Bil kjørte utfor ved Mollstrand — ingen personskade

Det ble slått trip­pelalarm i etter­mid­dag etter meldin­gen om utforkjørin­gen ved Moll­strand på Kvaløya. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Poli­ti­et fikk meld­ing om trafikku­lykken på Riksvei 94 klokken 17.08 mandag, og både ambu­lanser, bran­nvesenet og poli­ti­et rykket ut med flere utrykn­ingskjøretøy, men det gikk heldigvis bra med kvin­nen som kjørte bilen.

Etter kort tid kunne poli­ti­et melde at ulykken ikke førte til per­son­skade.

Del dette: