Publisert: onsdag 20. mai 2020 Klokken: 09:57

Debatt: Håndvask – En viktig del av sykepleiens historie

Flororence Nightingale innførte håndvask før og etter prosedyrer på innlagte og sårede med infeksjonssykdommer under Krimkrigen i 1853-56. Hun førte store mengder statistikk som gjorde til at man kunne bevise at dødeligheten gikk ned som følge av håndvask, men også ved hjelp av flere gode hygienetiltak. Disse kan igjen relateres til dagens hygienetiltak for å bekjempe korona-pandemien.

Nightingale var tydelig på at håndvask måtte utføres hyppig, særlig før og etter hver prosedyre. Videre var det av stor betydning med hygieniske tiltak som ordentlige latriner, sanitære anlegg, rent sengetøy og vinduer som kunne åpnes opp. Hun føyer seg inn i en fagtradisjon som blant annet har lagt fundamentet for verdiene i dette landets fantastiske helsesystem. En tradisjon som stolt videreføres i dag av landets over 100.000 sykepleiere.

Den internasjonale sykepleierdagen ble lagt til 12. mai, bursdagen til Florence Nightingale, og i år er det 200 år siden den ikoniske sykepleieren ble født i Firenze i Toscana. Hun opplevde sykepleien som et hellig kall. Et yrke som på den tiden hadde et dårlig rykte. Nightingale lot ikke dette stoppe henne fra å påvirke omgivelsene sine, og hun ble den ledende forkjemperen i Storbritannia for bedre medisinsk pleie på sykehusene.

Hygienetiltak er for øvrig ikke noe nytt i historien, for forskrifter om hygiene ble gitt for flere tusen år siden i 3.dje Mosebok, og har man også opphavet til isolat av svært syke. Dette var lenge før man kunne studere bakterier og mikroorganismer i mikroskop, men det moderne helsevesenet har sine historiske røtter tilbake til dette avsnittet. Blant annet blir flaggermus nevnt som et av de mange urene dyr som mennesker ikke skal spise, se 3.dje Mosebok kap.11. Mye tyder på at Covid-19 ble overført fra flaggermus til mennesker, og dermed fra mennesker til mennesker ved spising av flaggermus. Andre kilder mener at viruset er designet i laboratoriet. Eller kombinasjonen av disse årsakene.

I disse korona-tider er god håndhygiene, generelt god hygiene, god utlufting, karantene og isolat svært aktuelt. Disse hygienetiltakene beskytter oss mot spredning av Covid-19 viruset, og særlig viktig er håndvask. Gratulerer til alle sykepleiere og takk til alle helsearbeidere!

Skrevet av,
Turid Lien, Hammerfest KrF

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: