• Ukens avis uke 28

  Del dette:
 • Debatt: Ny flyplass i Hammerfest?

  Skal Høyreregjeringen sammen med Finnmarks politikere (les Altas politikere) endelig klare å legge den død?

  Altas politikere med Altaposten som god støttespiller, har stått på i flere år for å snakke ned ny flyplass i Hammerfest. Altaposten har sågar skapt det inntrykk, at vindmåleren blåste ned på Grøtnes, noe som er direkte feil.

  For ca 6 år siden, før stortingsvalget i 2013, gikk endelig AP inn for bygging av en lenge etterlengtet ny flyplass i Hammerfest, med finansiering direkte over statsbudsjettet. De vant dessverre ikke valget, men jeg hadde stor tro på den nye regjeringen; at en høyreregjering også ville se næringslivets og befolkningens behov. Men i løpet av de siste syv år har det vært ganske stille fra den kanten angående ny flyplass her.

  I begynnelsen av 2017 uttalte Finnmarks (les Altas) stortingsrepresentant for Høyre, Laila Davidsen fra Alta, at det ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt med ny flyplass i Hammerfest. Er det ikke rart; Finnmark har en høyrepolitiker på stortinget som går imot vekst og utvikling i Finnmark. Det var ikke bare vekst i Hammerfest hun ville stoppe; hun spøkte også med å legge ned både Hasvik og Honningsvåg flyplass.

  Det siste nå er en rapport fra Avinor, hvor de ikke anbefaler bygging av ny flyplass, blant annet «på grunn av negativ samfunnsøkonomisk nytte og høye kostnader». Hvordan vet de at det vil være negativt for samfunnet?

  Ja er det ikke merkelig – fra å stå øverst på listen til Avinor, sammen med Bodø, for ny flyplass i nord, så vil nå Avinor radere bort hele planen. Blir dette de nye signaler fra Høyreregjeringen også?

  I følge tidligere uttalelse fra Avinor, er det i siste instans våre politikere som avgjør om det skal bygges ny flyplass i Hammerfest. Og vi har ventet lenge, nå må våre politikere på storting og regjering komme med et klart svar til Hammerfests innbyggere. Denne seigpiningen som har vart over flere år; latt oss tro at det skal bygges ny flyplass, denne uthalingen og uvissheten skulle ingen måtte gå igjennom.

  Hammerfest, en kommune som er samfunnsøkonomisk meget lønnsom for vår regjering, hvor det produseres og gis stor rikdom til vår stat. Det skulle bare mangle at ikke ny større flyplass skal bygges her. Eller er Høyreregjeringens mål å gå for stagnasjon og nedbygging av Hammerfest og kysten?

  Skrevet av,

  Inger Elisabeth Nilsen

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Debatt: Verdifulle reiser til Finnmark

  Norgesreisen er verdifull for turistene, men også for norsk økonomi og norske reisemål. Gjennom kunst og kultur kan verdien av reisen øke.

  Vi reiser mer enn noen gang, i både inn- og utland. Bare i 2018 ble det foretatt 1,4 milliarder internasjonale reiser, dobbelt så mange som i 2000. Samtidig har mange stor glede av reiseopplevelser basert på kultur, og to av tre utenlandske sommerturister i Norge oppgir kulturelle aktiviteter som «svært viktig» for sin reise.

  Dette viser at Norge som reisemål bør by på mer enn fjord og fjell. Vi har et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv, med blant annet festivaler, museer og imponerende byggverk. Norge er landet for Munch, Nidarosdomen, Kardemomme by og Peer Gynt, men også for Kygo, Sigrid og Harry Hole. Og for det råeste innenfor nordisk matkultur.

  I Finnmark får turistene oppleve den enestående bergkunsten i Alta (en del av UNESCOs verdensarv), og samisk kultur gjennom Samisk senter for samtidskunst, reindrift og doudji. Dette kan kombineres med kongekrabbesafari, overnatting på ishotell og deltakelse på festivaler som Barents Spektakel.

  Kultur tydeliggjør Norges – og Finnmarks – kvaliteter og særpreg i en stor verden. Når norsk litteratur, musikk eller arkitektur får gjen­nomslag, skaper det nysgjerrighet og viser frem Norge som kulturnasjon, men også som reisemål.

  Dette må vi ta på alvor. For reisen er verdifull for turisten, men også for norsk økonomi og norske reisemål. Kulturopplevelser kan skape uforglemmelige inntrykk, som får turistene til å komme tilbake.

  Kultur kombinert med reiseliv kan bidra til økt besøk, et utvidet kulturtilbud, mer næringsutvikling og flere helårsarbeidsplasser over hele landet. Potensialet for verdiskaping fra kulturturisme er stort, innenfor både kultursektoren, reiselivet og andre næringer.

  Derfor har regjeringen lagt fram en strategi for å styrke Norge som kulturdestinasjon. Strategien skal bidra til et bedre samarbeid mellom aktørene, mer kunnskap om kulturturisme og flere og mer tilgjengelige kulturopplevelser. Vi skal lykkes ved å stimulere til flere bedriftsnettverk og mer forskning som involverer kultur- og reiselivsaktører. Som del av dette har Forskningsrådet for første gang øremerket 20 mill. kroner til forskning innenfor kulturturisme og reiseliv. Regjeringen skal også sikre en tydelig kulturdimensjonen i Innovasjon Norges reisemålsprofilering.

  Det kulturbaserte reiselivet har stort potensial, så lenge det utvikles innenfor bærekraftige rammer – både miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi vil gjerne ta imot turister, men ikke for enhver pris. For at kulturturisme skal lønne seg for alle involverte parter, må verdifulle natur- og kulturressurser og lokalsamfunn ivaretas på en god måte. Det er vi alle tjent med.

  Skrevet av,

  Torbjørn Røe Isaksen,

  Næringsminister

  Nyhet:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Debatt: Hvem kan man stole på når det er valg?

  Takk for invitasjonen fra artikkelforfatter, Ingrid Nilsen, til å svare på at KrF og meg selv er til å stole på. For det er vi. KrF har tatt tydelig standpunkt i bompengesaken: nei til bompenger og nei til bypakke om det krever brukerfinansiering. KrF har tatt tydelig standpunkt for miljøet og prosjektet “en plastfri kommune” er allerede lansert av oss i mai der administrasjonen skal jobbe fram forslag til tiltak. Selv har jeg også gjort litt ekstra for miljøet, blant annet ved å bruke tøybleier på mine 3 barn, som betyr at 3 tonn bleieavfall er unngått. Flere kommuner gir tilskudd til familier som går til innkjøp av tøybleier, kanskje det er noe Hammerfest også kunne innføre?

  KrF som reddet kommunens skatteinntekter

  Videre applauderer artikkelforfatter Nilsen, at AP har gjort en god nok jobb de siste 12 år. Jeg har møtt på lokalpolitkere rundt om i landet som stiller spørsmålet: “Hvor vanskelig er det egentlig å styre kommunepolitikk, når man har 200 millioner ekstra i skatteinntekter å rutte med?” Her er det er et godt tidspunkt å informere at det er takket være KrF sitt engasjement at vi enda har de skattemillionene tilgjengelig i Hammerfest. Fordi i 2015 ønsket daværende regjering å fjerne eiendomsskatten, men lokalt KrF-engasjement anført av Turid Lien klarte jobben med å stoppe det. KrF hadde nemlig på det tidspunktet lederen i stortingets finanskomite, Hans Olav Syversen. Syversen jobbet aktivt med vår egen Turid, slik at de maktet å overbevise finanspolitisk talsmann. Sammen med Venstre stemte KrF ned forslaget og eiendomsskatten vår fikk leve. Kan man stole på KrF? Ja, vi reddet skatteinntektene fra Melkøya, som fortstatt gjør det enklere å være lokalpolitiker her enn i mange andre kommuner.

  Valgkampens feteste løgn

  Det er at gruveetableringen i Kvalsund er en aktuell valgsak. Saken var vedtatt av kommunepolitikerne i Kvalsund allerede før forrige kommunevalg. Lokalpolitikerne har sendt saken videre for flere år siden. Media har selv bekreftet at saken ikke er av betydning for valget i år, men ønsker fortsatt at den skal være i spill, “for debattens skyld”. Er ikke det å villede velgere?

  Eksempelvis påstår SV at Nussirs vedtak kan reverseres lokalt, men når saken er behandlet i regjering har det ingen effekt. SVs representanter har videre ytret at “forurenser det, vil vi ikke ha det”. Betyr det at SV ønsker å reversere alt de mener forurenser? Som vedtaket om etablering av Statoil på Melkøya? Dette antar jeg at SV vet ikke går an, men det stopper dem ikke fra å diskutere gruvedrift som en valgkampstrategi. Jeg mener dette villeder velgerne.

  Vi skylder våre velgere standpunkt

  Kan vi stole på AP som fortsatt serverer tåkeprat om bompengesaken? AP tar ikke standpunkt i sitt valgprogram, men det har KrF gjort. I kommentarfelt på Facebook kan vi lese at deres representanter, etter mye press, til slutt bekrefter at AP er villig til å akseptere bompenger om det gir nye veier. SV hangler også rundt i denne saken sammen med AP. Det ser vi fra valgomaten til NRK, der SV og MDG var innstilt på bompenger og brukerfinansiert bypakke i Hammerfest.

  Kan velgere stole på valgomatene?

  Apropos valgomater, til nå er de fleste valgomater lite imponerende. Det ser vi også ved at de færreste partier har valgt å promotere dem, og svært få folk har delt sine svar. Med andre ord virker det som om media først og fremst skaper innhold tilpasset sitt eget behov. Men det virker ikke som om de fungerer for partiene eller velgerne. Til eksempel vet journalister godt at gruvedrift i Kvalsund er en ikke-sak for valget. Men spørsmålet er fortsatt med i alle valgomatene. Dårlig formulerte påstander og uspissede spørsmål gir dessverre partier mulighet til å svare det de tror folk vil velge, uten at de er forpliktet til å følge sitt eget svar. Her mener jeg media kunne lagt mer kvalitet inn i arbeidet sitt. Det kan nesten virke som om valgomatene bare er blitt et trafikkverktøy for nettavisenes reklameinntekter.

  Du kan heldigvis stole på Hammerfest KrF

  Du kan stole på at Hammerfest KrF er et trygt og godt valg for din stemme. La oss sammen ta politikken ut av lukkede rom og inn i kommunestyresalen. Med åpenhet og større politisk bredde kan vi få til at engasjement på nytt brer seg ut i kommunen vår. Slik at vi får mer vekst og flere store prosjekter gjennomført.

  Skrevet av,

  Truls Olafsen-Mehus,

  Ordførerkandidat (KrF)

  Nyhet:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Debatt: Var det god journalistikk?

  I avisinnlegget «Strifeldt snur om Hammerfest Lufthavn», som sto å lese på websiden til iFinnmark 6. juli og står i Finnmark Dagblad onsdag 10. juli, er blant annet Banak flyplass nevnt flere ganger.

  Personlig er dette en lufthavn, som jeg aldri har sett på i forbindelse med Hammerfest lufthavn, da den drives så ulikt.

  For meg kan Hammerfest lufthavn, sammenlignes med Alta lufthavn, dog mindre, og vi har dårligere regularitet her i Hammerfest på vår flyplass.

  Likevel er det på sin plass å se litt nærmere på Banak lufthavn siden den nevnes de siste dagene, i to ulike avisreportasjer, som et godt alternativ, istedenfor å bygge nye Hammerfest flyplass på Grøtnes.

  Banak er en flyplass om drives og eies av Avinor. Flyplassen har Norges femte lengste rullebane, med sine 2788 meter. Sivilt betjenes lufthavnen primært av Widerøe og har 3 avganger hver dag kun til Tromsø. Om sommeren benyttes Banak lufthavn til noen Charterfly, og Norwegian har en avgang torsdag og en avgang søndag fra Banak til Gardermoen.

  Luftfartsvesenet er representert med Stasjonsgruppe Banak, hvorav forsvarets Sea King redningshelikoptre er stasjonert. Disse tilhører 330-Skvadronen.

  Tallmessig har jeg ikke lett så lenge eller grundig, men passasjertallene inkludert transitt var 65 000 i 2015.

  Forventer ikke at det har vært noen spesiell endring siden. Og da blir jeg undrende. Hvorfor?

  Hvorfor er plutselig Banak et godt alternativ til ny flyplass på Grøtnes?

  Passasjertrafikken på Banak lufthavn er pr i dag, er mer enn 50 % lavere enn det vi har i Hammerfest, og det på vår flyplass hvor flyene står unormalt mye på bakken, eller ikke klarer lande.

  I tillegg har vår flyplass i Hammerfest avganger og ankomster fra hele Finnmark, og tall fra 2017 viste at vi har 135 000 passasjerer.  Det er også estimert at vi som følge av dårlig regularitet og høye priser, har mistet 40 000 passasjerer til Alta lufthavn.

  Plutselig er ikke 140 km fra Hammerfest, og en fjellovergang noe hinder heller, og kommentaren «Klarer man å holde reisetiden til en time fra flyplassen, er det så langt, spør Strifeldt», gjør meg undrende om vi bor i samme fylke.

  Når ble ikke 14 mil og en fjellovergang i Finnmark, for eksempel på vinteren, noe man  ikke trenger ta hensyn til?

  Jeg har aldri kjørt så fort hverken til Lakselv eller Alta fra Hammerfest, selv ikke de gangene jeg har vært litt hard på gassen. Og klarer ikke tro at en utbedring av noen vei, uansett skal klare å halvere tidsforbruket på strekningen.

  Det er ikke fysisk mulig å komme seg til Lakselv eller Alta på 1 time fra Hammerfest, uansett om man gjør noe med veiene. I Norge har vi ikke engang fartsgrenser hvor dette lar seg gjøre.

  Her må det nesten være andre årsaker….

  Med å løfte blikket litt i den første reportasjen, ser man at en av journalistene, Arnfinn Sjøenden er Lokallagsleder i Porsanger SV, og sitter per tiden i kommunestyret i Porsanger og er vara til formannskapet. I tillegg til at han er Leder i sektorstyret for helse og omsorg i Porsanger Kommune.

  Mulig det bare er meg, men jeg synes dette blir litt i grenseland.

  Å skulle ta intervju og skrive en reportasje med politiske motstandere knappe to måneder før et valg, er kanskje ikke like fair ovenfor andre parti. Det kan sette både en selv eller andre i et dårlig lys, samtidig kan det være en måte å få frem sin egen sak på.

  Om det er tilfellet her skal jeg ikke spekulere i, men ønsker likevel å påpeke dette.

  At Banak plutselig dukker opp i forbindelse med ny flyplass på Grøtnes, tror jeg faktisk ikke bare var tilfeldig.

  Spesielt siden Banak ikke kan betjene Finnmark fylke på samme måte som det Hammerfest gjør.

  Og da spør jeg igjen; hvorfor?

  Det kan muligens være til politisk ledelse i Porsanger sin fordel om de fikk overta en del av Hammerfest sin flytrafikk. For jeg klarer faktisk ikke se et godt argument for hvorfor Banak sees på som et alternativ istedenfor ny flyplass på Grøtnes.

  I vær varsom plakaten står det blant annet i punkt 2.2 «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

  Her burde redaktør Reginiussen i Finnmark Dagblad ha tatt ett annet valg i utsendelse av journalist.

  Skrevet av,

  Kjersti Sollien Iversen,

  Listekandidat Hammerfest Høyre

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Tarjei vil ha sommerjobb  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Kjært band har mange navn  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Det glade kamellivet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Hurtigruta imponerte  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • En annerledes forestilling  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Sommerjobb i barnehage  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Utflytta Hammerfesting: Elisabeth Nyheim  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Hammerfestkryssordet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfestkryssordet 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal kryss-quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ungdommene stilte opp  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Fullt hus i Kokelv  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Koftetriks med Rita  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Sjøsamisk historie i Kokelv  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Rørende jubileumsfest  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Lokale kunstnere  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED