Brannmannskapene ble møtt av røyk, men ingen ild

Bran­n­mannskapene som rykket ut da bran­nalar­men gikk på Nis­sensen­teret lørdag kveld ble møtt av røyk, men ingen ild. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Held­ingvis ingen flam­mer, og det er heller ikke fare for spred­ning. – Trolig et aggre­gat som har gått varmt, twitr­er Finn­mark poli­tidis­trikt etter at bran­n­man­skapene har vært inne i bygget og fått kon­troll på situ­asjo­nen.

Se bilder her: Rett før klokken 20 lørdag gikk bran­nalar­men på Nis­sen kjøpe­sen­ter i Ham­mer­fest sen­trum. Bran­n­mannskapene rykket ut i flere kjøretøy, og ble møtt av røyk da de tok seg inn i bygget.

– Ingen åpen flamme, ingen fare for spred­ning. Trolig et aggre­gat som har gått varmt, kon­stateres det etter kort tid.

[wp_ad_camp_1]

Bran­n­mann Runar Kor­neliussen trekker med seg slan­gene tilbake til bilen etter at det er kon­statert at situ­asjo­nen er under kon­troll. Klikk på bildet for å se det større. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Bran­n­mann Jørn Sten­ersen (nærmest) og kol­le­gaer kobler fra slan­gene. Klikk på bildet for å se det større. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Bran­n­mannskaper i garas­jen på sen­teret etter at det er avk­lart hvor røyken kom fra. Klikk på bildet for å se det større. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Utrykn­ingsled­er Frode Møl­mann kan pakke bort motor­saga. Klikk på bildet for å se det større. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Utrykn­ingsled­er Frode Møl­mann, Hans Arild Eliassen og de andre mannskapene hans har kon­troll på situ­asjo­nen. Klikk på bildet for å se det større. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Del dette: