• Ukens avis uke 33

  Del dette:
 • Debatt: Sykehus til Alta med Hammerfest Senterparti

  Senterpartiet er etter de siste meningsmålingene like stort som Arbeiderpartiet i Finnmark takket være sin innbitte kamp mot regionreformen.

    De har likevel stilt liste ved fylkestingsvalget i høst og ønsker derfor å være med på å styre den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark.

  Det er en innrømmelse av at man tidligst kan gjøre endringer før etter neste stortingsvalg. Dette tok Finnmark Arbeiderparti konsekvensen av tidligere ved å oppnevne representanter til fellesnemnda for å ivareta Finnmarks interesser.

  Valget i høst er ingen ny folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark, men å velge representanter til å styre videregående utdanning, næringsutvikling, samferdsel og nye oppgaver overført fra staten og da er det viktig for oss å være representert.

  Studerer man Senterpartiets liste ved valget, slår det meg at Senterpartiet i Troms og Finnmark med sine 63 foreslåtte kandidater, ikke har en eneste kandidat fra Hammerfest og Kvalsund.

  Hvem mener man i Senterpartiet skal ivareta våre interesser i det nye fylkestinget? Er det representanter fra Alta, Gamvik, Nesseby og Tana, som alle har kandidater på valglista?

  Jeg oppfordrer det lokale Senterparti å forklare hvorfor vi i den nye fylkeskommunen skal akseptere ikke å være representert de neste fire år ved å bruke Senterpartiets liste ved valget.

  En annen og enda viktigere sak for Hammerfest, er at Troms og Finnmark Senterpartiet, i likhet med Venstre, går inn for å arbeide for akuttavdeling og fødeavdeling i Alta, som er selve kriteriet for et fullverdig sykehus. Dette vil måtte gå på bekostning av sykehuset i Hammerfest med sitt fagmiljø.

  En stemme på Senterpartiets liste ved fylkestingsvalget, er dermed en stemme for sykehus i Alta på bekostning av Hammerfest. Venter man virkelig at velgere i Hammerfest skal stemme for dette?

  Kanskje burde Hammerfest Senterparti anbefale sine velgere å finne en annen liste ved fylkestingsvalget, for ikke å lide samme skjebne som Hammerfest Venstre.

  Skrevet av,

  Tom Mortensen

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: En statsminister på sidelinjen

  Vi har alle opplevd de litt irriterende fotballsupporterne som roper og skjeller, og mener de vet mye bedre enn treneren hvordan kampen burde vært spilt. Felles for dem alle er at de aldri har bidratt til noe særlig mer enn sur stemning. Derfor er det trist at landets statsminister har stilt seg på sidelinja i debatten om utdanning i nord. Derfra har hun valgt den minst konstruktive strategien, nemlig å kritisere framfor å delta eller heie på de som gjør jobben.

  Vi har utfordringer i Finnmarksskolen. Flere bør fullføre, resultatene bør bedres og flere bør få læreplass. Dette jobber vi med hver dag. Vi vil gjerne ha regjeringen med på laget, om ikke som ivrig deltaker – så i alle fall som god supporter for arbeidet som gjøres. Alle som har jobbet med store og vanskelige oppgaver vet at det er viktig å feire sine delseire, og at det hjelper med gode allierte som kan gi en raus klapp på skuldra, særlig i medgang.

  Problemet er at landets statsminister, Erna Solberg, har bestemt seg for å gjøre det motsatte. Hun kommer med negative karakteristikker av Finnmark, selv etter årevis med hard jobbing som begynner å gi resultater.

  Vi skal ikke unnslå noen fakta om Finnmarksskolen. Likevel må det gå an å si følgende, som en anerkjennelse til alle lærere, rektorer og ansatte som har gjort jobben: Det går stadig bedre.

  13,7% er gjennomføringen økt med på få år. I år hadde i tillegg Finnmark solid framgang på eksamensresultater.

  I norsk hovedmål som alle avgangselever kommer opp i ligger Finnmark på landsgjennomsnittet. I tillegg ligger vi i landstoppen når det gjelder Engelsk på VG1. Det går framover i skolen i Finnmark

  Det er neppe for mye forlangt at Erna Solberg kunne ha sett dette, og bidratt til debatten om hvordan vi kan løfte oss enda mer. Istedenfor bruker hun tiden på å negativt stemple elever og Finnmarkinger. Selv om Ellingsen og Solberg later som at det er uvesentlig, så betyr det noe hva landets statsminister sier og mener. Også om Finnmarksskolen.

  Jeg skulle ønske statsministeren ikke bidro til å nøre opp under gamle fordommer om Finnmark. Noe god argumentasjon for å tvangssammenslå to fylker er det heller ikke. Elevene er de samme og det er de samme lærerne, uansett hva fylket heter.

  Det vi må gjøre er å sørge for at vi får flere og bedre lærere til Finnmark. Det må utdannes flere. I tillegg må vi inn med tidlig innsats i grunnskolen, samt etterutdanne flere lærere.

  Vi må samarbeide mellom skole og næringsliv og vi må få enda flere lærlinger ut i bedrift. Alt dette er vi i gang med.

  Når hennes partifelle i Finnmark, Kristen Albert Ellingsen skal ut å forsvare, forklare, eller helst bortforklare hennes utfall mot Finnmark tar han selvsagt ikke tak i det lysende poenget: Denne regjeringen gjør lite og ingenting for elever og lærere i Finnmark. Tvert imot.

  Det kommer stadig mindre penger til fylkeskommunene fra denne regjeringen. Kronene må snus både to og tre ganger. Stadige nedskjæringer grunnet mindre penger går selvsagt også utover skolene, til tross for at de skjermes så godt vi kan.

  Vi i Arbeiderpartiet er stolte over at vi, til tross for sentraliseringsiveren til høyrekreftene, har bevart skolestrukturen i Finnmark. Vi vil videreføre dette. Det er svært viktig at våre ungdommer kan gå på skole i Finnmark. Våre ungdommer skal oppleve at de kan få god utdanning også i sitt nærområde. 

  Når Elllingsen fra Høyre beklager seg over Finnmarkskolen bør han også være ærlig nok til å si at regjeringen han støtter ikke har vært særlig gavmilde.

  Forbedringen i skolen skal mange æres for. Lærerne, elever og skoleledelse fortjener honnør for sitt gode arbeid. At Ellingsen og Solberg ikke ser at det har noe betydning hvilke ord man kommer får stå for deres regning. Det er heller ikke første gang vi ser at landets statsminister, Erna Solberg, mener at ord ikke har noe betydning.

  Den som derimot reagerer er Martin Tjelde Haga nestleder i elevorganisasjonen som har godt over 3000 elever i ryggen. Elevene reagerer på statsministerens ordbruk.

  Rektor ved Kirkenes Videregående skole Øystein Hansen reagerer også. «Det er skuffende at man igjen og igjen skal bygge opp under dette bildet av Finnmark som man tydeligvis har i sør. Aldri før har så mange fullført i nord. Det skyldes målrettet arbeid. Argumentasjonen som brukes opp mot valget, sparker liksom dette arbeidet i skinnleggen.»

  Statsministeren burde ta dette til etterretning. Finnmark burde forvente mer av statsministeren. Dessverre har hun stilt seg på sidelinja i debatten om utdanning i nord. Derfra har hun valgt den minst konstruktive strategien, nemlig å kritisere framfor å delta eller oppmuntre de som faktisk gjør jobben.

  Skrevet av,

  Tarjei Jensen Bech,

  3. Kandidat Troms og Finnmark Arbeiderparti

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Debatt: Vi har for få kvinner i politikken

  54 254 personer stiller til valg i år. Av disse er 23 258 av dem kvinner. I 34 av landets kommuner er det KUN mannlige listetopper i år. 31,5% av landets listetopper er kvinner. Det er et problem vi må ta på alvor.

  Jeg er snart ferdig som kommunestyrerepresentant i Lenvik kommune. Der har jeg vært gruppeleder i to kommunestyreperioder. Jeg har opplevd at i min kommune er det i hovedsak menn som bestemmer. Ordføreren er mann. Varaordføreren er mann. Et parti har tre representanter i kommunestyret der samtlige er menn. Lederne for alle de politiske utvalgene er menn.

  Lokalpolitikken er i mange kommunestyrer i landet blitt en gutteklubb der menn tar avgjørelser som i stor grad går ut over kvinner. Det er bare 10 av landets 356 kommunestyrer som har flere kvinner enn menn, og bare 28% av landets ordførere er kvinner. Og det merkes.

  Valglistene til årets valg viser at det ikke er noen grunn til å tro at mannsdominansen i politikken går mot en endring. Andelen kvinner som stiller til valg er stort sett likt forrige kommunevalg, og vi ser at jo lengre mot høyre man kommer, jo færre kvinnenavn finner man på kommunevalglistene.

  SV er et parti som tar kvinner på alvor og som sikrer god kvinnerepresentasjon på listene våre i hele landet. Vi har størst kvinneandel med 55% kvinnelige kandidater, og vi skulle gjerne hatt flere. Dårligst i klassen er FrP som totalt stiller med 28% kvinnelige kandidater.

  Kvinner er ikke likestilt i politikken og tallene forteller oss at vi har lang vei igjen før vi kan kalle oss for et likestilt land. Kvinners tilstedeværelse der avgjørelsene tas er en forutsetning for at også våre interesser skal tas i betraktning når viktige valg skal avgjøres.

  De siste årene har vi sett mange eksempler på hvorfor det er viktig at kvinner tar plass i den offentlige debatten. Vi har nettopp sett en historisk endring i abortloven, fødetilbudene i distriktene raseres, kvinner tjener dårligere enn menn og helsesektoren i landet drives nærmest på dugnad der ufrivillig deltid, midlertidige stillinger og uverdige stillingsprosenter regjerer.

  Det bør være et mål for alle partiene å sikre at flere kvinner får være med å bestemme. Når partiene ikke tar ansvaret sitt på alvor og har en slapp bevissthet over verdien det er å sikre kvinners mulighet til å delta blir det opp til velgerne å bidra til at flere kvinner får plass. Det er på høy tid at vi får flere kvinner opp og frem.

  Jeg håper at valgdeltakelsen i år blir rekordstor i nord. Og jeg håper at mange bruker tid på å tenke over hvem vi ønsker skal representere oss. Ca 25% av politikerne blir valgt inn på grunn av personlige stemmer fra velgerne. Å krysse en kvinne på valgseddelen eller gi en slenger til en kvinne er en liten, men viktig handling som kan være med på å sikre at halvparten av befolkningen blir bedre ivaretatt enn i dag. Godt valg!

  Skrevet av,

  Katrine Boel Gregussen, Kvinnepolitisk leder i Troms og Finnmark SV og fjerdekandidat til fylkestingsvalget

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: NRK Troms og Finnmark  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Debatt: Bompenger – kanskje den viktigste saken ved kommunevalget i Hammerfest?

  Debatten har nå gått i høye toner, og med alle slags forsøk på avsporinger og bortforklaringer i saken om bompenger i Hammerfest. Det startet som en debatt i desember 2018, hvor blant annet Kjersti Solli Iversen (H) sto i front for en aksjon i Hammerfest mot bompenger. Denne aksjonen dempet bompengelysten hos den politiske ledelse, slik at de rett og slett ikke turte provosere befolkningen, ¾ år før et kommunevalg, hvor man attpåtil planla å innsette en ny ordfører fra Arbeiderpartiet i kommunen.

  Aksjonen skapte rabalder, et rabalder som var politisk nødvendig, og posisjonspartiet Hammerfest Arbeiderparti, vred seg som en orm, for å komme unna beskyldninger om både å påføre folk store utgifter, og å ha et ønske om å innføre bompenger, koste hva det koste vil, i Hammerfest. En situasjon som ville kunne stykke opp den lille byen vår i flere deler, hvor det skulle koste penger å passere en rekke bommer med betaling, som i verste fall ville tappe en barnefamilie med mye over en halv million på 15 år. Penger en småbarnsfamilie heller burde plassere i f.eks bolig.

  Men den stormen som startet sist desember, er ikke over. Arbeiderpartiet vil ikke omgjøre vedtaket fra i 2011, om å akseptere bompenger, men de kommer med muntlige løfter, som jo ikke på noen måte binder opp partiet i forhold til velgerne, og det kan føles som at man vil skape ro omkring saken til etter kommunevalget når man håper makten i kommunen er sikret. Dette ønsker de fleste opposisjonspartier, som mitt parti Høyre, å gjøre noe med, og ønsker ikke et ene veldig Arbeiderparti i kommunestyresalen, som kan gjøre hva de vil uten å ta hensyn til oss andre fra andre partier.

  Men, med dette som bakteppe, kan det også være grunn til å se på rettferdigheten i bompengesystemet her i Norge. Da er det kanskje riktig å se hva man faktisk betaler for å kjøre på disse veiene. Først, betaler vi alle, eller nesten alle, avgifter på drivstoff som tilsvarer ca 1 krone per kilometer vi kjører, bompenger eller ikke.

  Så betaler vi bompenger. Men her er kostnadene pr kjørte kilometer svært forskjellig. De dyreste og nyeste motorveiene i landet, er de billigste å kjøre på, og strekningen langs E-18, som jo er ferdigstillt helt til litt forbi Larvik, fra Oslo, der er prisen for å kjøre på denne, ca 41 øre pr kilometer. Til sammenligning koster det å ta en tur innom Harstad når man kommer fra E 6, og skal til Sama i Harstad å besøke en gammel slektning, og noen gravbesøk, for så å returnere tilbake via Bjørnefjell, samlet en pris på 65 kroner, og da kjører man på gamle veier som ble bygd for mange år siden, uten bompenger. Kilometerprisen på Harstadpakken blir da 3,78 kroner, eller 9 ganger så mye som å kjøre på Norges dyreste vei, E-18. At mesteparten av veien, med unntak av to rundkjøringer og vegkryss som er ferdig, kjører man hele veien på 30-40 år gamle gater og veier som er betalt for lenge siden. Nå forteller man også at «Harstadpakken» er sprukket med 1 milliard kroner, som skal betales med bompenger.

  Hvordan kan slikt foregå? Jo, da Harstadpakken ble etablert, samtidig som Hålogalandsbrua også ble en realitet, søkte man regjeringen Stoltenberg II om forskuddsinnkreving som er et unntak fra reglene, og fikk det for begge prosjekter. Spesielt merkelig er det å passere ved siden av Hålogalandsbrua og å betale bompenger når man bare ser ei uferdig bru, ikke kjører over den, og betaler kroner 33,60 for å kjøre igjennom ei rundkjøring og ikke over brua.

  Bompengeprosjektet i Hammerfest, var også planlagt med forskuddsbetaling, slik som i Harstadpakken. Det ville bety at man oppretter bomstasjoner omkring i byen, sperrer eksisterende veier med bommer, og krever penger, uten at du får noe som helst igjen for pengene. Denne politikken, som ble innført av regjeringen Stoltenberg II ved en lovendring, vil Hammerfest Høyre kjempe imot.

  Prisen på Harstadpakken og Hammerfestpakken, som er planlagt, planer som Hammerfest Arbeiderparti hverken vil omgjøre vedtaket omkring, eller gå mot i sitt program, er sammenlignbare, både når det gjelder løsninger tunnellengder og utbedring av veier og bygging av rundkjøringer. Så vi kan trygt si, at det som er i ferd med å skje i Harstad, og som de betaler for, vil også bli en realitet i Hammerfest, hvis Arbeiderpartiet igjen får eneveldig makt.

  Skrevet av,

  Ole Martin Rønning

  Listekandidat og KS medlem for Høyre i Hammerfest

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Vil ha flere unge  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Han gjør dette med hjertet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Statsråden: – Skal gjøre det jeg kan  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kjersti samlet toppene  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Kjedelig å høre på dere  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Valgeksperten Brage  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fjerde runde med Vill Ungdom: – De finner friluftsmennesket i seg  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • 30 år med nordnorsk dans  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Fornøyde unger på turnering  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Utflytta Hammerfesting: Guri Brodahl  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Kryssord 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Quiz-kryss  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt spesial  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?

  Del dette:
 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Repparfjord er favoritten  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Moro med festival  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Har fått godkjent redningshund i Hammerfest  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • John er glad i Finnmark, harejakt og laksefiske  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Laksefiske 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Laksefiske 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Sesongoppkjøring  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED