• Ukens avis uke 48

  Del dette:
 • Debatt: Det ryktes forandringer

  Vargsundxpressen ved kai i Hammerfest. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

  Det er tre år siden sist, da fylkeskommunen, ved samferdselsavdelingen, ødela bussruter og båtruter rundt i Finnmark.  I hvert fall i Vest Finnmark, som jeg kjenner best til.

  Det gjaldt å innstille eller oppstykke de fleste bussrutene for å tvinge folk i båt mellom Hammerfest og Alta. Ei helt unødvendig rute, og et enormt pengesluk i dag, i en slunken fylkeskasse.

  Grunnen til at den går, er at Altas politikere vil ha den, Alta kommune tjener på den, mens vi andre i fylket taper. Altas befolkning bruker den stort sett aldri. Hammerfest befolkning ville ikke ha den. Hvis flybussen hadde begynt å gå igjen, ville vi hatt et mye billigere og bedre transporttilbud, både for folk og klima.

  Om det er et nytt Oslo-firma som er leid inn for en «billig penge», for å ta seg av sparetiltakene, vet jeg ikke. Men alt er vel mulig, særlig når man ser tilbake på prioriteringene og omleggingen som ble gjennomført 01.01.2016.

  Det virket som «bare VargsundXpressen går, gir vi f.. i resten». Men det er vel bare noe jeg innbiller meg?

  I Hammerfest har vi et ganske bra busstilbud, med buss ca hver halvtime på dagtid, og en gang i timen på ettermiddag/kveld, og det må vi ha, det er et minstekrav. Selvsagt ønsker jeg at ruter i byen kunne korrespondere bedre, og også noen flere avganger. Det er viktig at vi i Hammerfest og resten av fylket, har et godt kollektivtilbud.

  Når sparekniven nå tas fram, regner jeg med at det første som kuttes ut er VargsundXpressen, den ruta skulle aldri ha vært satt i drift. Den er en gedigen pengesløsing. Jeg tar det som en selvfølge at våre politikere på fylket tør å legge ned ruta. Jeg regner med at fornuften vil seire også hos Altas politikere, bare de får tenkt seg litt om, eller er det bare vi vi vi.. ?

  Hvis Finnmark skal blomstre, trenger hele Finnmark et godt kollektivtilbud; båt til øyene og buss på veiene. Jeg har aldri før hørt om et fylke som sparer inn på båtforbindelsen til veiløse samfunn, for å ha ei båtrute på en strekning hvor folk flest er tjent med buss.

  Hvem i Finnmark er det fylkets politikere og samferdselsavdelingen med Bakken i spissen, skal tjene?

  Av Inger Elisabeth Nilsen

  …hammerfestlig

  av Åge Eriksen

  Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

  Annonse:
  Annonse:
  Del dette:
 • Debatt: – Jeg har stor tro på dette laget

  Varaordfører, Marianne Sivertsen Næss forteller om Arbeiderpartiets planer. Foto: Bjørn Egil Jakobsen
  Varaordfører, Marianne Sivertsen Næss forteller om Arbeiderpartiets planer. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

  Sist torsdag avholdt Hammerfest Arbeiderparti medlemsmøte hvor både partiprogram og liste som partiet går til valg på i 2019 ble vedtatt.

  Listen med hele 41 navn, er en godt sammensatt liste når det gjelder geografisk representativitet, alder, yrke, og bakgrunn.

  Marianne Sivertsen Næss (i dag varaordfører i Hammerfest) er partiets ordførerkandidat, og Terje Wikstrøm (i dag ordfører i Kvalsund) er partiets varaordførerkandidat.

  Jeg har stor tro på dette laget! Her har vi en god blanding av representanter med lang erfaring fra politisk arbeid, og helt nye som er motiverte til å bidra til å utvikle den nye kommunen. Valget til høsten er et historisk valg, og vi er alle klar til å jobbe sent og tidlig for å bygge vår felles fremtid. Vi har et klart mål om at Hammerfest kommune også i fremtiden skal være e godt sted å leve og bo, for alle grupper innbyggere.

  Derfor må vi føre en aktiv bolig- og næringspolitikk i hele den nye kommunen. Vi skal bidra til å skape nye arbeidsplasser, trygge lokalsamfunn og gode velferdstjenester.

  Noe av det jeg er mest stolt av i dette programmet er den store satsingen som vi ønsker å gjøre for å gi alle barn og unge like muligheter til å lykkes i livet, uavhengig av foreldrenes inntekt, religion, etniske eller sosiale bakgrunn. I dag er det stort antall barn fra lavinntektsfamilier som ikke har økonomi til å gå på SFO.

  Dette gjør at disse barna mister muligheten til sosialisering, knytting av vennskapsbånd, gode måltid, og andre aktiviteter som finner sted etter skoletid. Vi vet også at mange innvandrerfamilier ikke har sine barn på SFO fordi det koster så mye, noe som også bidrar til å svekke språkopplæring og integrering generelt.

  Ved at ikke alle barn har anledning til å delta på SFO, så vil forskjellene øke raskere. Og disse barna det gjelder får på grunn av svak økonomi ikke like oppvekstsvilkår som andre barn. Dette vil vi gjøre noe med. Derfor vil vi tilby alle barn i 1. trinn gratis SFO.

  Vi vil også utrede full søskenmoderasjon, for å se på muligheten til at de familiene som har flere barn, bare skal behøve å betale for ett barn i barnehage. Dette er også et tiltak for å gi alle barn like muligheter i livet. Samtidig tror vi at dette vil dette være et svært attraktivt tiltak for å tiltrekke oss småbarnsfamilier, fra andre steder i landet.

  Vi trenger all den arbeidskraft vi kan få tak i, spesielt innen helse. I årene som kommer, med et økende antall eldre og færre yrkesaktive pr eldre, må vi gjøre mye mer for å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. I tillegg må vi utdanne våre egne, og sørge for at alle de dyktige ansatte som allerede jobber i kommunen, blir værende.

  Så vil jeg også legge til, at begge disse tiltakene også skal være med på å avhjelpe alle barnefamilier, når vi etter hvert får bompenger i vår kommune.  Vi vet at småbarnsfamilier har stor bringe- og henteaktivitet på ettermiddagstid, til- og fra treninger og andre aktiviteter.

  Ved å gi gratis SFO og lavere barnehagepriser, vil vi sørge for at totalbelastningen for barnefamiliene blir lavere.

  Av Marianne Sivertsen Næss (Ap), varaordfører

  Bursdagshilsner

  Annonse:
  Del dette:
 • – Kan ikke Frp få Statens vegvesen til å frafalle kravet om bompenger?  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Del dette:
 • Sjarmerte Lady Gaga og Nicole Kidman  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Skal hylle AKS med danseforestilling om snø  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fullpakket med talent i årets Fjordarevy  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Sterkt møte med mobbing: #Hengdeg #heleskolenspyravdeg  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Del dette:
 • Byr på trimturer hver uke ut hele desember  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Del dette:
 • Adelsmenn på isbjørnjakt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Drømmer om karriere innen musikken  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Turgåer på Grønn Fredag  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer

  Del dette:
 • Ukens bok og ukens Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fikk mange gode forslag  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Annonse

  Del dette:
 • Ukens kvalsundværing

  Del dette:

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED