Hammerfestingen

Gikk ned fra 96 til 12,50 kroner per kvm:

– Den nye prisen er det vesentlige her

– At prisen var satt betydelig ned burde vært annonsert sammen med de ledige tomtene på Leirvika. Det er det som er det vesentlige her, sier en næringslivsaktør, som selv er blant de som kommunen tidligere har forespeilet langt høyere pris for. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Kommunen skulle i desember 2019 ha annonsert den nye festeavgiften samtidig som de hadde gått bredere ut med de ledige tomtene, mener en aktør som selv har vært med på å regne på et prosjekt som ble for dyrt med de gamle prisene.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2021 kl 18:28

Annonse
Annonse
Annonse

– Det med prisen er vesentlig. Mange har de siste årene regnet på tomtene på Leirvika til ulike prosjekter, men det kommunen forlangte var alt for dyrt. Derfor la mange fra seg prosjektene sine, hevder en næringsdrivende overfor Hammerfestingen.

Han sier at kommunen i desember 2019 derfor skulle ha annonsert både bredere og bedre at prisen på festeavgiften i Leirvika var satt ned fra 96 til 12,50 kroner per kvadratmeter med virkning fra 1.1.2020, og ikke bare kunngjort de ledige tomtene på kommunens hjemmeside.

– Hjemmeside kritikkverdig

– Om jeg den gang hadde sett tomtene i Leirvika annonsert uten å samtidig bli gjort oppmerksom på at det hadde kommet en ny og sterkt redusert pris. Så ville Leirvika fortsatt vært uinteressant for oss, sier en næringsdrivende, og påpeker at han ville tenkt at prisen var 96 kroner.

– Det var jo den prisen kommunen da hadde opplyst til oss, påpeker han.

En annen næringsdrivende sier at også hans bedrift har sett på Leirvika tidligere, og at man også her la fra seg planene fordi blant annet festeavgiften var så høy.

At det nå skal bygges lagerseksjoner i stedet på arealene som er regulert til forretning-, industri- og kontorformål, som igjen har som formål å generere arbeidsplasser, uttrykker flere seg derfor undrende til.

– Tomtene har stått lenge

– Tomtene i Leirvika har stått lenge, og dem har mange vært kjent med. Flere har også regnet på dem og funnet ut at prisen kommunen skulle ha gjorde at det ble for dyrt, sier en næringsdrivende, men utlysningen på kommunens hjemmeside kan ingen av de vi har pratet med huske å ha sett.

En aktør påpeker imidlertid at det ikke bare har vært prisen som har spilt inn for å ikke velge å bygge næringslokaler på Leirvika, men også det at ny vei forbi blir lagt i tunnel som kommer ut i Havneveien.

– Jeg tror nok noen kan ha vurdert at når riksveien blir flyttet og det kommer tunnel, at butikkvirksomhet kanskje havner bak «vår herres rygg», påpeker en næringsdrivende.

– Vi er flere aktører som i kontakt med kommunen har fått oppgitt den langt høyere prisen, sier en, som også tror at Leirvika ville vært mer aktuell om de hadde visst om prisen på 12,50 kroner per kvadratmeter.

– Kritiserer ikke BAR Eiendom

Ingen av de som selv har tatt kontakt med lokalavisa om saken, eller de som lokalavisa har kontaktet for kommentarer, ønsker å stå fram med navn.

Flere påpeker også at avisen må få med at de ikke kritiserer BAR Eiendom, som har søkt på tomtene og fått de tildelt, men at kritikken gjelder kommunens saksbehandling og praksis.

– Det kan jo være slik at BAR Eiendom er flink til å følge med på kommunens hjemmeside og på de politiske vedtakene, og sitter klar med et prosjekt straks det kommer ut noe på nettsida til kommunen, sier en av næringslivsaktørene i byen, men legger til at han håper at kommunen heretter blir mye flinkere til å annonsere bredt slik at flere får med seg både pris og ledige tomter.

– Kommunen har retningslinjer som ble revidert i 2019. Hvorfor ikke bruke dem, sier vedkommende.

Tomta på Fuglenes

■ Hammerfestingen satte i oktober søkelyset på et salg av en kommunal tomt øverst på Fuglenes. Også denne tomta ble kun annonsert på kommunens hjemmeside. Dagen etter var den merket som «solgt».

Les også: Lagt ut torsdag og solgt fredag

■ Da lokalavisa kontaktet ordfører Terje Wikstrøm (AP)sa han at han hadde bedt om en gjennomgang.

Les også: – Har bedt om gjennomgang

■ Kommunalsjef Odd Edvardsen fastslo tidlig at her hadde kommunen gjort en feil, og at de 30 målene på Fuglenes var tildelt BAR Eiendom uten at kommunen hadde fulgt gjeldene retningslinjer.

– Hammerfestingen har rett. Vi har ikke fulgt retningslinjene som vi skal følge, erkjente kommunalsjefen.

Her kan du også lese hva han sa, og kommunens tildelingskriterier for kommunale tomter:

Les også: – Vi har gjort feil her

■ BAR Eiendom fikk senere beskjed fra Hammerfest kommune at de ønsket å trekke tildelinga av den 30 mål store tomta øverst på Fuglenes.

■ – Jeg forventer at retningslinjer som er vedtatt følges, sa kommunestyrepolitiker Arne Myrseth (FrP), som i oktober ikke kjente til tomtetildelingen på Fuglenes før lokalavisa skrev om saken.

Les også: – Pådriver for å selge, men man på få pengene inn i kassa

■ – Tildelinger av tomter i Hammerfest har de siste 4-5 årene vært et betent område, sa styreleder Daniel Robertsen hos D&C Eiendom i oktober.

Robertsen påpekte da at de kommunale tildelingskriteriene ble endret i 2019 nettopp for å hindre at det skal herske usikkerhet og gjøres feil, slik som her.

Les også: – Lenge vært et betent område

■ – Det er i alle fall ikke slik vi solgte eiendommer der jeg jobbet før, sa også den tidligere eiendomsmegleren Egil Haugen, som i dag er ansatt i et selskap som også opererer i eiendomsmarkedet.

Les også: – Kan ha tapt millionbeløp