Publisert: onsdag 4. september 2019 Klokken: 13:56

Debatt: En skole der alle elever lykkes

Første skoledag for mange spente førsteklassinger er ferdig. Nye skolesekker er innkjøpt, penalhusene er fylt med blyanter. Foreldre står igjen på utsiden av skoleporten med forventninger om alle muligheter barnet deres skal få.

Dessverre vil hver fjerde elev som gikk inn porten første skoledag statistisk sett droppe ut av skolen før de er ferdig. Hvert år er det femten tusen mennesker som ikke blir ferdige med utdanningen sin, som ikke har noe å falle tilbake på.

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg har store ambisjoner på vegne av alle elevene våre. Hver enkelt elev skal bli sett, få muligheter, nå de målene de selv ønsker. Men for å få til dette må vi legge til rette for det, og i dag gjør vi ikke det i stor nok grad.

Vi trenger en skole som ser hele eleven. Det er jo åpenbart at hvis man hver dag møter opp på skolen uten matpakke, så går det utover læringa og trivselen. 50 000 elever møter opp hver dag uten å ha med skolemat. Det er ikke godt nok i verdens rikeste land. Derfor går vi i Arbeiderpartiet til valg på at alle elever skal få et gratis skolemåltid på skolen. Mette elever lærer best.

Vi vet også at trygge elever lærer best. Altfor mange elever går i dag på skolen med en klump i magen, på skolen blir de møtt av mobberne som ødelegger dagen og potensielt fremtiden deres. Mobbing er et samfunnsproblem og barn som blir mobbet lærer mindre og er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet.

Vi må få slutt på mobbingen for at alle elever skal med. Derfor vil Arbeiderpartiet bedre skolehelsetjenesten som er et trygt sted for mobbeofrene å gå til med sine problemer. Vi vil gi skolehelsetjenesten midlene de trenger for å følge opp og hjelpe de som er utsatt for mobbing.  Vi skal etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner og sikre at alle kommuner kan nok om mobbing slik at de kan få stoppet mobbingen på skolene

Vi i Hammerfest Arbeiderparti vil at alle skal fullføre og at alle skal ha et best mulig utgangspunkt for å fullføre

Vi i Arbeiderpartiet skal skape verdens beste skole, for stor og for liten. Dette valget handler om noe så viktig som vår felles framtid.

Beate Paulsen,

Hammerfest Arbeiderparti

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: