Her får du en smakebit fra Kulturtrøkk 2018 (video)

Kulturtrøkk er blitt en av de viktigste begivenhetene for Kulturskolen i Hammerfest. Fredag deltok 300 barn på lunsjkonserten, men Kulturtrøkk er ikke over.

Av MARIUS B. STAVELI (mbs@hammerfestingen.no)
og BJØRN EGIL JAKOBSEN (bej@hammerfestingen.no)

En gang i året kom­mer musikkstu­den­ter fra Norges Musikkhøgskole og dansere fra Kun­sthøgskolen i Oslo til Ham­mer­fest, og tar over under­vis­ninga i Kul­turskolen, fork­lar­er inspek­tør Liisa Toumaala. Både barne og vok­sne men­er stu­den­tene er flink til å trekke med seg nye tanker hvert eneste år, og under Lun­sjkon­serten fredag sto det 300 barn på sce­nen fra forskjel­lige skol­er.

For stu­den­tene er opphold­et hek­tisk. De job­ber lange dager, og har kort tid på å for­berede sine opp­legg for under­vis­ning og sine plan­er for kon­sert­er. De bor hos pri­vat­per­son­er i byen. I til­legg til lun­sjkon­serten gjen­står det gal­lakon­sert, dan­se­vis­ning og fam­i­liefor­estill­ing.

Les mer i ukens utgave av avisa Ham­mer­festin­gen, og følg med i pro­gram­met til AKS.

Vår dig­i­tale ver­sjon (pdf) av ukens avis finner du her.

Annonse:

Annonse

Del dette: