Bygger kulturbro mellom Alta og Hammerfest

Friv­il­lighetssen­tralens Trine Sten­ersen og Sisa-led­er John Tore Mar­tin­sen har godt samar­beid, og lager arrange­menter hos hveran­dre. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Trine Stenersen og John Tore Martinsen har bestemt seg for å være kulturbrobyggere mellom Hammerfest og Alta.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Her byg­ger vi bro mel­lom byene. For det trengs virke­lig, sier led­er Trine Sten­ersen på Friv­il­lighetssen­tralen i Ham­mer­fest.

Sisa-led­er John Tore Mar­tin­sen fra Alta er hjertens enig, og fast­slår at det er nå det er vik­tig å besøke hveran­dre.

Altaværin­gene hadde med seg mye godt til både små og store som møtte opp på Friv­il­lighetssen­tralen, og det ble satt opp sal­gs­boder, servert mat og kak­er, og barne­hage­barn fikk høre even­tyret om måken Jonatan.

Du kan lese mer om sak­en og hva som skal skje på Friv­il­lighetssen­tralen de neste dagene i ukens avis.

Annonser

Del dette: