Debatt: Trakassering: Den ellevte landeplage

Vi må tillate oss å være ærlige når det angår de vanskelige sakene i samfunnet vårt. Vi må innrømme at folk blir utsatt for ubehagelige ord og handlinger overalt. Seksuell trakassering er et ekstremt viktig tema, men saken er langt større enn dette og ikke nødvendigvis eksklusiv til ett kjønn.

Vi må bruke delen av begrepet som definerer problemet: Trakassering! Et ord som defineres som å bli utsatt for ubehageligheter. Dette er noe som vi med stor skam må innrømme forekommer overalt i samfunnet vårt; også på arbeidsplassen. Hvorfor bortforklarer vi, og lar være å snakke om, det som er vanskelig?

Rødt valgte å sette fokus på trakassering i vår 1. mai-parole i år. Dette gjorde vi fordi vi mener at slike saker blir sett på som unntak heller enn regelen: Enkeltsaker som avviker fra normalen. Dessverre viser statistikken noe annet. SSBs levekårsundersøkelse viser at omtrent hver tiende ansatt opplever vold, trusler eller trakassering på arbeidsplassen. Vi ser at kvinner er mer utsatt enn menn. Så mange som en av fem unge kvinner blir utsatt for trakassering på arbeidsplassen.

Hvorfor kommer dette først frem i statistiske undersøkelser? Fordi alternativet disse ansatte har er for belastende for den enkelte. Selv om både arbeidsgiver og Arbeidstilsynet sier at varsling av kritikkverdige forhold skal være lavterskel så er det ikke det for de det gjelder. Vil det ikke være enklere for den enkelte ansatt å bare finne seg annen jobb og dra i det stille?

Rødt mener at arbeidsgivere i Norge har et ansvar for å forebygge og fjerne trakassering på arbeidsplassen. I Hammerfest har kommunen et særskilt ansvar som den største arbeidsgiveren i området. Arbeidsgiver kan ikke bare sitte stille og vedta rutiner for varsling, de må aktivt ut og drive konkret arbeid på arbeidsplassene. Likevel blir innbyggerne over hele landet, også i Hammerfest, servert avisoppslag med ansatte som har valgt å gå til media med sin sak, fordi de opplever at arbeidsgivere ikke tar sakene alvorlig nok.

Hvis vi skal bli kvitt trakassering i samfunnet, må vi arbeide målrettet på arbeidsplassene og stille krav til våre ledere. Kommunen må vise med handling, ikke ord og tekst, at det er nulltoleranse for trakassering. Alle slike saker skal ha konsekvenser, og målet må være at ingen slike saker skal få eksistere. Nulltoleranse betyr Null Toleranse og dette betyr noe for oss i Rødt. En stemme på Rødt i kommunevalget er en stemme mot trakassering. Trakassering hører ikke hjemme på våre arbeidsplasser!

Rødt Hammerfest

 

Debatt:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Del dette: