Hammerfestingen

Fylkespolitiker Rut Olsen (FrP):

– Elevene kan være glad vi har et Arbeidstilsyn

Fylkestinget ga 25,1 mill. til prosjekt Håja-bygget

– Når politikerne skryter i valgkamp så tenker jeg at man i denne saken må gi æren til Arbeidstilsynet. For jobben med inneklimaet i Håja-bygget skulle vært gjort for lenge siden, sa FrPs fylkestingsrepresentant Rut Olsen (innfelt). Foto: Bjørn Egil Jakobsen / fylkeskommunen

Fylkestinget gikk fredag enstemmig inn for å bevilge 600.000 kroner til et forprosjekt, og deretter 24,5 millioner kroner til hovedprosjekt for å ordne inneklimaproblemene i Håja-bygget til Hammerfest videregående skole.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 19.03.2021 kl 15:16

Annonse
Annonse
Annonse

– Jeg synes det er kjipt at man må få kniven på strupen fra Arbeidstilsynet. Så jeg tenker at elevene i Hammerfest kan prise seg lykkelig over at vi ha et Arbeidstilsyn. Ellers har sikkert saken enda blitt liggende i ro, sa fylkestingsrepresentant Rut Olsen (FrP) under behandlingen av saken i Fylkestinget.

Hun la til at når politikerne skryter i valgkamp så tenker hun at man i denne saken må gi æren til Arbeidstilsynet, og la til at jobben med inneklimaet i Håja-bygget skulle vært gjort for lenge siden.

– Det er ikke noe rart at lærere og elever blir syke der. Så jeg er glad dette endelig kom i gang, fastslo Rut Olsen.

– Gode skolebygg er viktig

– Dette er en god innstilling. For Arbeiderpartiet er gode skolebygg svært viktig, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget, Geir Ove Bakken.

Han viste til at Håja-bygget, som er fra 1989, har en spesiell arkitektur og at det er en litt utfordrende historie med bygget.

Han pekte på tilsynsrapporten som viser dårlig inneklima i bygget, og som igjen kan føre til fysiske plager. Og klargjorde at det er skoleeiers plikt å følge opp.

– Det vi kan være litt glade for er at vi har en tidligere sak som førte til at taket ble tett, og kledningen til bygget er ordnet, men dette var rett og slett ikke nok, sa han.

Enstemmig vedtatt

– Det har kommet nye krav fra Arbeidstilsynet, og vi er nødt til å fatte et vedtak denne uken. Ellers kan vi risikere tvangsmulkt og stans av virksomhet på skolen, sa Geir Ove Bakken, og viste til at siste frist for å svare på påleggene fra Arbeidstilsynet er 19. mars.

Han la fram at løsningen for å unngå dette er vedtak av forprosjektet til 600.000 kroner, og et påfølgende hovedprosjekt til 24,5 millioner kroner.

– Vi får bare be til høyere makter at disse beløpene holde. Det er ingen tvil om at dette blir en omfattende ombygging, klargjorde Geir Ove Bakken.

Alle partiene sluttet seg til forslaget, men det ble pekt på fra blant annet Senterpartiets Jan Martin Rishaug at dette er en sak som bare plutselig dukker opp uten å ha blitt tatt med i Fellesnemnda. Til tross for at det er en gammel sak fra 2018.

– Men når det er sagt så er dette en viktig sak som vi må få på plass. Arbeidstilsynet henger på oss, og vi ha ingen måte å komme unna med, sa Rishaug.