Publisert: onsdag 20. mai 2020 Klokken: 09:59

Debatt: Veiåpning på Sørøya

Diskusjonen om åpning av veiene mellom Lotre – Sandøybotn og Hellefjord – Skarvfjordhamn er et sikkert vårtegn.

Hvert år må lokalbefolkning, bygdelag og hyttefolk mase for at Hammerfest kommune skal finne midler til formålet. Begge plasser er det både lokale folk og maskiner på stedet som kan utføre arbeidet. Kostnaden for å åpne disse veistubbene kan umulig overstige 80 000 kr totalt. Veilengdene er ca. 14 og 16 km, men deler av strekningene er selvsagt tint fram, slik at antall kilometer som faktisk må brøytes er mindre.

Det er til sammen 150 medlemmer i bygdelagene Skarvfjordhamn/Hønseby og Sandøybotn. Ikke alle brukere er medlemmer i bygdelagene. Trolig er minst dobbelt så mange, altså rundt 300 av innbyggerne i Hammerfest kommune, berørt av manglende tilgang til yttersida av Sørøya. Særlig denne koronavåren er behovet for å få luft i panneluggen ekstra stort.

Vi mener at næringsliv og aktivitet i distriktene må sees og prioriteres. For også utkantene av kommunen bidrar til fellesskapet og kommunekassa, blant annet ved å avgi et betydelig areal til oppdrettsvirksomhet. I Sandøybotn er det landbruk og gjestestue med behov for infrastruktur. Kanskje kunne mange hammerfestinger tenkt å leie seg inn på gjestestua når den obligatoriske sydenturen uteblir denne våren? Kanskje planlegger flere hytteeiere å bruke feriepengene hos lokale bygghandlere, såkalt nærhandel?

SV, Sp, R og MDG i Hammerfest vil at kommunen skal prioritere å få åpnet disse veiene nå. Og for å unngå dette sikre, men unødvendige vårtegnet, vil vi ved budsjettbehandling i desember foreslå at det settes av faste og øremerkede midler til åpning av veistrekkene.

Skrevet av,
Ingrid Petrikke Olsen, Hammerfest SV, Lodve A. Svare, Hammerfest Sp. Lars Ivar Wæhre, Rødt Hammerfest og Linn N. Tjønsø, MDG Hammerfest

Debatt

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: