• Ukens avis uke 33

  Del dette:
 • Hurra for brudeparet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • To voldstiltaler, kjøring påvirket av narkotika, fart og kjøring uten førerkort  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Vant helikoptertur, og får følge Arctic Race fra lufta  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lesefest for lesehester  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Brannvesenet reddet livet til Dag Paulsen

  Brannvesenet i Kvalsund er trent i livreddende førstehjelp. De blir kalt ut samtidig som helsevesenet, men er ofte de første som kommer frem. Det reddet livet til Dag Paulsen.

   

  Jonathan Jæger
  jonathan@hammerfestingen.no

  F.V: Arne Myrseth, Dag Paulsen, Guro Hansen og Svein Tore Kristof­fersen. Syke­pleier og brannkon­sta­bel Guro Hansen forteller at det er en ubeskriv­elig følelse å se Dag Paulsen i byg­da igjen. Foto: Jonathan Jæger

  En dag, sent i feb­ru­ar i år, kom Dag hjem fra en ski­tur og beg­y­nte å lage mid­dag. Plut­selig beg­y­nte han å kaldsvette og hoste. Han hadde ikke vondt i brys­tet, og hadde heller ingen stråling i krop­pen, men det var en følelse han aldri hadde kjent på tidligere. Så han ringte 113.

  – Utrykn­ingsled­eren vår Jørn Sten­ersen møtte Paulsen i skiløy­pa, en time før alar­men gikk. Vi forstod der­for at det kunne være snakk om hjerteprob­le­mer, noe man kan få etter fysisk aktivitet, forteller bran­n­mester Svein Tore Kristof­fersen.

  – Tren­ing på livred­dende første­hjelp sit­ter godt i oss alle, sier han.

  Paulsen ble kjørt til Ham­mer­fest, og så til Trom­sø i luftam­bu­lansen.

  – Det skjed­de veldig fort. Det var rett inn på operasjons­bor­det da jeg kom inn på syke­huset, sier Paulsen.

  Sjokk
  En uke senere, dagen før Dag Paulsen ble 51 år, fikk han et hjerte­in­farkt. En ven­ninne av Dag, beg­y­nte med hjertekom­presjon­er, før bran­nvesenet kom og tok over.

  – Jeg klipte opp skjor­ta hans, og fikk litt sjokk når hjertes­tarteren sa: «Sjokk anbe­fales.» For det er første gang, sier Kristof­fersen.

  Bran­nvesenet holdt på i ti min­ut­ter før helseper­son­el­let kom.

  – Da trekker vi oss tilbake, og lar de ta over, sier Kristof­fersen.

  Lokalkunnskap

  Syke­pleier og brannkon­sta­bel Guro Hansen forteller at de kom­mu­nis­er­er over radio under utrykninger, og lokalkunnskapen gjør jobben let­tere.

  – Adressen vi fikk da vi rykket ut var feil. Vi fikk postadressen til Paulsen, som er hos forel­drene hans. Men da vi forsto hvem det var snakk om, var det lett å vite hvor vi skulle kjøre, sier Hansen.

  Arne Myrseth skry­ter av kol­le­gaene i Kval­sund.

  – Jeg får veldig gode tilbakemeldinger på den jobben bran­nvesenet i Kval­sund gjør. Men det er også tøft. Lokalkunnskapene gjør det let­tere, men de drar også hjem til bek­jente og fam­i­lie.

  Lavere melde-terskel

  I fjor hadde bran­nvesenet i Kval­sund 127 utrykninger. 41 av disse var situ­asjon­er som trengte livred­dende første­hjelp.

  – En bran­nu­trykn­ing trenger ikke bestandig være alvorlig. Det er ofte en fal­sk alarm, eller en brent piz­za. Men når vi får meld­ing om medisinske til­feller, så er det alltid noe, sier brannsjef Arne Myrseth.

  Han forteller at folk er mye flink­ere å ringe inn i dag, enn før.

  – Det er bedre at vi reis­er ut på en bom­tur, sier han.

  Ifølge Myrseth var det van­ligere før å gå på livred­ningskurs enn det er i dag.

  – Alle bør kunne det. Til og med helseper­son­ell som kan det, tren­er på det. Alle men­nesker vil oppleve å måtte utføre første­hjelp, og da er det vik­tig å vite at du kan gjøre en forskjell, sier Myrseth.

  TIPS FRA BRANNSJEFEN:
  1. Ring alltid 113 – nød­sen­tralen – og fortell hva som har skjedd.
  2. Start livred­dende første­hjelp.
  3. 30 kom­presjon­er og 2 innblås­ninger.
  4. Om man glem­mer hva som er rik­tig, gjør omså 24 kom­presjon­er og 1 innblåsinger. Det vik­tig­ste er å gjøre noe.

  ANNONSE

  Annonse
  Del dette:
 • ANNONSE

  Annonse:
  Annonse:
  Del dette:
 • Lesernes sommerbilder

  Tom Andreassen ble trukket ut som vinner i Hammerfestingens fotokonkurranse. Han tar med seg kompisen som tvang ham til å sende inn bildet på ølfestival.

  VINNERBILDE — Tom Andreassen — båt­tur til Sand­fjor­den på Sørøya

  Tom Andreassen og Tor Magne Mathisen var bekym­ret for at de ikke fikk tak i fes­ti­val­pass til årets ølfes­ti­val.
  Siste mulighet til å kjøpe pass var på mandag, og den muligheten lot de gå for­bi. Gle­den var der­for stor da Andreassen fikk beskje­den om at han var trukket ut som vin­ner av to fes­ti­val­pass.
  – Det er ikke ofte jeg vin­ner, sier Andreassen, som gled­er seg til å være med på ølfes­ti­valen igjen.
  – I fjor smak­te jeg meg gjen­nom 98 pros­ent av ølet på fes­ti­valen. Det er et flott arrange­ment med mange spen­nende smak­er, sier han.

  Euge­nie og Kon­stanse Tingvold Kris­tiansen
  Tor Magne Mathisen — Math­ias tar et ordentlig finn­marks­bad på Kvitnes ytterst i tanafjor­den
  På ferie i Fre­jus i sør Frankrike rett etter Frankrike vant
  Julie Strømme Mortensen (6) på strand i Byske
  Annonse:
  Annonse:
  Del dette:
 • Tidenes beste program  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Nå brygger det opp til øl-kamp  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Annonse:
  Annonse:
  Del dette:
 • Mye moro med Sommerfeber  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Del dette:
 • Artic race  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fra ekstrahjelp til sjef på to år  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?

  Del dette:
 • «Nullingen av paul abel»  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Skal selge inn industriområdet på oljemessa  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Flott sommer, skitt fiske  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kvalsundværingen

  Del dette:

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED