Hammerfestingen

Martin Heggem Wiik og Jørgen Tharaldsteen Halvorsen planter furu ved drikkevannet på Prærien. Foto: Linn Marit Hermansen

En frodigere by

Planting av trær i byen har vært gjort flere ganger etter krigen, og Martin Heggem Wiik tar stafettpinnen videre.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Alle som har vokst opp på Kvaløya har erfart at øya har lite vegetasjon, både på grunn av klima og rein. Dette ville Heggem Wiik gjøre noe med.

– På grunn av koronakrisen fikk jeg litt mye fritid, og kom på en idé jeg hadde overhørt av min farmor, nemlig å plante trær i byen. Jeg syntes det hørtes genialt ut, da det ville gjøre byen grønnere, og kanskje til og med skape bedre trivsel, sier han.

Furu fra Alta

Også kommunen har vært med på idéen fra starten av.

– Jeg tok selvfølgelig kontakt med kommunen først for å forsikre meg om at dette kunne bli gjort både lovlig og i henhold til lovverk, sier Heggem Wiik.

I all hovedsak er det furu, rogn og bjørk, men også mindre partier med gran som plantes.

– Vi har fått over 200 furu fra Alta som ble kjøpt for penger jeg fikk inn på Spleis. I tillegg har jeg og flere av vennene mine hentet rundt 20 bjørke og rognetrær fra Kvalsund, forteller Heggem Wiik.

Fra Alta er det kjøpt inn over 200 små furutrær. Foto: Linn Marit Hermansen

Ønsker tradisjon

Han håper på å kunne gjøre plantingen til en tradisjon.

– Det er ikke alle trær som kommer til å overleve. Det var en som tok kontakt og sa at dette kunne man gjort flere ganger, sier Heggem Wiik.

– Positivt tiltak

Natur- og miljøfaglig rådgiver i kommunen, Tor Harry Bjørn, er positiv til prosjektet.

– Det er et positivt tiltak for å tilføre vekst og få grønnere områder, sier han.

Det ble satt opp møter hvor man diskuterte hvilke områder som kunne være aktuelle, og hvilke typer trær som kunne egne seg for klimaet.

– Vi har og hatt en dialog med skogbrukssjefen i Finnmark om blant annet hvor det var lettest tilgjengelig for oss i Hammerfest å hente trær og hvordan dette kan gjennomføres, sier Bjørn.

Tor Harry Bjørn er positiv til tiltaket. Foto: Privat

Flere aktuelle områder

Selv kom han nylig på jobb igjen etter ferie.

– Jeg har fått med meg at det har vært en del aktivitet, og det er bra, sier han.

Storvannet og Mellomvannet er blant de områdene som de har kommet fram til at er aktuelle, og Storvannet er et område kommunen også før dette har planlagt å gjøre noe med.

– Det har det vært snakk om lenge. Blant annet har vi snakket om å gjøre noe med holmen som kanskje å få opp en gapahuk der, sier Bjørn.

Også Drikkevannet og badeplassen er aktuelt som planteområde.

– Det er et område som ville bli mer attraktivt med skogavskjerming mot veien. Skogplanting i utvalgte lokaliteter vil på sikt gi både le og økt trivsel blant annet i mye brukte friluftsområder, sier Bjørn.

Ser framover

Han ser framover i tid, og tror dette kan bli veldig bra.

– På en ti års tid kan du jo få litt størrelse på trærne. Det kommer an på jordsmonn og le. På sikt tror jeg at vi kan bidra til at det blir mer frodig i kommunen, sier Bjørn.

Han mener planting av gran i områder på Prærien vil være med på å teste om arten vil kunne overleve i Hammerfest.