Bomring kom kjapt på plass og før ny vei både i Bodø og Harstad

Det er planlagt tunnel fra Storsvingen til byen, men betinger at hammerfestingene sier ja til bomring i byen.  Illustrasjon: Statens vegvesen

Prioriteringen av veipakken til Hammerfest er betinget av bompenger. Både i Bodø og Harstad satte man opp bomringer allerede da arbeidet med ny vei startet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@ny.hammerfestingen.no
– Det blir nok omtrent det samme som både i Bodø og Harstad hvor man har satt opp bomringer mens man jobber med den nye veien, sa regionvegsjef Torbjørn Naimak til avisa Hammerfestingen i januar 2016.
Regionvegsjefen bekreftet da at en bomring kan komme før ny vei, men ordfører Alf E. Jakobsen svarte uka etter at han ikke er enig i at det settes opp bomring lenge før veien står ferdig.
Bypakken, tunneler og ny omkjøringsvei er inne i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, og for perioden 2024-2029 er det satt av 1050 millioner kroner til riksvei 94 Hammerfest sentrum. Hvorav 500 millioner kroner i statlige midler og 550 millioner kroner som annen finansiering. Altså bompenger.

 

Les artikkelen fra 6. januar 2016 her:

Dette skrev Hammerfestingen 6. januar 2016.

 

 

– Det er en klar forutsetning at bompengene for tunnel- og veidelen av prosjektet ikke skal kreves inn på forhånd, men etterskuddsvis når vei- og tunneldelen er ferdigstilt, sa ordfører Alf E. Jakobsen til avisa Hammerfestingen den 13. januar 2016.
Ordføreren argumenterte med at det er de bilistene som får nytte av tunnelene og veien, som skal betale for dette, og at å innkreve på forskudd fører til at bilister som ikke er her når veien står ferdig og ikke får glede av den rammes.
– Her er styringsgruppa til prosjektet som jeg leder helt klar på at det ikke skal være forskuddsinnkreving av bompenger, fastslo ordfører Alf E. Jakobsen.

 

Les artikkelen fra 13. januar 2016 her:

Hammerfestingen 13. januar 2016

 

 

 

 

Les mer om saken i vår papir- og eavis som kommer ut onsdag 23. august.

Annonse:

Del dette: