Publisert: onsdag 4. september 2019 Klokken: 13:57

Debatt: Seiland – bare en naturperle, eller?

Ikke så langt fra byen Hammerfest, og bare en kort tur med ferga, ligger en naturperle, Seiland. En nesten uberørt øy. En fantastisk plass å dra til dersom en vil ta de gode turene, oppleve fin natur og et hyggelig miljø. Men er dette god nok bruk av øyas muligheter?

Fra wikipedia kan en lese følgende fakta om øya:

«Seiland (nordsamisk: Sievju) er ei øy i Hammerfest, Alta og Kvalsund kommuner i Finnmark. Den har et areal på 583,65 km².

Arkeologiske funn har vist at det har bodd folk på Seiland i omtrent 7000 år, men i dag er det kun bosetting i Kårhamn, Hønseby, Eidvågen, Fiskebukta og Survika i nord (Hammerfest kommune) og på Altneset og Hakkstabben i sør (Alta kommune). Av øyas 147 innbyggere (2013) bor 125 i Hammerfest og 22 i Alta kommune. Kvalsund kommunes del i øst er ubebodd.

Det er to isbreer på Seiland. Seilandsjøkelen, den største isbreen, ligger midt på øya og har en høyde på 985 moh. Den andre er Nordmannsjøkelen. Her ligger det høyeste fjellet på øya, Seilandstuva, 1079 moh., som også er det høyeste punktet i Hammerfest kommune. Seiland nasjonalpark ble opprettet i 2006, etter at et utredningsarbeid hadde pågått siden 2003.

På nordsiden av øya går Fv114 fra Kjerringholmen til Hønsebyhamn. Hit er det fergeforbindelse fra Akkarfjord på Kvaløya. På sørsiden av øya går Fv31 mellom Hakkstabben og Hammelnes. Hit går det ikke ordinær fergerute, men det er mulig å transportere kjøretøy med godsrute.»

Denne fantastiske øya med all sin naturrikdom, ser ut for å være et glemt kapittel i kommunen. Det er all grunn til å spørre seg hvorfor det er slik.  Hvorfor er det ikke lagt til rette for større bosetting og næring på denne delen av kommunen?  Riktignok har Oppdrettsnæringen fått sine bukter og steder for sin virksomhet, men er det god nok nyttig gjøring av dette arealet? Det er blitt meg fortalt at gamle Sørøysund kommune hadde planene klar for bebyggelse på Øya. Men så ble det kommunesammenslåing, og hva så?

Slik jeg har opplevd Seiland, burde det være godt grunnlag for større bosetting og annen virksomhet der.  Et eldorado for småbarnsfamilier og også andre. Samtidig som en i nåværende Hammerfest kommune skriker etter flere båthavner, og bygger ut på de høyeste fjellpartier, ser en ikke denne muligheten som Seiland kunne gi.

Men for at det skal være en mulighet må kommunen ta et tak. Det må etableres steder for bebyggelse, tomter på klargjøres. Med en tilflytting av familier med barn, må også skolen klargjøres. Men må være på tilbydersiden. Det kan bli LIV på små steder, lys i husan, barnelatter

og skrik. En levanes bydel !

Det må også være lettere adkomst til øya. Kanskje skal en ta fram gamle planer om bru? Imens må en arbeide for at ferga går langt oftere enn i dag.

Dersom jeg var en småbarnsfamilie ville jeg virkelig vurdert å slå meg ned på denne øya, framfor på en forblåst del av selve Hammerfest. Både Hønseby, Eidvågen og Fiskebukta er aktuelle steder.

Jeg har diskutert ideen om båthavn på Seiland og blitt møtt med spørsmål om jeg er «helt på jordet». Trur jeg virkelig at båteiere i Hammerfest vil kjøre så langt for å komme til fritidsbåten sin? Ja, det tror jeg virkelig. Med bedre og oftere fergeforbindelse og en god havn, vil det være et aktuelt tilbud. Dersom det stemmer at over 300 står på venteliste for båtplass i kommunen, burde dette være noe å se på. Dersom man har en sikker plass for sitt fartøy, er ikke noen mil å kjøre noen utfordring. Så kanskje, dersom kommunen ønsker å få nye områder for by-utvikling, og folket ønsker ny bosetting på øya, kan dette bli en realitet. Alternativet er forgubbing, en stadig eldre befolkning samt gode hytteplasser. Er det denne utviklingen vi ønsker?

Åse Marie Småvik,

Hammerfest SV

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: