Her åpner ordføreren Arctic Operations 2017

Ord­før­er Alf E. Jakob­sen øns­ket kon­fer­ansedeltak­erne velkom­men til Ham­mer­fest.

Del dette: