Da står russen klar med premiere på Russeriket

I kveld har russen pre­miere på forestill­in­gen Russeriket, og revys­je­fene Ani­ta Næss (t.v.) og Maja Bredal Hauan leg­ger ikke skjul på at de i år er veldig lokale. Foto: Astrid Husvik Skancke, Boot­leg

Mange kjente, og min­dre kjente ham­mer­festinger, som har stukket seg fram de siste årene må reg­ne med at de kan være blant de som blir par­o­diert i årets russerevy. Så det er bare å løpe og kjøpe bil­lett til en av forestill­in­gene. 

– Vi er veldig lokale, og sånn skal det være. Vår revy skal passe alle alder­s­grup­per, og vi har alltids noe som de fleste kan kjenne seg selv eller andre i, lover revys­je­fene Ani­ta Næss og Maja Bredal Hauan. For i år er de to revys­je­fer.

Pre­mieren er på Boot­leg i kveld tirs­dag, og rekker du ikke å skaffe deg en av de siste bil­let­tene i dag, har du ny sjanse ons­dag og tors­dag. Men det er bare plass til hun­dre per­son­er på hver forestill­ing, og i år kan det blir rift om bil­let­tene, spår de selv.

I år er det med mange gut­ter også. Foto: Astrid Husvik Skancke

– Bil­let­ter kan du kjøpe hos Piz­z­abak­eren og vi prøver også å få til muligheten å selge bil­let­ter på sen­teret i sen­trum. Følg oss også på Face­book og Insta­gram — Russeriket, opp­for­dr­er jen­tene.

I år har de også greid å få med mange gut­ter på sce­nen, og det synes jen­tene er mor­somt. For på det området har tidligere russerevy­er slitt med kjønns­fordelin­gen.

– Vi er fak­tisk 50/50 jen­ter og gut­ter, stråler de fornøyd, og lover alt­så en revy­forestill­ing full­spekket med lokale innslag og par­o­dieringer.

Annonser:

Del dette: