Publisert: onsdag 4. september 2019 Klokken: 13:58

Debatt: Reindalen skole, renovering

Hammerfest KrF ved deres ordførerkandidat Truls Olufsen-Mehus stiller spørsmål om det er nødvendig å bruke 80 mill på renovering/oppgradering av Reindalen skole. Man kan undre seg over på hvilket grunnlag Krf velger å trekke i tvil tidligere budsjettvedtak i kommunestyret om behovet for renovering.

Reindalen skole er bygd i tre byggetrinn, eldste byggetrinn er fra 1984 og siste fra 1997. Det er den eldste skolen i kommunen, og det er allment kjent at både læringsareal for elevene og fasiliteter for lærerne er utdatert for flere år siden.  I tillegg er bygningskroppen helt nedslitt og holder på å falle fra hverandre.

Hammerfest SV ønsker fortsatt å satse på utdanning , på elevene og ansatte i skolen.  Frafallet i skolen forebygges ikke ved å tilby elevene nedslitte skoler og dårlige læringsareal.. SV har derfor vært klar på at Reindalen skole skal renoveres og bygging av Kvalsund nærmiljøsenter skal starte opp i 2020.

Vigdis Guleng,

Hammerfest SV

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: