Publisert: onsdag 7. august 2019 Klokken: 12:56

Debatt: Hvordan bygge stort nok sykehus?

Det er tre ting veldig mange er opptatt av i Hammerfest angående sykehuset og det er de tre B-ene: Bevare sykehusstrukturen. Beholde ledelsen lokalt. Bygge stort nok sykehus.

Det er heldigvis bare Senterpartiet, Venstre og FrP som ønsker å gjøre noe med sykehusstrukturen, ved utrede flytting av sykehus fra Hammerfest til Alta. Stedlig ledelse er det bare Venstre og FrP lokalt i Alta som vil gjøre noe med, slik jeg forstår politikere jeg har snakket med. Mens det å få bygget stort nok sykehus, det ønsker alle sykehusansatte og alle pasienter i hele landet. Men økonomer og prosjektledere forklarer at det ikke er mulig, det er ikke slik man bygger sykehus. Litt sånn på samme måte som økonomer heller ikke anbefaler ny jernbane i Nord-Norge, og økonomer som beregner at det ikke er samfunnsøkonomisk med ny flyplass i Hammerfest. Vi mangler en vesentlig verdi i regnestykkene, men hvordan?

Økonomer er nyttige – men de gir ikke fasiten.

La oss se litt på tittelen økonom som utdanningsløp, der det står med stor skift: “felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi”. Det kan man jo saktens være enig i. De er ikke utdannet til å ta hensyn til andre forhold enn økonomi, det er tallene som gjelder. Når det gjelder samfunnsøkonomi er regnestykket grovt sett slik: antall mennesker delt på investeringskostnaden, eller omvendt. Da er det ikke rart Nord-Norge sjelden blir prioritert med slik metodikk. Kanskje vi trenger en ny type økonom, en distriktsøkonom? Som finner flere verdier i ligningen?

Slik er det grovt sett for sykehusøkonomi også. Antall pasienter fordelt på antall ansatte, eller omvendt. Men med bygging av nytt sykehus, så er det andre økonomiske regler som gjelder, og det er at bygningen også skal inn i ligningen. Altså at antall pasienter, deles på ansatte sammen med lånefinansiering av sykehusbygget. Det betyr at vi bygger sykehus på bekostning av sykehusansatte og pasientsenger, avdelinger halveres, slik at man får råd til ny bygningsmasse betalt over driftsbudsjettet. Derfor bygges alle nye sykehus i Norge for små og den problemstillingen er kjent i hele landet. Vi må gjøre noe med vektingen av helsefag, pasienter og pårørende i ligningen som lages av økonomer.

Hvorfor blir det ikke fakkeltog av for små sykehus?

Økonomene forklarer tallogikken til ledelsen, de og sentralpolitikere lener seg på logikken at “dersom det ikke var konflikter i bygging av nytt sykehus så hadde det vært grunnlag for bekymring”. Det er neppe vond vilje fra fra noen. Det statlige foretaket Sykehusbygg SF har rollen som bygningsrådgiver, men det virker som Sykehusbygg SF definerer hva som skal med i sykehuset. På deres nettside kan du lese at de “skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.” Jeg synes det er merkelig dersom dette virkelig praktiseres, da det står korridorpasienter fra første åpningsdag på alle nye sykehus. Hva slags læring eller erfaring er egentlig overført til neste prosjekt da?

Det ikke en eneste ansatt med økonomi i tittelen sin i bedriften Sykehusbygg SF. Det er derimot over 70 ansatte med “prosjekt” i tittelen. Prosjektlederes hovedansvar er å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. Og et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang innenfor en gitt tids- og ressursramme. Går det an å snakke om flere ting enn økonomi og prosjekt ved bygging av nye sykehus for å få fram disse verdiene?

Hvordan bygge stort nok sykehus?

Jeg synes ikke at det er godt nok at økonomer og prosjektledere i så stor grad definerer bygging av nye sykehusbygg på bekostning av pasienter og fagkompetanse. Jeg mener vi kan forvente mer av våre nye sykehus i verdens rikeste land. Et forslag er å alltid legge på et tilskudd til “helsefagutvikling” som utgjør 20% av økonomenes endelige utregning. Da viser vi at helsefag og pasientomsorg får verdifull prioritering på toppen av de vanlige rammene. Da får vi nok til å utvikle sykehuset til et sted man ønsker å jobbe for pasienters og pårørendes beste. Store nok sykehus kan vi bare få til om vi endrer på finansieringsmetoden på våre nye sykehusbygg.

Alle landets sykehus og avdelinger bør heller bygges litt for stort, enn litt for lite. Løsningen på problemet er å endre på finansieringsmetoden slik at betong og maling ikke lenger går på bekostning av kompetanse, omsorg og sykesenger.

Inntil videre står fortvilte ansatte tilbake som ikke føler seg hørt. Fordi de vil møte fortvilte pasienter som ikke føler seg sett.

Skrevet av,

Truls Olufsen-Mehus,

ordførerkandidat (Krf)

Debatt:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: