Debatt: Lønn til ordfører og varaordfører i nykommunen

Lønn til ord­før­er og vara­ord­før­er i nykom­munen Vi ser av FD at Ham­mer­fest og Kval­sund Arbei­der­par­ti har nomin­ert ord­før­er og vara­ord­før­er til 2019 val­get. Sam­tidig ser vi at Ap går inn for at ord­før­er og vara­ord­før­er skal frikjøpes 100 pros­ent. Egentlig ingen over­raskelse, men er Read More …
Del dette:

Tenker på Hammerfest

Oslos vara­ord­før­er Kham­sahjiny «Kamzy» Gunarat­nam (30) forteller i et portret­tin­ter­vju med Fag­bladet om tiden da hun og fam­i­lien fra Sri Lan­ka ble gjen­forent i Ham­mer­fest i 1991. BJØRN EGIL JAKOBSEN bej@hammerfestingen.no – Oslos yng­ste vara­ord­før­er gjen­nom tidene var en av de første som svømte vekk Read More …
Del dette:

Fra Politiet

Poli­ti­et på Twit­ter Tors­dag 19. april Trafikkon­troll ved Fuglenes skole. Foren­klet fore­legg på 5.500 kro­ner utst­edt for kjøring mot «innkjøring for­budt­skilt». UP har hatt fart­skon­troll i Kval­sund og et fore­legg utst­edt, og en tilhenger som ble meldt stjålet i Alta er fun­net igjen i Kval­sund. Read More …
Del dette:

Forbud mot heliumballonger

Vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss (Ap) men­er Ham­mer­fest må for­by salg av heli­um­bal­longer, og tar opp sak­en i en inter­pel­lasjon i kom­munestyremøtet den 3. mai og ønsker et for­bud allerede fra 10. mai. BJØRN EGIL JAKOBSEN bej@hammerfestingen.no I kom­munestyremøtet 3. mai vil vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss Read More …
Del dette:

En klar innertier

Knut Alfred Olaussen, Mar­ius Heit­mann, Marte Lorentsen, Hans Morten Olaf­s­son og Ken Are Johansen fylte utest­edet Fresh for­rige tors­dag med sitt nye teater­pros­jekt. – Det er klart dette fris­ter til gjen­takelse, sier Marte Lorentsen, som ledet denne teatertrup­pen. Foto: Mar­ius B. Staveli En for­ryk­ende kveld Read More …
Del dette:

Kjemper mot tvangsreformen

Vil­jen for å kjempe mot sam­menslåing av Troms og Finn­mark er stor, men­er møteled­er Guri Hansen (f.v.), SV-poli­tik­er Kirsti Bergstø og Kval­sund-ord­før­er Ter­je Wik­strøm (Ap) etter folkemøte i Ham­mer­fest. Alle foto: Bjørn Egil Jakob­sen Under et folkemøte i Ham­mer­fest søndag tok mange til ordet mot Read More …
Del dette: