Alta arrangerer svømmestevne i Hammerfest

I slut­ten av april var svøm­merne fra Alta og Ham­mer­fest sam­let i Isb­jørn­hallen.

– Vi var i Alta på påskeleir i fjor,  og 1. mai i år var de her, forteller Jørunn Iversen, som håper svømmestevnet kan være med på å bidra til en flott tone og forhold mellom de to nabobyene i Finnmark.
Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Hun forteller at årsak­en til at altak­lubben skal arran­gere sitt svømmestevne i Ham­mer­fest skyldes at
de selv er fri for vann i sitt svøm­me­bas­seng.
– Så da blir det stevne i Isb­jørn­hallen med stevneled­er fra Alta, for­t­alte hun til avisa Ham­mer­festin­gen allerede i beg­yn­nelsen av mai.

Stevnet arran­geres i pin­se­hel­ga, og er både et rekruttstevne og et approbert stevne. Alt­så et stevne for både små og store svøm­mere med ulike fer­digheter.

Avisa Ham­mer­festin­gen 3. mai.

Del dette: