Beslagla våpen, HB-apparat og hjemmebrent på Rolvsøya

Våpen, strømpistol, HB-apparat og ca. ti liter sprit ble beslaglagt i politiaksjonen i Tufjord. Til sammen ni personer som er involvert eller ansees som vitner i saken, er avhørt av politiet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Bilde av poli­ti­ets våpenbeslag i Tufjord. Ingen av våpnene er «skarpe» våpen, men luft- og gass­drevne skytevåpen, påpeker sek­sjon­sled­er Asgeir Aule ved Ham­mer­fest poli­tis­tasjon. Lom­me­lyk­ten på bildet er en en «Taz­er» strømp­is­tol. Foto: Poli­ti­et

– Vi har avhørt til sam­men ni per­son­er med direk­te eller indi­rek­te tilknyt­ning til sak­en, dvs. folk som er direk­te involvert eller som er ansett som vit­ner, oppl­yser sek­sjon­sled­er Asgeir Aule ved Ham­mer­fest poli­tis­tasjon.

Les også: Politiet rykket ut bevæpnet og pågrep mann i 30-årene på Rolvsøya

Poli­ti­et rykket ons­dag ut til Rolvsøya med en stor styrke, og fikk bis­tand fra red­ningsskøy­ta «Odin» for frakt av per­son­ell og utstyr. Bak­grun­nen for poli­ti­ak­sjo­nen er en kon­flikt som har opp­stått mel­lom to fam­i­li­er på stedet, opplyste poli­ti­et tidligere i uken.

Poli­ti­et rykket ut ons­dag til Rolvsøya og pågrep en mann i 30-årene. Det ble også fore­tatt beslag i våpen, oppl­yser poli­ti­et i dag. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Totalt fire luft- eller gass­drevne skytevåpen er beslaglagt. En “taz­er” strømp­is­tol, en pep­per­spray og et kom­plett hjem­me­brentap­pa­rat m/ca. til liter fer­dig tilvir­ket sprit er i til­legg tatt i beslag, oppl­yser poli­ti­et.

Les flere saker fra Hammerfestingen her: www.Hfest.no

Ifølge poli­ti­et vet man nå at det har vært en eller flere kon­frontasjon­er mel­lom partene der den som nå er sik­tet i sak­en har vært frak­tet til Ham­mer­fest syke­hus etter en slåsskamp der ute.

– Ved­k­om­mende skal ikke ha blitt alvorlig skadet, men detal­jene rundt denne hen­delsen er også en del av den videre etter­forsknin­gen, sier poli­tiover­bet­jent Asgeir Aule. Han sier poli­ti­et føler at de nå har god over­sikt over hen­delses­for­løpet, men noen vit­neavhør gjen­står.

Foto: Poli­ti­et

– Av hen­syn til at det fort­satt gjen­står en del avhør, kan vi ikke gå ut med mer info per nå, sier han, og vis­er til at sak­en etter­forskes nå videre av Måsøy lens­man­nskon­tor.

Annonse:

Annonse:

Del dette: