Bruksanvisning for vår nettavis

Slik bruker du vår digitale avis

Vår dig­i­tale avis på https://hammerfestingen.no/ består av «ukens avis» og «siste-poli­ti-brann», som du finner på menylin­ja.

I ukens avis «blar» du side­lengs, som når du leser ei avis. På mobil og net­tbrett kan du bla med fin­geren.

«Siste-politi-brann»

Under «Siste-poli­ti-brann» på menylin­ja leg­ger vi ut sak­er vi lager mel­lom våre papirut­givelser. Hvor mange sak­er vil variere ut fra hva som skjer og ressurssi­tu­asjon.

Her vil du alltid finne de siste meldin­gene fra poli­ti­et og 110-sen­tralen.

Dødsannonser og webkamera

I vår dig­i­tale avis kan du følge med på død­san­non­sene, og vi har to webkam­era som sender direk­te­bilder fra byen. #Min­ut­tformin­utt.

Kjekt om du er på reise og vil sjekke på mobil­tele­fo­nen eller net­tbret­tet hvor­dan været er hjemme, eller om du rett og slett bare vil sitte og nyte utsik­ten til den flotte byen.

Abonnent og/eller glemt passord

Er du abon­nent på vår papi­ravis fra før, men ikke vet hvor­dan du skal få til­gang?

– Gå til «Logg inn» på menyen, og klikk deretter på lin­ja «Bruk­er­navn og eller pas­sord bestiller du her», skriv din epostadresse og trykk «bestill nytt pas­sord».

– Dette kan du også gjøre hvis du har glemt hvilket bruk­er­navn og/eller pas­sord du har brukt tidligere.

Når du får mail i retur så husk å lag deg et pas­sord som er lett å huske, slik at du enkelt kan ta med deg til­gan­gen til avisa på både mobil, net­tbrett og PC.

Er ikke epostadressen din reg­istr­ert hos oss må du fylle ut skje­maet under, og vi må da fore­ta en manuell reg­istrering. Det vil van­ligvis skje på dagtid.

Ikke abonnent hos oss?

Er du ikke abon­nent så kan du gå til «abon­nement» på menyen, og der får du flere valg. Du betaler enkelt enten med bankko­rt, pay­pal eller du kan velge å få fak­tu­ra i innbok­sen din.

Digitaltilgang får du i løpet av få minutter, og papiravisa får du i postkassa uka etter.

Skulle du ikke få passord i en svarmail i løpet av få sekunder så prøv å sjekk ditt spamfilter. Hvis ikke send oss en epost på post@hammerfestingen.no så skal vi prøve å hjelpe deg så fort som mulig.

 

Les våre fire siste aviser

Helt øverst på vår nett­side får abon­nen­ter opp linken «Klikk her for å se eldre avis­er». Det vil si våre fire siste avi­sut­givelser.

 

Betalingsalternativer

Du betaler i kas­sa på vår nett­side med ditt bankko­rt, pay­pal eller fak­tu­ra (som du får tilsendt på epost om du ønsker å betale i din net­tbank).

PS! Husk også å sjekk ut vårt Fordel­sko­rt, som gis til våre årsabon­nen­ter.

Del dette: