Publisert: onsdag 4. september 2019 Klokken: 13:23

Debatt: Trygghet for våre eldre

Hammerfest Arbeiderparti legger stor vekt for omsorg for våre eldre gjennom tilgang på helsetjenester og  funksjonelle boliger for de som trenger det. Like viktig er at eldre og pårørende skal føle trygghet. Derfor har vi programfestet trygghetsalarmer for alle som trenger det, selvsagt med nødvendig godkjennelse. Vi har hatt tilfeller hvor eldre blitt liggende hjelpeløs etter fall inne og ute. Da er det nødvendig at dette oppdages raskt og vedkommende får hjelp.

Som folkevalgt er jeg spesielt opptatt av å ivareta de eldres situasjon, slik at de kan føle seg som fullverdige medlemmer av vårt lokalsamfunn.

Eva Gebhardt Sjøtun,

Kandidat nr. 15,

Hammerfest Arbeiderparti

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: