969.
  Nå kan minnene komme hjem.

  Del dette:
 • STIAN ER KONGEN AV SIKKSAKKSTIEN  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Eirik og Oddmund søker ryddehjelp  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • «Den opne handa»  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?

  Del dette:
 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Vil ha galskap til ARN  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kvalsundværingen

  Del dette:

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED