Glimt fra Hammerfest i dag

Ham­mer­fest på mor­genkvis­ten tirs­dag. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

I byens gater var det fullt av turister tidlig på morgenkvisten tirsdag. Ved kai lå turistskipet “Hamburg”. Et 15.000 tonn luksus cruiseskip, som ble bygget i 1997 i Tyskland. 

MS “Ham­burg” er ingen stor dame, og hennes beskjedne stør­relse gjorde at man kunne bruke skipet i de store innsjøene i Nord-Ameri­ka, hvor den krys­set sesongene mel­lom 1997 og 2011, og andre cruise ver­den over.

Ifølge Wikipedia har skipet et mannskap på 170 menn og kvin­ner, og skipets topp­fart er 16 knop. Tidligere het båten “Colo­mubus for Hapag-Lloyd, men ble erstat­tet av skipet “Colom­bus 2”.

Skipet som lå til kai tirs­dag har plass til 420 pas­sas­jer­er.

Neste des­ti­nasjon­sst­ed for tur­ist­skipet, som er plot­tet inn på AIS-sys­temet, er Grav­dal ved Bergen.

Like etter at MS “Ham­burg” for­lot byen la hur­tigruteskipet “Polarlys” til kai. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Annonse:

Del dette: