Publisert: onsdag 14. august 2019 Klokken: 13:54

Debatt: Bompenger – kanskje den viktigste saken ved kommunevalget i Hammerfest?

Debatten har nå gått i høye toner, og med alle slags forsøk på avsporinger og bortforklaringer i saken om bompenger i Hammerfest. Det startet som en debatt i desember 2018, hvor blant annet Kjersti Solli Iversen (H) sto i front for en aksjon i Hammerfest mot bompenger. Denne aksjonen dempet bompengelysten hos den politiske ledelse, slik at de rett og slett ikke turte provosere befolkningen, ¾ år før et kommunevalg, hvor man attpåtil planla å innsette en ny ordfører fra Arbeiderpartiet i kommunen.

Aksjonen skapte rabalder, et rabalder som var politisk nødvendig, og posisjonspartiet Hammerfest Arbeiderparti, vred seg som en orm, for å komme unna beskyldninger om både å påføre folk store utgifter, og å ha et ønske om å innføre bompenger, koste hva det koste vil, i Hammerfest. En situasjon som ville kunne stykke opp den lille byen vår i flere deler, hvor det skulle koste penger å passere en rekke bommer med betaling, som i verste fall ville tappe en barnefamilie med mye over en halv million på 15 år. Penger en småbarnsfamilie heller burde plassere i f.eks bolig.

Men den stormen som startet sist desember, er ikke over. Arbeiderpartiet vil ikke omgjøre vedtaket fra i 2011, om å akseptere bompenger, men de kommer med muntlige løfter, som jo ikke på noen måte binder opp partiet i forhold til velgerne, og det kan føles som at man vil skape ro omkring saken til etter kommunevalget når man håper makten i kommunen er sikret. Dette ønsker de fleste opposisjonspartier, som mitt parti Høyre, å gjøre noe med, og ønsker ikke et ene veldig Arbeiderparti i kommunestyresalen, som kan gjøre hva de vil uten å ta hensyn til oss andre fra andre partier.

Men, med dette som bakteppe, kan det også være grunn til å se på rettferdigheten i bompengesystemet her i Norge. Da er det kanskje riktig å se hva man faktisk betaler for å kjøre på disse veiene. Først, betaler vi alle, eller nesten alle, avgifter på drivstoff som tilsvarer ca 1 krone per kilometer vi kjører, bompenger eller ikke.

Så betaler vi bompenger. Men her er kostnadene pr kjørte kilometer svært forskjellig. De dyreste og nyeste motorveiene i landet, er de billigste å kjøre på, og strekningen langs E-18, som jo er ferdigstillt helt til litt forbi Larvik, fra Oslo, der er prisen for å kjøre på denne, ca 41 øre pr kilometer. Til sammenligning koster det å ta en tur innom Harstad når man kommer fra E 6, og skal til Sama i Harstad å besøke en gammel slektning, og noen gravbesøk, for så å returnere tilbake via Bjørnefjell, samlet en pris på 65 kroner, og da kjører man på gamle veier som ble bygd for mange år siden, uten bompenger. Kilometerprisen på Harstadpakken blir da 3,78 kroner, eller 9 ganger så mye som å kjøre på Norges dyreste vei, E-18. At mesteparten av veien, med unntak av to rundkjøringer og vegkryss som er ferdig, kjører man hele veien på 30-40 år gamle gater og veier som er betalt for lenge siden. Nå forteller man også at «Harstadpakken» er sprukket med 1 milliard kroner, som skal betales med bompenger.

Hvordan kan slikt foregå? Jo, da Harstadpakken ble etablert, samtidig som Hålogalandsbrua også ble en realitet, søkte man regjeringen Stoltenberg II om forskuddsinnkreving som er et unntak fra reglene, og fikk det for begge prosjekter. Spesielt merkelig er det å passere ved siden av Hålogalandsbrua og å betale bompenger når man bare ser ei uferdig bru, ikke kjører over den, og betaler kroner 33,60 for å kjøre igjennom ei rundkjøring og ikke over brua.

Bompengeprosjektet i Hammerfest, var også planlagt med forskuddsbetaling, slik som i Harstadpakken. Det ville bety at man oppretter bomstasjoner omkring i byen, sperrer eksisterende veier med bommer, og krever penger, uten at du får noe som helst igjen for pengene. Denne politikken, som ble innført av regjeringen Stoltenberg II ved en lovendring, vil Hammerfest Høyre kjempe imot.

Prisen på Harstadpakken og Hammerfestpakken, som er planlagt, planer som Hammerfest Arbeiderparti hverken vil omgjøre vedtaket omkring, eller gå mot i sitt program, er sammenlignbare, både når det gjelder løsninger tunnellengder og utbedring av veier og bygging av rundkjøringer. Så vi kan trygt si, at det som er i ferd med å skje i Harstad, og som de betaler for, vil også bli en realitet i Hammerfest, hvis Arbeiderpartiet igjen får eneveldig makt.

Skrevet av,

Ole Martin Rønning

Listekandidat og KS medlem for Høyre i Hammerfest

Debatt:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: