Deler ut 80 millioner kroner til lag og foreninger som vil være med på å rydde

– Selve oppryddingen skal i hovedsak baseres på frivillighet, påpeker Fylkesmannen i Finnmark. Foto: Maragareth W. Sundfør / Fylkesmannen i Finnmark

Fristen for å søke på penger er 15. februar, og pengene må brukes til tiltak mot marin forsøpling. Altså rydding av norske strender, langs elvebredder eller på havbunnen. Inkludert eierløse fritidsbåter.

I fjor deltok rundt 49.000 frivillige over hele landet for å rydde, og det ble samlet opp 1.374 tonn avfall.

Lag og foreninger kan altså søke om støtte til oppryddingstiltak, og det kan søkes støtte til transport og innlevering av oppsamlet søppel til godkjent mottak, inkludert kasserte eierløse fritidsbåter.

– Selve oppryddingen skal i hovedsak baseres på frivillighet, men dersom det skal holdes aksjoner i sårbare naturområder eller utilgjengelige områder kan det søkes om støtte for å få ekstern hjelp til dette, påpeker Fylkesmannen i Finnmark i en pressemelding.

Miljødirektoratet har også åpnet for å støtte forebyggende tiltak, slik som holdningskampanjer, undervisningsmateriell, veiledningsmateriell og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling.

Minste søknadssum er 300 000 kroner, og derfor oppfordrer man sentralledd i organisasjoner å søke for å koordinere flere aksjoner. Et alternativ er også at flere organisasjoner går sammen om aksjoner. Les mer på nettsidene til Fylkesmannen i Finnmark.

Annonse:

Annonse:

Del dette: