• Ukens avis uke 21

  Del dette:
 • Debatt: Sammen bygger vi fremtiden

  Hammerfest Arbeiderparti har i forbindelse med høsten kommunevalg blitt utfordret på flere områder av vår politikk, våre kjente demokratiske prinsipper for vår utførelse av politikk og vårt arbeid for å videreutvikle en trygg, god, inkluderende og framtidsrettet kommune å bo og leve i for alle.

  Erik Johannessen, leder i Hammerfest Arbeiderparti.

  For Arbeiderpartiet er det viktig å søke samarbeid med de politiske partier det er naturlig å samarbeide med for å gjennomføre vår politikk. Ofte fører dette samarbeidet til enstemmige vedtak basert på fellesforslag utarbeidet tverrpolitisk, gjennom gode inkluderende prosesser og en bred politisk behandling i de forskjellige politiske parti.

  Med en stor politisk organisasjon, mange medlemmer og en by og region i en rivende utvikling er det derfor naturlig at vi gjennom våre gruppemøter, medlemsmøter og styremøter mener vår politikk er meget bredt og grundig behandlet før behandling i de politiske organer som kommunestyret, formannskapet og de øvrige politiske utvalgene. Vi lytter til velgerne.

  Vår gruppe av politikere består av mennesker fra alle samfunnslag med forskjellig kunnskap og erfaring.

  For Arbeiderpartiet, politikken og samfunnet er dette en stor styrke da dette tilfører vårt politiske fellesskap svært verdifulle bidrag for å utforme en helhetlig politikk hvor alle skal kunne være med.

  Hammerfest Arbeiderparti har gjennom hardt arbeid, gode og åpne prosesser internt og eksternt søkt de beste løsningene for våre innbyggere og region. Vi søker kunnskap og inkluderer næringslivet og dets organisasjoner samtidig som vi gjennom det fagligpolitiske samarbeidet med fagbevegelsen og dens organisasjoner verner om og videreutvikler trygge, forutsigbare og gode arbeidsplasser.

  At noen av våre politiske motstandere prøver å fremstille disse prosessene som udemokratiske, at våre kommunestyre representanter er fratatt sin mulighet til å fremme egne synspunkt, vitner om en manglende kunnskap eller et ønske om å fremstille Arbeiderpartiet som et parti som er toppstyrt og udemokratisk hvor de folkevalgte til enhver tid må forholde seg til avgjørelser som er tatt av partiledelsen på forhånd i lukkede rom.

  Valgkamp er spennende og utviklende og det bør derfor være en målsetning for alle politiske partier å fremme egen politikk, og vise velgerne alternativene gjennom det programmet vi går til valg på.

  At noen av våre motstandere hevder sin rett og politiske eierskap til vår politikk på enkelte områder vitner om et godt og åpent samarbeid hvor løsningene er det viktigste. Arbeiderpartiet tar ansvar og fordeler godene gjennom en god eldreomsorg, gode skoler og barnehager, ett godt helsetilbud og en aktiv næringspolitikk. Det gir våre innbyggere trygghet i hverdagen.

  Arbeiderpartiet skaper og søker å fordele godene i hele samfunnet.

  At opposisjonen ergrer seg over våre evner til å gjennomføre vår politikk til det beste for hele kommunen og dens videre utvikling kan jeg forstå virker frustrerende og demoraliserende men det er fortsatt ingen grunn til å ty til negative omtaler og karakteristikker av hverandre. La oss føre en god og verdig valgkamp med respekt for alle de menneskene som bruker sin kunnskap og energi for ett bedre samfunn, uavhengig av politisk tilhørighet. Det er vi og våre velgere tjent med.

  Hammerfest Arbeiderparti har over mange år ført en vekstpolitikk og det er derfor vi går til valg med mottoet «Sammen bygger vi fremtiden» i vår nye store sammenslåtte kommune.

  Å ta hele kommunen i bruk er svært viktig for Arbeiderpartiet, og ett godt samarbeid med andre politiske partier og fagmiljøer styrker prosessene og vedtakene.

  Vår ordførerkandidat Marianne Sivertsen Næss har over lang tid lagt ned et betydelig arbeid for Hammerfest, regionen og landsdelen.

  Hun har over mange år vært sentral i lokaliseringskampen om Hammerfest sykehus og utviklingen av ett godt helsetilbud for hele regionen, hun har arbeidet for ett styrket utdannings og studietilbud, vært sentral i satsingen på eldre, omsorg, idrett og kultur og arbeider bevist for en styrking og videreutvikling av industriarbeidsplasser og næringsutvikling.

  Hun har lang politisk erfaring, kjenner kommunen og regionen, har ett stort politisk nettverk, er meget kunnskapsrik, inkluderende med stor arbeidskapasitet og slik vi vurderer det den ordførerkandidaten som best kan ta vår kommune videre.

  Vår varaordfører kandidat er mangeårig politiker og ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm.

  Terje har i mange år sloss for en videre utvikling av Kvalsund hvor spesielt næringsutvikling er viktig for å skape arbeidsplasser og vekst i kommunen. Terje er kjempemotivert til å fortsette jobben med å legge til rette for nye industriarbeidsplasser, videre vekst og skape en trygg fremtid for flere mennesker i hele vår nye kommune. Terje og Kvalsund Arbeiderparti har de siste årene samarbeidet med Krf og dette har fungert godt til det beste for innbyggerne i Kvalsund.

  Arbeiderpartiet viser også her at vi ønsker og verdsetter gode samarbeid på tvers av politiske skillelinjer til det beste for folket.

  En stemme til Arbeiderpartiet er derfor en stemme til videre utvikling, velstand, en rettferdig fordeling og trygghet.

   

  Skrevet av
  Erik Johannessen
  Leder i Hammerfest Arbeiderparti

  Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

  Del dette:


 • Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • En mann i 50-årene fikk i Hammerfest tingrett en ny streng narkotikadom  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Arrangerer badmintonturnering  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Flytter inn i nye lokaler  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Elever ute i arbeidsuke  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Da er det tid for dekkskift  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hvordan ta vare på hvalen?  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Rekordpåmelding til Nussir  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Reidun fikk kulturprisen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Bildeserie fra 17. mai  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Skattekista Sørøya  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Årets konfirmanter i Hammerfest kirke  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Hammerfestkryssordet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfestkryssordet 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal kryss-quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?

  Del dette:
 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Saker fra nett 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Saker fra nett 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Saker fra nett 3  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Pride under Hammerfestsdagan  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED