– Avgjort: Nord-Norge deles i to regioner

Nettstedet High North News mener sammenslåing av Finnmark og Troms er avgjort. Illustrasjon: Google

Nettstedet High North News varslet først at de har fått bekreftet at det er flertall for å slå sammen Troms og Finnmark til én region/ett fylke, mens Nordland består som i dag, og at dette offentliggjøres i løpet av dagen.

– Flertallspartiene vil kunngjøre avgjørelsen i dag. Resultatet man har kommet frem til imøtekommer i stor grad det primære ønsket fra Nordland fylkesting, og andreprioriteten fra Troms fylkesting. Primært ønsker Troms at alle de tre fylkene skal samles i én region. Finnmark fylkesting har vedtatt at Finnmark ønsker å bestå som eget fylke, og har ikke gitt uttrykk for alternative prioriteringer, skriver nettstedet High North News.

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med cirka 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen også til NRK nå i formiddag.

Nord-Norge deles i to regioner. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som egen region. Det bekrefter nå leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, melder NRK.

Annonser:

Del dette: