Hammerfestingen

Sykehuset går over til normal drift:

Flere koronatiltak forsvinner

Flere av restriksjonene som ble innført forsvinner. Bl.a. vekterne og slusesystemet ved inngangene.

Finnmarkssykehuset går fra 1. september over i normal drift.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

– Dette betyr at sykehuset igjen er åpen for pårørende og besøkende, i tillegg til pasientene, og poliklinikkene gjenopptar full drift, melder Finnmarkssykehuset.

Det opplyses at bakgrunnen for dette er økt vaksinasjonsgrad i befolkningen gjennom sommeren, og det er heller ikke lenger et påbud om å holde én meters avstand så lenge man er fullt vaksinert.

Demonterer slusesystemet

Vekterne som har passet på inngangene blir også borte, og slusesystemet inn til sykehuset blir demontert, men man har besluttet å videreføre vektertjenester på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Finnmarkssykehuset opplyser at vekterne skal sørge for sikkerhet blant pasienter og ansatte, yte service og ivareta alt som har med brann og sikkerhet.

Selv om sykehuset nå går over til normal drift, påpekes det at det likevel er klokt å ta forholdsregler.

«Én meteren» på venterom

– Det videreføres praksis med én meters avstand på venterom, opplyser helseforetaket, og anbefaler at folk viser hensyn.

– Uvaksinerte eller delvaksinerte bør fremdeles holde avstand på minst en meter, påpekes det.

Besøk til innlagte pasienter skal fremdeles avtales med sengepostens ansatte på forhånd, og avdelingen vil fortsatt føre logg som kan benyttes ved smittesporing.

Det innføres også besøkstider, men vil ha unntak for pasienter som har med pårørende etter skjønnsmessig vurdering. I tillegg vil pasientvertene gjenoppta sitt arbeid.