Publisert: tirsdag 16. april 2019 Klokken: 14:59

Debatt: – Politikernes makt(arroganse)

Flere av våre politikere og regjeringen vi har i dag, har ikke vært til noen velsignelse for Finnmark – tvert i mot.

De har sørget for å legge ned Finnmark som eget fylke, og de går inn for å legge ned Finnmarkssykehuset, inn under Troms.

Maktbegjæret i ledelsen i KrF var så stor, at de heller ville inn i regjeringssamarbeid med FrP og resten av den blå regjering, enn å ta hensyn til Finnmark befolknings valg. Dersom ledelsen i KrF hadde valgt annerledes, kunne Finnmark ennå ha bestått som eget fylke – det var ikke mange stemmer som skulle til.

Vi bor i et stort fylke, en liten befolkning aller lengst vekk fra maktens korridorer, det har vi merket virkningen av mang en gang. Vi har fisk, olje, gass, bergverk, oppdrett og reindrift, Finnmark er rik. Men det meste tas opp og sendes sørover, til stor fortjeneste for den norske stat og private eiere lenger sør. Vi blir avspist med litt ekstra skattelette for å bo her, og blir ellers sett på som en utgiftspost. Det ser ut til å være meget lett for våre sentrale politikere å skvise oss ut. Selvsagt skulle en stor andel av fortjenesten som skipes ut fra fylket, komme oss finnmarkingene til gode.

Vi har ei NRK Finnmarkssending, som til ganske nylig har vært ei soleklar Altasending. At NRK Alta har begynt å jobbe for å bevare sin posisjon og status, nå før sammenslåing med Troms, det kan vi faktisk høre. Det virker som de har begynt å godta at det bor folk utenfor Alta, og som har krav på nyheter og reportasjer fra sitt hjemsted.

Jeg tar det som en selvfølge at Tromsø blir NRKs hovedkontor. Jeg kan ikke tenke meg at NRK Finnmark vil bestå som i dag, i disse sammenslåings- og nedskjæringstider. To plateprat-kontor, med jevnlige opplysninger om vær- og føreforhold, treng vi heller ikke. Skal vi ha et nummer to-kontor, så bør det legges tilbake til Vadsø. NRK har kontor i Kirkenes, Honningsvåg og Hammerfest. De har et sterkt behov for flere folk, det merkes på den lille produksjonen fra disse.

De samme politikerne fra Finnmark, som gikk inn for å legge ned Finnmark fylke, vil vel også nå stå på for å forandre og omfordele flere av NRK Finnmarks mange stillinger, fordele de ut til de mindre kontorene. Det vil være en stor fordel, og det absolutt beste for Finnmarks befolkning – dersom det skal lages NRK-reportasjer fra Finnmark.

Vår regjering har i mange år klart å forsinke bygging av ny flyplass i Hammerfest. Det simpleste er at også Finnmarks egne politikere på fylket og storting har vært en stor bremsekloss. Det er vel på tide å luke ut disse, som ikke er klar over at de ikke er valgt til å være kommunepolitiker, men fylkes- eller stortingspolitiker; de skal representere hele fylket. Det er dessverre alt for mange politikere i dag som verken skjønner eller bryr seg om forskjellen.

Vi har dårlig båtforbindelse og kaiforbindelse, se til Sørvær. Vi har dårlig bussforbindelse rundt i fylket, særlig mot kysten. Fra omleggingen i 2016 har det kommet mange klager fra brukerne, men maktarrogansen på fylket er stor. Vi har ei rådyr båtrute mellom Alta og Hammerfest. Jeg håper på et fornuftig fylkesting fra høsten, som heller vil bruke penger på å sikre veien mellom Alta og Hammerfest; bedre brøyting og sikring mot snøskred der det trengs, heller enn å kaste penger til ei unødvendig båtrute.

Nå går det mot kommune- og fylkesvalg. Etter som jeg har lest, står ikke en eneste finnmarking øverst på noen av fylkesvalglistene for det nye Troms og Finnmark. Det lover jo godt for befolkningen?

Av Inger Elisabeth Nilsen

Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Del dette: