Publisert: onsdag 10. juli 2019 Klokken: 13:53

Debatt: Var det god journalistikk?

I avisinnlegget «Strifeldt snur om Hammerfest Lufthavn», som sto å lese på websiden til iFinnmark 6. juli og står i Finnmark Dagblad onsdag 10. juli, er blant annet Banak flyplass nevnt flere ganger.

Personlig er dette en lufthavn, som jeg aldri har sett på i forbindelse med Hammerfest lufthavn, da den drives så ulikt.

For meg kan Hammerfest lufthavn, sammenlignes med Alta lufthavn, dog mindre, og vi har dårligere regularitet her i Hammerfest på vår flyplass.

Likevel er det på sin plass å se litt nærmere på Banak lufthavn siden den nevnes de siste dagene, i to ulike avisreportasjer, som et godt alternativ, istedenfor å bygge nye Hammerfest flyplass på Grøtnes.

Banak er en flyplass om drives og eies av Avinor. Flyplassen har Norges femte lengste rullebane, med sine 2788 meter. Sivilt betjenes lufthavnen primært av Widerøe og har 3 avganger hver dag kun til Tromsø. Om sommeren benyttes Banak lufthavn til noen Charterfly, og Norwegian har en avgang torsdag og en avgang søndag fra Banak til Gardermoen.

Luftfartsvesenet er representert med Stasjonsgruppe Banak, hvorav forsvarets Sea King redningshelikoptre er stasjonert. Disse tilhører 330-Skvadronen.

Tallmessig har jeg ikke lett så lenge eller grundig, men passasjertallene inkludert transitt var 65 000 i 2015.

Forventer ikke at det har vært noen spesiell endring siden. Og da blir jeg undrende. Hvorfor?

Hvorfor er plutselig Banak et godt alternativ til ny flyplass på Grøtnes?

Passasjertrafikken på Banak lufthavn er pr i dag, er mer enn 50 % lavere enn det vi har i Hammerfest, og det på vår flyplass hvor flyene står unormalt mye på bakken, eller ikke klarer lande.

I tillegg har vår flyplass i Hammerfest avganger og ankomster fra hele Finnmark, og tall fra 2017 viste at vi har 135 000 passasjerer.  Det er også estimert at vi som følge av dårlig regularitet og høye priser, har mistet 40 000 passasjerer til Alta lufthavn.

Plutselig er ikke 140 km fra Hammerfest, og en fjellovergang noe hinder heller, og kommentaren «Klarer man å holde reisetiden til en time fra flyplassen, er det så langt, spør Strifeldt», gjør meg undrende om vi bor i samme fylke.

Når ble ikke 14 mil og en fjellovergang i Finnmark, for eksempel på vinteren, noe man  ikke trenger ta hensyn til?

Jeg har aldri kjørt så fort hverken til Lakselv eller Alta fra Hammerfest, selv ikke de gangene jeg har vært litt hard på gassen. Og klarer ikke tro at en utbedring av noen vei, uansett skal klare å halvere tidsforbruket på strekningen.

Det er ikke fysisk mulig å komme seg til Lakselv eller Alta på 1 time fra Hammerfest, uansett om man gjør noe med veiene. I Norge har vi ikke engang fartsgrenser hvor dette lar seg gjøre.

Her må det nesten være andre årsaker….

Med å løfte blikket litt i den første reportasjen, ser man at en av journalistene, Arnfinn Sjøenden er Lokallagsleder i Porsanger SV, og sitter per tiden i kommunestyret i Porsanger og er vara til formannskapet. I tillegg til at han er Leder i sektorstyret for helse og omsorg i Porsanger Kommune.

Mulig det bare er meg, men jeg synes dette blir litt i grenseland.

Å skulle ta intervju og skrive en reportasje med politiske motstandere knappe to måneder før et valg, er kanskje ikke like fair ovenfor andre parti. Det kan sette både en selv eller andre i et dårlig lys, samtidig kan det være en måte å få frem sin egen sak på.

Om det er tilfellet her skal jeg ikke spekulere i, men ønsker likevel å påpeke dette.

At Banak plutselig dukker opp i forbindelse med ny flyplass på Grøtnes, tror jeg faktisk ikke bare var tilfeldig.

Spesielt siden Banak ikke kan betjene Finnmark fylke på samme måte som det Hammerfest gjør.

Og da spør jeg igjen; hvorfor?

Det kan muligens være til politisk ledelse i Porsanger sin fordel om de fikk overta en del av Hammerfest sin flytrafikk. For jeg klarer faktisk ikke se et godt argument for hvorfor Banak sees på som et alternativ istedenfor ny flyplass på Grøtnes.

I vær varsom plakaten står det blant annet i punkt 2.2 «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Her burde redaktør Reginiussen i Finnmark Dagblad ha tatt ett annet valg i utsendelse av journalist.

Skrevet av,

Kjersti Sollien Iversen,

Listekandidat Hammerfest Høyre

Debatt:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: