Publisert: onsdag 7. august 2019 Klokken: 12:59

Debatt: Luftfartstilsynet forvalter flysikkerhetsregelverket i Norge

I leserinnlegg av 30. juli stiller Sylvi Jane Husebye en rekke spørsmål vedrørende godkjenningsprosessen av Babcock som ny leverandør av luftambulansetjenester i Norge. Flere av spørsmålene berører Luftfartstilsynets beslutninger og saksbehandling. De ønsker vi å kommentere, da det ser ut til at trengs en oppklaring rundt hva slags type regelverk som gjelder, og hva som er Luftfartstilsynets myndighet.

Innenfor myndighetsområdet

Luftfartstilsynet har vurdert og innvilget søknad fra Babcock om unntak fra felleseuropeiske regler om arbeids- og hviletid for deres piloter i luftambulansen. Det samme ble i sin tid (2009) gjort da selskapet Lufttransport søkte om unntak.

Det felleseuropeiske regelverket gir hjemmel til at den nasjonale luftfartsmyndigheten kan vedta unntak fra arbeidstidsbestemmelsene bl.a. for luftambulansetjeneste, etter en konkret sikkerhetsvurdering.  Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA kan i ettertid kontrollere Luftfartstilsynets flysikkerhetsmessige vurderinger i forbindelse med unntaket.

En slik kontroll ble gjort i 2009, uten at EASA motsatte seg vår beslutning, som da ble stående. Dette er med andro ord innenfor hva som anses som de enkelte nasjoners myndighetsområde, noe som for øvrig også gjelder for de andre landene i Europa.

Sikker luftfart for alle

Angående virksomhetsoverdragelse eller ikke: Luftfartstilsynet vurderer ikke om det i denne saken foreligger en formell virksomhetsoverdragelse, da dette ikke har betydning for våre sikkerhetsmessige vurderinger av arbeids- og hviletidsregimet til selskapet.

I all hovedsak videreføres dagens ordning slik den har vært gjennomført i tidligere år, hva angår flysikkerhet og det som hører inn under Luftfartstilsynets tilsynsområde. Luftfartstilsynets har flysikkerhet som prioritet nummer én, og gjennom våre godkjenninger og tilsynsvirksomhet forvalter vi et regelverk som skal gi sikker luftfart for alle.

Skrevet av,

Håvard Vikheim,

kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet

Debatt:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: