Publisert: onsdag 10. juli 2019 Klokken: 13:57

Debatt: Verdifulle reiser til Finnmark

Norgesreisen er verdifull for turistene, men også for norsk økonomi og norske reisemål. Gjennom kunst og kultur kan verdien av reisen øke.

Vi reiser mer enn noen gang, i både inn- og utland. Bare i 2018 ble det foretatt 1,4 milliarder internasjonale reiser, dobbelt så mange som i 2000. Samtidig har mange stor glede av reiseopplevelser basert på kultur, og to av tre utenlandske sommerturister i Norge oppgir kulturelle aktiviteter som «svært viktig» for sin reise.

Dette viser at Norge som reisemål bør by på mer enn fjord og fjell. Vi har et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv, med blant annet festivaler, museer og imponerende byggverk. Norge er landet for Munch, Nidarosdomen, Kardemomme by og Peer Gynt, men også for Kygo, Sigrid og Harry Hole. Og for det råeste innenfor nordisk matkultur.

I Finnmark får turistene oppleve den enestående bergkunsten i Alta (en del av UNESCOs verdensarv), og samisk kultur gjennom Samisk senter for samtidskunst, reindrift og doudji. Dette kan kombineres med kongekrabbesafari, overnatting på ishotell og deltakelse på festivaler som Barents Spektakel.

Kultur tydeliggjør Norges – og Finnmarks – kvaliteter og særpreg i en stor verden. Når norsk litteratur, musikk eller arkitektur får gjen­nomslag, skaper det nysgjerrighet og viser frem Norge som kulturnasjon, men også som reisemål.

Dette må vi ta på alvor. For reisen er verdifull for turisten, men også for norsk økonomi og norske reisemål. Kulturopplevelser kan skape uforglemmelige inntrykk, som får turistene til å komme tilbake.

Kultur kombinert med reiseliv kan bidra til økt besøk, et utvidet kulturtilbud, mer næringsutvikling og flere helårsarbeidsplasser over hele landet. Potensialet for verdiskaping fra kulturturisme er stort, innenfor både kultursektoren, reiselivet og andre næringer.

Derfor har regjeringen lagt fram en strategi for å styrke Norge som kulturdestinasjon. Strategien skal bidra til et bedre samarbeid mellom aktørene, mer kunnskap om kulturturisme og flere og mer tilgjengelige kulturopplevelser. Vi skal lykkes ved å stimulere til flere bedriftsnettverk og mer forskning som involverer kultur- og reiselivsaktører. Som del av dette har Forskningsrådet for første gang øremerket 20 mill. kroner til forskning innenfor kulturturisme og reiseliv. Regjeringen skal også sikre en tydelig kulturdimensjonen i Innovasjon Norges reisemålsprofilering.

Det kulturbaserte reiselivet har stort potensial, så lenge det utvikles innenfor bærekraftige rammer – både miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi vil gjerne ta imot turister, men ikke for enhver pris. For at kulturturisme skal lønne seg for alle involverte parter, må verdifulle natur- og kulturressurser og lokalsamfunn ivaretas på en god måte. Det er vi alle tjent med.

Skrevet av,

Torbjørn Røe Isaksen,

Næringsminister

Nyhet:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Del dette: