Publisert: onsdag 4. september 2019 Klokken: 13:21

Debatt: Fritidskortet kommer snart til alle barn mellom 6 og 18 år

Turid Lien, Hammerfest KrF. Foto: Privat

Målet med fritidskortet er at alle barn mellom 6 og 18 år skal få mulighet for å delta i en fritidsaktivitet per uke uavhengig av familiens økonomi. Kommunene står fritt til å fylle på enda mer på med en lokal andel. Fritidskortet kommer ganske snart ut til familiene.                                                                                                   

KrF har fått gjennomslag i Regjeringen for innføre Fritidskortet til alle barn mellom 6-18 år. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fra KrF har et tett samarbeid med

Kulturdepartementet, for å legge de siste praktiske detaljene. Fritidskortet skal være ubyråkratisk, og kommunene står fritt til å fylle på med en lokal andel.                                                                                            

Fritidskortet skal gi bedre oppvekstvilkår for barn og unge, særlig for de som kommer fra lavinntektsfamilier. Ikke alle familier har råd til å sende barna på en fritidsaktivitet, og derfor er Fritidskortet så viktig. Fritidskortet er med på å motvirke utforskap og senke terskelen for at barn og unge mellom 6-18 år skal kunne delta på minst en årlig fritidsaktivitet.                                                                      

Vi ser frem til at Fritidskortet snart kommer! Her i Hammerfest vokser 1 av 10 barn opp i lavinntektsfamilier, og ofte fører det til at familiens økonomi ikke klarer å betale for treningsutstyr, medlemskontingent og reiser med idrettslaget/ turneringer. Et fritidskort vil i hvert fall sikre at hvert barn får minimum 1 fritidsaktivitet per uke.     

Hammerfest kommunestyre har bevilget noen plasser på kulturskolen til barn fra lavinntektsfamilier, og hallene står åpne for aktiviteter også i helgene. Dette hjelper også på.

                                                                 

Isbjørnfondet: Hammerfest Næringsforening har vært i forkant av Fritidskortet og etablerte ”Isbjørnfondet”. i allerede i august 2018. Isbjørnfondet har fokus på at alle barn skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter. Private og næringsliv kan sende penger inn til”Isbjørnsfondet” på kontonr. 4750.61.71616 eller Vippse til 532454, og da støtter du barns muligheter til å delta i fritidsaktiviter.

Turid Lien,

Hammerfest KrF

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: