Hammerfestingen

Tiltalte nektet straffskyld:

Fikk fengsel i 45 dager

Retten festet lit til forklaringen fra den tidligere salgskonsulenten, la vekt på SMS-meldinger mellom de to tiltalte, og dømte den ene til fengselsstraff og salgskonsulenten til samfunnsstraff.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 18.09.2020 kl 14:56

Den tidligere salgskonsulenten hevdet i retten at medtiltalte var kjent med opplegget hans om å melde brekkasje og få kreditert varer hos Ringnes, og tingretten beskriver dette ved at salgskonsulenten sørget for kreditering av noe varer til seg selv og tilsvarende til den andre tiltalte.

Advokat Benny Solheim (bildet) var forsvarer for den tidligere salgskonsulenten, og aktor i saken var politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen.

– Støttes av meldinger

– Slik retten vurderer det, støttes dette av de meldingene som er dokumentert, mener Hammerfest tingrett, og viser til meldinger mellom de to.

Videre slår retten fast at tiltalte nummer to ikke kan høres på at han trodde at dette var en legitim praksis fra Ringnes side, som ble administrert av den tidligere salgsagenten.

At den tidligere salgskonsulenten i drøftingsmøte med Ringnes og for politiet har forklart at flere andre kunder har vært med på dette, mener retten ikke fritar tiltalte nummer to for ansvar.

– Tiltalte måtte skjønne

– Når det gjelder kjøpet av en halv pall med øl rundt den 15. september 2016, viser retten til den SMS-korrespondansen som er dokumentert, fortsetter retten.

– Det starter den 14. september 2016 kl. 06.15 med at «NN» spør om «NN2» er interessert i å kjøpe en «palle øl som e feillevert og som ingen vet kor skal.» «NN2» svarer umiddelbart «Jepp». Deretter diskuteres pris i flere meldinger, før «NN» spør om han får penger for den eller må ta det ut i varer.

– Dette tyder på at «NN2» måtte skjønne at «NN» opptrer som privatperson og at dette er utenom Ringnes-systemet. Det tilsier også at dette ikke er første gang en slik handel blir gjort, siden «NN» spør om han får penger eller må ta det ut i varer.

– Trengte penger til reparasjon

Videre snakkes det om kreditering av en pall og kjøp av en pall (slik retten skjønner det er det snakk om halve paller), før «NN»» sier at han ikke har kr. 14000 i lomma, men at han skal få penger. «NN» svarer at han trenger penger til reparasjon av bil og «NN2» svarer at han ikke får ut mer enn kr. 9900 i uka, oppsummerer retten.

– «NN2» sin forklaring om at dette var noe han vurderte, men aldri gjennomførte kan han ikke høres med. Retten viser til at «NN2» to dager senere sender melding hvor han skriver: «Æ skulle få 4k til for pallen ja?». «NN2» svarer da «Ja». Dette tyder på at handelen ble gjennomført, fortsetter tingretten i dommen.

– Hadde ordning seg imellom

Retten har dermed lagt til grunn som bevist at de to har hatt en ordning seg imellom, hvor salgskonsulenten som har tatt ut varer fra Ringnes sørget for å få de kreditert. Som vederlag for dette mener retten at «NN2» fikk kompensasjon i form av øl slik det fremgår av tiltalebeslutningens post III.

– Når det gjelder omfanget vises til forklaringen fra pob. Rune Nordbakk, som støttes av fremlagt SMS-korrespondanse og er i samsvar med det «NN» har forklart for retten, fastslår Hammerfest tingrett, som mener at tiltalte nummer to visste at denne ordningen med å melde brekkasje og kreditere øl og drikkevarer var ulovlig.

Også her vises det til forklaringen til den tidligere salgskonsulenten, som i retten hevdet at de hadde snakket om dette og at tiltalte nummer to var med på det.

– Har mottatt utilbørlig fordel

– Meldingene de i mellom bekrefter etter rettens mening dette. «NN2» har dermed mottatt en utilbørlig fordel ved utøvelsen av sin stilling ved at han har mottatt minst 15 brett med øl (til en verdi av 8.640 kroner), fastslår retten i dommen.

Videre mener retten etter en samlet vurdring at «NN2» har kjøpt minst fire halvpaller (verdi på minst 72.576 kroner) med øl fra den tidligere salgskonsulenten, og viser til salgskonsulentens forklaring om at han var sikker på at det i alle fall var tre paller øl. Heller ikke her ble den andre tiltalte hørt på sin forklaring.

– Når det gjelder omfanget viser retten videre til forklaringen til politioverbetjent Rune Nordbakk hvor det fremgår at det er fire halvpallermed øl «NN2» har kjøpt. Dette støttes av de fremlagte SMS’er, fastslår Hammerfest tingrett, som mener at «NN2» var klar over at salgskonsulenten ikke hadde anledning til å selge øl på denne måten og forstod at dette var ulovlig salg.

Dømt til 45 dagers fengsel

– Retten har etter en samlet vurdering kommet til at «NN2» skal dømmes til fengsel i 45 dager, fastslåes det i dommen, og det man mener er et samlet utbytte som utgjør 81.216 kroner kreves inndratt til statskassa.

Når det gjelder den tidligere salgskonsulenten ble dommen samfunnsstraff i 90 timer med gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært 90 dagers fengsel. Til fradrag kom ti dagers varetekt, så samfunnsstraffen ble satt til 80 timer.

– Allmennpreventive hensyn taler for en ubetinget fengselsreaksjon, mens individualpreventive hensyn tilsier at en reaksjon i frihet i form av samfunnsstraff er tilstrekkelig, fastslår retten i dommen mot ham.

I tillegg må han tåle inndragning av 185.250 kroner til fordel for staten, og ut med 71.152,56 kroner i erstatning til Coop Hammerfest.