Publisert: onsdag 3. juli 2019 Klokken: 14:57

Debatt: Valgprogrammene, leser innbyggerne det?

Kjersti Sollien Iversen, listekandidat Hammerfest Høyre. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Mitt inntrykk er at veldig mange, leser ikke de ulike valgprogrammene, og svært mange slår stortingsvalget og kommunevalget under samme kam. Det prates ofte om hva regjeringa gjør, noe som er nærmest uvesentlig, siden vi nå skal velge våre representanter i kommunene, ikke på Stortinget.

I den daglige politikken har det i praksis lite å si hvilket parti man sitter for, siden det er kommunene som behandler de fleste saker først, og legger opp sine egne budsjett. Selvsagt er det en del saker som kommunens representanter må jobbe opp mot de andre på, men heller ikke her spiller det størst rolle hvilke parti man sitter for, mer hvilke kontakter man har, og hvordan man klarer å jobbe opp mot disse. Velgerne må gi tillit til de rette folkene, bak de ulike partiene på kommune nivå. Representanter som vil jobbe for saker du er opptatt av. Saker som er viktig for innbyggerne i vår kommune.

Må være ærlig å si at enkelte ganger føler jeg at står til valg for feil parti. De gangene skulle jeg ønske at jeg hadde et helt eget parti, siden mange ser oss i direkte sammenheng med Regjeringa.

Misforstå meg rett. Jeg mener selvsagt ikke at partiet jeg står til valg for er feil, men når mange hører Høyre er det som å vifte med en rød klut. «Dere som vil gi til de rike og ta fra de fattige. Dere som innfører bompenger. Alt er blitt så mye verre etter at Høyre kom til makta.»  Lista er så lang at jeg vet knapt hvor jeg skal begynne. Har ikke valgt det mest populære partiet å stille til valg for i Hammerfest, det skal være sikkert. På den andre siden så liker jeg utfordringer. Fra spøk til alvor så var jeg i kommunestyret og KOU for Høyre i perioden 1995-1999, og ble medlem av Hammerfest Høyre i 1994. Jeg står som de andre til Hammerfest Høyre på valg, fordi jeg ønsker å gjøre noe bra for byen vi bor i, og byen i mitt hjerte.

Tilbake til politikken, og hva som har skjedd de siste årene.  Jeg skal ikke liste opp punkter Hammerfest Høyre har fått gjennomslag for. Høyre har 3 av 29 representanter i kommunestyret, og er dermed ikke i stand til å få igjennom en eneste sak, uten at det største partiet er enig med oss. Så hvem kan da skryte av at de har fått gjennomført de ulike sakene?  Vi med 3 representanter, eller de med neste 2/3 flertall? Hvis jeg skal være helt ærlig, så har våre 3 deltatt i kommunestyret for at antallet skal stemme.

Igjennom den daglige kritikk mot regjeringen kan man få inntrykk av at Norge er blitt et kaldere samfunn, at landet går i feil retning, at norske distrikt blir lagt ned og at norsk økonomi er i krise.

Samtidig som jeg skriver dette, så føres det likevel en god del Høyre politikk i Hammerfest kommune, som følge av regjeringspartiene. Og synes ikke folk at vi har det fint her? Men du har kanskje ikke tenkt på det? La oss se litt på noen av de sakene som Høyre i regjering har gjort for nettopp deg.

Etter seks år med Høyre i regjering:

Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber, også i Hammerfest og Kvalsund.

Stadig flere pasienter blir behandlet, færre står i helsekø og ventetidene er kortere. Regjeringen prioriterer pasientbehandlingen og de har godkjent finansieringen av Nye Hammerfest sykehus.  Nye Hammerfest sykehus er kostnadsberegnet til om lag 1,95 milliarder kroner. Et sykehus vi har kjempet for i veldig mange år, og som endelig blir realisert med dagens Høyre regjering.

Regjeringen har lagt frem kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet», som bunner i Høyres eldrepolitikk. En reform Hammerfest Kommune skal ta tak i. Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg, verdig og aktiv alderdom.

Høyre ønsker en skole som gir alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer og ambisjoner. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Flere lærer mer og færre faller fra. Regjeringen har innført en fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående opplæring som sikrer mer tilstedeværelse og mer læring. I tillegg til at elevene lærer mer på skolen, mobbetallene går ned, og rekordmange får også lærlingeplass, også i Hammerfest.

Norge får et sterkere forsvar med Høyre i regjering. Det har vært 30 % reell vekst i midlene til Forsvaret siden Høyre tok over i 2013.

Den beste måten å bekjempe fattigdom, er ved å gi folk en jobb å gå til. Derfor vil Høyre kvalifisere flere til jobb. Målet er at færrest mulig skal bli passive trygdemottakere.  Når det gjelder trygd og sosialhjelp, har to ting endret seg, etter at Høyre kom i regjering. Ny uføretrygd tredde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid. Kommunen stiller krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar 2017. Når vi stiller krav om aktivitet gjør det at folk kommer raskere ut i jobb og utdanning. Høyres mål er at ingen skal falle utenfor.

Høyre i regjering har økt bevilgningene til samferdselsbudsjettene med 75 % siden de tok over regjeringsmakten. Høyre vil bruke 1000 milliarder kroner på satsning på veier, bane og kollektiv som binder by og bygd sammen.

Nå er den viktige jobben for de folkevalgte i Hammerfest å få regjeringa til å prioritere RV-94 og en bypakke i fremtidige NTP. Her er det viktig at vi har valgt inn de rette personene, for å kunne presentere saken, så vi blir hørt.  Dette er den viktigste jobben som de folkevalgte i fremtidens Hammerfest kommune, står ovenfor i mine øyne. Spesielt siden vi skal realisere nye Hammerfest Sykehus og jobbe for en ny flyplass på Grøtnes.  En flyplass som Hammerfest Høyre vil være en garantist for.

Her må velgerne jobbe for at de rette menneskene bak parti som har programfestet at de vil jobbe for nettopp dette, kommer inn i vårt nye utvidet kommunestyre.Her under kommer selvsagt bomringer også inn. Vi må huske at dette begynner på kommunenivå. Dersom politikerne i kommunen sier nei, så blir det ikke bompenger, og da kommer heller ikke saken opp i regjeringen. I dag står vi i Hammerfest og hviler på et gammelt prinsippvedtak om bompengefinansiering fra 2011. Hammerfest Høyre er i mot bruk av bompenger til å finansiere RV 94 og en fremtidig bypakke. Dette har vi også programfestet for perioden 2019-2023. Hammerfest Høyre er heller ikke for veiprising.

Høyre i regjeringen gjør i dag tydelige prioriteringer og tenker nytt fremfor å heve skattene. Hvis vi fortsetter å gjøre alt som i dag, må vanlig folk regne med å betale om lag 50 % mer allerede om 40 år. Det er politisk latskap å heve skattene, og det er en tålegrense for hvor mye folk vil betale.

En stor og generøs offentlig sektor krever høy verdiskaping i privat sektor. Det viktigste for Norge fremover, blir derfor å skape flere jobber i privat sektor. Dette gjelder også i vår nye stor kommune. Konsekvensen av ikke å reformere, modernisere og prioritere, er et svekket velferdssamfunn. Hvis vi ignorerer disse utfordringene, må vanlige folk regne med å betale langt mer i skatt, og annenhver nordmann må jobbe i offentlig sektor. Det er ikke bærekraftig.

Så er politikken som regjeringa og Høyre jobber for så forferdelig ille, at den må byttes ut med neste mulighet?

Mitt råd til deg, kjære velger:

Sett deg godt inn hva de ulike parti har i sine valgprogram, og bruk din stemme til å velge inn de rette folkene på de rette plassene. Makta ligger hos dere velgere. For det er menneskene bak partiet på kommunenivå, som er din mulighet til å sikre at nettopp din stemme blir hørt.

Godt valg.

Skrevet av,

Kjersti Sollien Iversen,

Listekandidat Hammerfest Høyre

Nyhet:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: