Hammerfestingen

Bevare eller bygge nytt svømmeanlegg?:

Endelig beslutning tas kanskje torsdag

Men vil ha døra åpen for private aktører

Torsdag behandler kommunestyret igjen saken om hva skal man gjøre med svømmehallene i byen og Rypefjord. Truls Olufsen-Mehus (KrF) har ønsket at kommunen skal bidra til å få private aktører til å bygge nytt. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

I september utsatte kommunestyret behandlingen av svømmehallstrukturen. Etter det har hovedutvalgene for oppvekst kultur, næring, miljø og utvikling, samt formannskapet støttet å bevare dagens struktur, men KrFs Truls Olufsen-Mehus vil holde døra åpen for at private aktører kan komme på banen og vil bygge nytt bassenganlegg/badeattraksjon.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Renovering av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen er en sak som har rullet politisk i flere år, og i desember i fjor ba kommunestyret rådmannen legge fram en sak om fremtidig svømmehall.

Her ble rådmannen bedt om å vurdere levetiden for isbjørnhallen, se på kostnadene for å sette den i god stand, samt presentere en langsiktig plan for bassengsstrukturen i Hammerfest.

Hammerfest havn

I februar kom Hammerfest havn med høringsinnspill til kommunedelplan for idrett og fysisk helse, og varslet at de ville komme med innspill til et nytt svømmebassen - badeland/ nytt basseng lokalisert i havneområdet som nå opparbeides i forbindelse med ren havn-prosjektet.

Les også: – River helt inn til moder jord

Hammerfest Idrettsråd har ment det er viktig at Hammerfest har et sentralt svømmeanlegg, og at man ikke ønsker at klubbens aktiviteter får lange opphold grunnet omfattende vedlikehold eller nyetablering.

Les også: – Bygge nytt anses ikke som forsvarlig

Desentralisert struktur

Rådmannens forslag er fortsatt å beholde dagens desentraliserte basseng-struktur, og ikke jobbe videre med et eventuelt nytt sentralisert anlegg. Etter innspill fra kommunestyret i september har rådmannen fjernet forslaget om å gjøre vurderinger av hvilke basseng som eventuelt kan legges ned.

Les også: – Er nærliggende at Breidablikk ryker

Holder døra åpen

Da formannskapet behandlet saken i november ble deres innstilling til kommunestyret at vi skal ha en desentralisert bassengstruktur i Hammerfest, og ikke satse på en større badeattraksjon som erstatter Breidablikkhallen, Sanitetsbadet og Isbjørnhallen.

KrFs Truls Olufsen-Mehus ønsket likevel å holde døra åpen for et privat initiativ, og i debatten høstet han støtte fra andre partier.

Les også: – Vi må være åpen for et privat initiativ

Han klargjorde at han støttet rådmannens forslag slik det ligger an nå, men tok til ordet at politikerne ikke må gjøre vedtak som lukker døra dersom private aktører kommer på banen for å bygge et større badeanlegg/badeland i byen.

Vil gi til privat aktør

KrF-politikeren ønsker at kommunen skal signalisere at man vil støtte et privat initiativ med pengene som i dag likevel brukes på driftskostnader og vedlikehold.

Arbeiderpartiets representanter ga uttrykk for at de var uenig med Olufsen-Mehus, og Kurt Methi (Ap) sa i formannskapet at det ikke er ønskelig å legge ned Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Sanitetsbadet.

– Jeg skjønner intensjonen i Truls sitt forslag, men hvis vi skal ta driftskostnadene på dagens svømmeanlegg og gi dem til en privat aktør, så vil vi jo sitte på utgifter i forhold til å leie oss inn i det samme anlegget for skoleklasser, sa Berit Hågensen (Ap), men Kurt Methi åpnet for at dersom det blir en realitet at private aktører kommer på banen så får man ta diskusjonen da.

Renovering ca. 80 mill. kr

I sakspapirene fra administrasjonen går det fram at kostnadene for å renovere Isbjørnhallen er aslått til ca. 80 millioner kroner.

Om det besluttes at Isbjørnhallen ikke skal brukes som svømmehall, vil bygget uansett ha behov for rehabilitering. Og ved kun bruk som idrettshall mener man renoveringen vil komme på 61 millioner kroner.

Både i utvalget for oppvekst og kultur (15. november), næring, miljø og utvikling (16. november), og formannskapet (18. november), gikk man for å støtte rådmannens innstilling. At Hammerfest beholder dagens desentraliserte basseng-struktur.