Annonse

Eksklusiv og lokaltilpasset mote for damer i alle aldre

B-Young

Eksklu­siv og lokaltil­pas­set mote for damer i alle aldre

Når du besøk­er B.young på Nis­sensen­teret, blir du møtt av assis­terende butikksjef Hege Ani­ta og daglig led­er Torill som har mer enn 32 års erfar­ing mel­lom seg og et øye for mote.

De har allerede gjort seg opp en plan for hva som pass­er deg, så fort du er kom­met inn i butikken og slikt blir det en god han­dleop­plevelse av.

Lyt­ter til kun­dene
Hver kunde er forskjel­lig og vi er gode på å se kun­dene og hva som pass­er for hver enkelt kunde, forteller Hege.

Kun­dene står i før­ersetet hos B.young og utval­get vårt er tilpas­set kun­denes ønsker og lokale tren­der. –Vi er ikke kjedestyrt og vel­ger selv det utval­get som våre kun­der etter­spør, forteller daglig led­er Torill Kris­tiansen.

Sterke på sosiale medi­er Vi er til stede på alle de store sosiale medi­ene, forteller assis­terende butikksjef Hege.

De som føl­ger B.young på sosiale medi­er, får se butikkens nye var­er med en gang de kom­mer inn i butikken.
– Ser du noe du lik­er, er det bare å ringe oss så hold­er vi av varen eller sender den til kun­den. B.young han­dler om å skape sin egen stil med moterik­tige var­er av høy kvalitet. De ansat­te opp­for­dr­er kun­den til å følge dem på sosiale medi­er, og dele egen inspi­rasjon til glede for alle.

Kun­dek­lubb og eksklu­siv vis­ning
B.young arran­ger­er også events til medlemmene hvor stemnin­gen er rød løper, og god drikke med pri­vat vis­ning, samt prøv­ing av ny mote til langt ut på kvelden.

Om Byoung

B.young feiret 10-års jubileum i fjor og kje­den feiret 25-årsju­­bileum for
2 år siden

B.young har 2 ansat­te og 3 ekstrah­jelpere

Egen kun­dek­lubb

B.yoyng er en stor dan­sk motek­jede med over 250 butikker. Butikken i Ham­mer­fest er kje­dens nordlig­ste butikk.

Pri­vate vis­ninger for medlemmene av kun­dek­lubben. Ta kon­takt for mer infor­masjon.

Åpn­ingstider
Man-fre: 10 — 18
Lørdag: 10 — 16

B.young
Nis­sensen­teret
Tele­fon 940 18 174
www.nissensenteret.no

Del dette:

Åpningstider

Tog­gle con­tent goes here, click edit but­ton to change this text.

Del dette:
Del dette:

Legg igjen en kommentar