Annonse: Sjekk hva du kan finne og vinne i QR-jakten

Hos Mar­tin og Mari­ta på Elkjøp finner du ved utgangs­døren en plakat med et godt syn­lig kode­ord, som gjelder i konkur­ransen om gaveko­rt. For det er den du skal reg­istrere på nettsi­dene til Ham­mer­festin­gen sam­men med koden du finner hos Rema 1000 på Storsvin­gen. NB! Du trenger ikke mobil­tele­fon som scan­ner for å delta i konkur­ransen

QR-jak­ten i regi av Ham­mer­festin­gen fort­set­ter. Mandag stakk tre ham­mer­fest­damer av med de første gaveko­rtene i jak­ten, men allerede fra i dag ons­dag blir det ny sjanse til å vinne gaveko­rt hos Rema 1000 og Elkjøp på Storsvin­gen. Samt finne gode tilbud. 
– For å være med i trekn­ing av gaveko­rt trenger du bare å dra til butikkene som deltar i QR-jak­ten og finne kode­or­dene som er opp­slått, og deretter reg­istr­erer du kode­or­dene i skje­maet du finner på www.hammerfestingen.no/qr-jakten, forteller markeds­føringskon­sulent Håkon Berntsen hos avisa Ham­mer­festin­gen.

I QR-kodene, som du scan­ner med en mobil­tele­fon (du tren­gen QR-kode­le­ser/app), vil du finne kode­ord som du trenger for å kunne benytte deg av gode tilbud eller gratis­var­er i butikkene som er med i jak­ten, fork­lar­er han.

– Husk at tilbudet kan gjelde et begrenset antall av en vare eller kun gjelde en spe­siell ukedag, men det får du infor­masjon om når du scan­ner koden, påpeker markeds­føringskon­sulen­ten.

Denne uken kan Mari­ta Hansen og Mar­tin Sten­voll hos Elkjøp likev­el i forkant røpe at de tilbyr blue­tooth-høy­talere til halvpris i val­gfri prisklasse, forut­satt at du kan det nye kode­ordet som er skjult i ukens QR-kode fra Elkjøp. QR-jak­ten (uke 22–23) starter ons­dag 31. mai. 

– Det er fritt valg. Vi gir halv pris både på de største blue­tooth-høy­talerne til 4.995 kro­ner og de min­ste og bil­lig­ste der­som du kan rik­tig kode­ord som er skjult i QR-koden, sier Mari­ta og Mar­tin hos Elkjøp, men påpeker at tilbudet gjelder i begrenset antall fra ons­dag.

– Kun­den vel­ger selv hvilken blue­tooth-høy­talere de vil kjøpe. Vi gir halv pris både på de største som koster 4.995 kro­ner og de min­ste og bil­lig­ste der­som du kan rik­tig kode­ord. Først til møl­la gjelder. For her har vi også lagt inn en begren­sning i antall, sier de.

Kode­ordet du må kunne si i kas­sa for å få høy­taler-tilbudet finner du alt­så skjult i QR-kodene for uke 22–23. De finner du i ukens avis (fra ons­dag), på plakatene som henges opp i butikkene (fra ons­dag) og på Hammerfestingen.no («Jakt på QR-koder), og må scannes med mobil­tele­fon som har innstallert en QR-kode-app.

NB! Husk at kode­ordet du trenger for å få halv pris på høy­talerne er ikke iden­tisk med det syn­lige kode­ordet som du finner på plakatene i butikkene. Lykke til.

Infor­masjon om hvor­dan du laster ned QR-appen, og hvor­dan du bruk­er den finner du på Ham­mer­festin­gens nettsider.

Vin­nere av QR-Jak­ten uke 21 ble:
Gaveko­rt Elkjøp: Char­lene Hansen
Gaveko­rt Rema 1000 Storsvin­gen: Kathrine Sørnes
Gave­abon­nement Ham­mer­festin­gen: Bir­git Wed­ding

Også hos kjøp­mann Ronald Aslak­sen hos Rema 1000 vil du fra ons­dag finne koden du trenger for å delta i treknin­gen av gaveko­rt. Husk at du trenger koden som du finner både på Elkjøp og Rema 1000 Storsvin­gen for å vinne gaveko­rt, mens i den skjulte QR-koden skjuler også Rema noe godt.

Del dette: