Publisert: onsdag 4. september 2019 Klokken: 13:22

Debatt: Tenk globalt, stem lokalt!

Naturvernforbundet i Vest Finnmark oppfordrer flest mulig til å stemme ved årets lokalvalg. Dette er en god mulighet til å påvirke levende naturmangfold og helse for framtidige generasjoner.

Klima

Jordas lunger, Brasils regnskoger, brenner nå. Norge tillater økt olje og gassproduksjon. Oppvarmingen av kloden øker farlig fort. Ekstreme forstyrrelser for natur og mennesker kommer. Hammerfest er blitt en olje og gassby. Brasils president Bolsonaro svarer Norge, når bidraget til Regnskogsfondet blei trukket tilbake, med at; Norge har ingenting å fare med så lenge vi tillater stor oljeproduksjon og selv sørger for økt oppvarming (Co2 utslipp) av kloden.

Svaret på klimakrisa er at all fossil energi må trappes ned. Halveres på ti år! (40% innen 2030)Motstanden mot bruk av fossil energi øker globalt. Vi må forvalte våre naturområder, i hav og på land på en helt annen måte enn det myndighetene gjør i dag. Lytt til ungdommens protester i vinter!

Naturvern

Alt henger sammen med alt. At ett lite insekt blir borte for godt kan ha alvorlige konsekvenser for hele økosystemer, og i sårbare områder kan den minste menneskelige påvirkning endre alt.

Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge. Mange steder i hele verden er naturen truet. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. Hva ringvirkningene blir for andre arter og for leveområdene deres dersom de forsvinner, vet vi ikke.

Tjenestene vi får fra verdens økosystemer er utallige og livsviktige. Naturmangfold er den store variasjonen av arter, genetisk variasjon og naturtyper som sammen danner brikkene i det som blir disse livsviktige økosystemene. Derfor er det dramatisk for livet på kloden når mangfoldet av arter utryddes i et tempo som er minst tusen ganger så raskt som naturlig. Les FNs tilstandsrapport for naturmangfold 2019.

600 kg kvikksølv i året, sammen med andre farlige tungmetaller og miljøgifter skal årlig tømmes i Repparfjorden! (Riktignok sementeres med et annet svært giftig stoff, Magnafloc 10) Dette er farlig for naturen og framtidig helse. Kvikksølv fører til nerveskader hos mennesker og dyr, kobber (1340 tonn ut i fjorden årlig!) dreper liv. Havet lider, det er ikke plass til mer gift i havet, skal vi berge økobalansen og framtidig helse. Samtidig prøver myndighetene å fortelle oss at dette er trygt. Det skal overvåkes grundig og vil gi framtidige arbeidsplasser trøstes vi med. Hvorfor tillate å forgifte en hel fjord?  Fiske? Reindrift? Hva med framtidig helse for menneskene som bor her? Hvordan er det mulig at myndighetene har fått så stor tillitt til en av verdens verste naturødeleggende industrier, når havforskere, mattilsyn, fiskeorganisasjoner osv er svært kritisk til denne påstanden? Din stemme i lokalvalget betyr noe langt utover kommunen din. Den handler om globalt mangfold.

Stem lokalt for naturvern!

Annie Henriksen,

Naturvernforbundet

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: