Da er ukens avis her

Olje og gassfor­vent­nin­gene inn­frir. Nå må vi ha på plass Rv 94 og ny fly­pass, ble det påpekt på Bar­entshavkon­fer­ansen i Ham­mer­fest. 

Fak­sim­i­le: Ham­mer­festin­gen denne uka.

Vi har vært innom ung­domshuset Boot­leg. I ukens avis kan du også lese om huseieren i Fjell­ga­ta som sol­gte huset sitt, som lig­ger i veien for de åre­lange planene om ny vei, tun­nel- og rund­kjøring, til Statens veg­vesen for 1,4 mil­lion­er kro­ner og må fly­tte ut før 1. juni, men han har et prob­lem.

Han klar­er ikke å finne nytt hus for erstat­nin­gen han har fått utbe­talt.

Nå er også rus­seti­da tida her, og russen jak­ter på russeknuter. Å løpe naken over Kval­sund­brua gir en knute, men hvem gjorde det nylig?
Les mer i avisa Ham­mer­festin­gen

Rus­seti­da er her.

Vår dig­i­tale ver­sjon (pdf) finner du her.

Del dette: