• Ukens avis uke 16

  Del dette:
 • Debatt: – Politikernes makt(arroganse)

  Flere av våre politikere og regjeringen vi har i dag, har ikke vært til noen velsignelse for Finnmark – tvert i mot.

  De har sørget for å legge ned Finnmark som eget fylke, og de går inn for å legge ned Finnmarkssykehuset, inn under Troms.

  Maktbegjæret i ledelsen i KrF var så stor, at de heller ville inn i regjeringssamarbeid med FrP og resten av den blå regjering, enn å ta hensyn til Finnmark befolknings valg. Dersom ledelsen i KrF hadde valgt annerledes, kunne Finnmark ennå ha bestått som eget fylke – det var ikke mange stemmer som skulle til.

  Vi bor i et stort fylke, en liten befolkning aller lengst vekk fra maktens korridorer, det har vi merket virkningen av mang en gang. Vi har fisk, olje, gass, bergverk, oppdrett og reindrift, Finnmark er rik. Men det meste tas opp og sendes sørover, til stor fortjeneste for den norske stat og private eiere lenger sør. Vi blir avspist med litt ekstra skattelette for å bo her, og blir ellers sett på som en utgiftspost. Det ser ut til å være meget lett for våre sentrale politikere å skvise oss ut. Selvsagt skulle en stor andel av fortjenesten som skipes ut fra fylket, komme oss finnmarkingene til gode.

  Vi har ei NRK Finnmarkssending, som til ganske nylig har vært ei soleklar Altasending. At NRK Alta har begynt å jobbe for å bevare sin posisjon og status, nå før sammenslåing med Troms, det kan vi faktisk høre. Det virker som de har begynt å godta at det bor folk utenfor Alta, og som har krav på nyheter og reportasjer fra sitt hjemsted.

  Jeg tar det som en selvfølge at Tromsø blir NRKs hovedkontor. Jeg kan ikke tenke meg at NRK Finnmark vil bestå som i dag, i disse sammenslåings- og nedskjæringstider. To plateprat-kontor, med jevnlige opplysninger om vær- og føreforhold, treng vi heller ikke. Skal vi ha et nummer to-kontor, så bør det legges tilbake til Vadsø. NRK har kontor i Kirkenes, Honningsvåg og Hammerfest. De har et sterkt behov for flere folk, det merkes på den lille produksjonen fra disse.

  De samme politikerne fra Finnmark, som gikk inn for å legge ned Finnmark fylke, vil vel også nå stå på for å forandre og omfordele flere av NRK Finnmarks mange stillinger, fordele de ut til de mindre kontorene. Det vil være en stor fordel, og det absolutt beste for Finnmarks befolkning – dersom det skal lages NRK-reportasjer fra Finnmark.

  Vår regjering har i mange år klart å forsinke bygging av ny flyplass i Hammerfest. Det simpleste er at også Finnmarks egne politikere på fylket og storting har vært en stor bremsekloss. Det er vel på tide å luke ut disse, som ikke er klar over at de ikke er valgt til å være kommunepolitiker, men fylkes- eller stortingspolitiker; de skal representere hele fylket. Det er dessverre alt for mange politikere i dag som verken skjønner eller bryr seg om forskjellen.

  Vi har dårlig båtforbindelse og kaiforbindelse, se til Sørvær. Vi har dårlig bussforbindelse rundt i fylket, særlig mot kysten. Fra omleggingen i 2016 har det kommet mange klager fra brukerne, men maktarrogansen på fylket er stor. Vi har ei rådyr båtrute mellom Alta og Hammerfest. Jeg håper på et fornuftig fylkesting fra høsten, som heller vil bruke penger på å sikre veien mellom Alta og Hammerfest; bedre brøyting og sikring mot snøskred der det trengs, heller enn å kaste penger til ei unødvendig båtrute.

  Nå går det mot kommune- og fylkesvalg. Etter som jeg har lest, står ikke en eneste finnmarking øverst på noen av fylkesvalglistene for det nye Troms og Finnmark. Det lover jo godt for befolkningen?

  Av Inger Elisabeth Nilsen

  Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

  Del dette:
 • Takk for at du gir håp

  Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Ditt bidrag til Krafttak mot kreft er med på å endre denne alvorlige situasjonen.

  Under årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft har over 20.000 bøssebærere banket på dører fra nord til sør, og det norske folk har åpnet både dør og lommebok. Nordmenn har også vist sin enorme giverglede på Vipps, på SMS og gjennom innsamlinger på Facebook. Alle har ønsket å gjøre en forskjell for de som rammes av en kreftform med lav overlevelse.

  Vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler, arrangert løp, konserter og russerevyer. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon! Ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Ditt bidrag er med på å gi flere kreftpasienter den aller beste følelsen i livet. At de får leve videre.

  Engasjementet i Finnmark  har vært enormt. I år ønsker Kreftforeningen å trekke fram russen ved Hammerfest VGS med Helle Bjørgve i front. De har ledet Krafttak mot kreft inn i en ny æra i Hammerfest, hvor russen samarbeider med et bredt spekter av lokale bidragsytere. Aksjonssjef for Hammerfest VGS har reist rundt i byen og drevet godt rekrutteringsarbeid, som har ført til rekordoppmøte og rekordresultat. Det har også resultert i at Hammerfest VGS tildeles årets Gull-Minibøsse. Gull-Minibøssa tildeles den beste skole-komitéen i fylket. Vi ønsker også å trekke fram Elin Gro Reistad Fredriksen. Sammen har de levert og gjennomført aksjonen til ti i stil. 103.730,- kroner samlet de inn. Ærbødigst takk.

  Til sammen har 11 innsamlingskomiteer i hele Finnmark, bidratt til å samle inn hele 513.186,- kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i nærmere 40 millioner kroner. Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt.

  I dag overlever syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.

  Mer kunnskap bidrar til å oppdage og stille riktig diagnose tidligere, og utvikle mer presis og effektiv behandling. Historien har vist oss gang på gang at det er mulig, men fremskrittene kommer ikke av seg selv. Nye gjennombrudd krever midler og knallhardt arbeid over tid. Takk for at dere har bidratt til kommende fremskritt.

  Sammen skaper vi håp.

  Av  Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og
  distriktssjef, Brage Larsen Sollund

  Del dette:
 • – Eventyret i Barentshavet og Nussir

  Runar Enoksen, 5. kandidat på lista til Hammerfest KrF.

  Eventyret i Barentshavet bygger for alvor å ta av. Det startet med å fly inn tusenvis av arbeidere for å bygge Melkøya. Nå er det i stor grad lokale fagmiljø som driver den og som ellers tar del i den nasjonale teknologiske arven.

  Det er typisk norsk å pumpe olje og gass.

  Det utføres avanserte modifikasjoner og vedlikeholdsoppdrag til lands og vanns, lokale selskaper utvikler seg og mannskapet i de (inter)nasjonale har rett adresse.

  Nye produksjonsrigger popper opp i sjøen som flytende løvetenner og snart har vi kanskje en like perforert havbunn som utenfor kysten på Vestlandet.

  Polarbasen har blitt et logistikkmekka hvor kjøpesentermodellen har nådd en kritisk masse som gjør den meget attraktiv.

  Kompetanseklyngen i nord jobber hardt med å samle krefter til de krevende oppdragene.

  Teknologi er håndverk. Det tar tid å bygge opp logistikken, teknikkene og redskapene. Konkurransen er også stor fra de mer etablerte fagmiljøene i sør.

  Kompetansen blir som kjent der det produseres.

  GRUVEDRIFT OG DEPONI

  Så var det Nussir. Miljøets Satan i Kvalsund? Der vi skal produsere laksegift i generasjoner og forsøke å ta livet av havets fauna?

  Faktisk blir Repparfjorden en av de mest overvåkede fjordene i verden og miljøkravet er kanskje strengere enn noen annen gruveetablering. For ikke å snakke om arbeidsforhold. Som storforbrukere bør vi tenke på menneskelig respekt og verdighet i utvinningen av våre råvarer.

  Det grønne skiftet trenger kobber.Metodene for deponering har kommet langt siden 1970-tallet. Avgangsmassen (knust stein) skal legges på havbunnen i et begrenset område tilført virkemidler som hindrer spredning.

  Naturen har også vist at den tar tilbake terrenget etter tid.

  Vi trenger gruver og vi trenger det de utvinner. Det meste av moderne lokaler, produkter og verktøy inneholder diverse mineraler og stoffer.

  Spesielt kobber er i tiden på grunn elbiler, kabler, datamaskiner, industrianlegg og annen teknologisk eller energimessig krevende virksomhet.

  Her må vi bidra til det nasjonale og internasjonale ressursregnskapet. Når vi samtidig er i verdenstoppen innen helse, miljø og sikkerhet samt får store lokale ringvirkninger har jeg bare en ting å si: Hva venter vi på?

  Det vil fortsatt være langt mellom gruvene i Finnmark. Kommune og mange andre involverte har jobbet lenge med dette. La det skje.

  HAR EN DRØM

  Jeg flyttet i fjor hjem igjen etter et lengre og kunnskapsrikt opphold i Bergen. Det var flere grunner til det, en av de var troen på at fremtiden også bor i Hammerfest.

  Siden da har jeg deltatt på flere konferanser, besøkt bedrifter og blitt oppdatert på hva som foregår i fylket og industrien.

  Hvem vet hva det neste blir?

  Med kompetanse fra både gruvedrift, subsea og alt rundt, kan vi bli blant de første til å utnytte havbunnens mineralressurser. De siste skal bli de første.

  Kanskje det blir en lokaleid bedrift som bidrar til vårt eget Lykkeland med oppegående flyplass, modernisert sykehus og VGS, kanskje et større universitetstilbud?

  Får vi nordområdeforskningen kombinert med vår arktiske kystklimakompetanse og strategiske plassering kan det få uante følger.

  Gjennom sammenslåingen med Kvalsund blir vi også blant landets største oppdretts -og fiskerikommuner.

  RINGVIRKNINGER

  Sett i perspektiv synes jeg da det blir feil om mannen i gata ytterligere skal sponse nye veier til å transportere statens og næringslivets valuta.

  Befolkningen vår er vertskap for ressursutvinningen som velferdsnorge profiterer stort på.

  Staten bør ta ansvar for infrastrukturen slik at verdiene kommer trygt fram og folk føler seg trygge på veien. Det er nok ikke ringvirkninger som bompenger man ser for seg av å oppvarte det nye Klondike. En bom vil redusere flyten av mennesker i den nye storkommunen og være en usosial løsning.

  I KrF heier vi på de som skaper noe og samtidig tar hensyn til samfunnet og miljøet.

  Av Runar Enoksen, opplæringskonsulent hos Hammerfest flerfaglige opplæringskontor og 5. kandidat på kommune-

  valglista til Hammerfest KrF

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Her vil NVE åpne for vindmøller  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Må gå opptil en kilometer opp bakker i vær og vind  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Eventselskap i Kvalsund  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Brannsikkerhet i påska  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hundestell i påska  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 2019  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 2019  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 2019  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 2019  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Quiz 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Quiz 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfest-kryssordet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfest-kryssordet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal Kryss-Quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Del dette:
 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Fargelegg  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Praksisplass i Zambia  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Sistesiden  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED