«Floatel Endurance» skriver seg inn i byens gass- og oljehistorie

Det er ikke første gang Hammerfest har besøk av en plattform, men det er første gang i historien at en rigg legger til kai i gass- og oljebyen i nord.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Sånt må selvsagt vi ham­mer­festinger doku­mentere på både bilder og film.

Avisa Ham­mer­festin­gen var der­for på plass i båt, sam­men med havnevak­ta og havnekaptein Jon Helge Løkke, for å følge «Floa­tel Endurance» den siste biten inn mot Leirvi­ka og kai ved Polar­base i Rype­fjord.

Havnekapteinen vis­er til at Ham­mer­fest har investert store sum­mer i å gjøre byens kaian­legg i stand til å kunne ta mot store rig­ger og skip, og dette anløpet som nå har skjedd har vært et etter­lengtet et.

Se også: Første rigg til kai i Hammerfest

Havnekapteinen forteller at riggen skal ligge ved kai i Ham­mer­fest i noen dager for å gjøre noen tekniske forbedringer i forhold til eksosan­legget, slik at det ikke kom­mer eksos inn ven­ti­lasjon­san­legget på Goli­at-fly­teren når den lig­ger inntil den ute på Goli­at-fel­tet. For Ham­mer­fest er det en milepæl når det gjelder å vise oper­atørene hva som kan tilbys i byen.

– Det har vært flere ganger snakk om at rig­ger skulle inn til kai. Vi har hatt fore­spørsler, men så har det blitt endringer i plan­er. Så den her gan­gen fikk vi det til, slår havnekapteinen fast.

Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Det her kaste av seg, og her er mye folk om bord. Er mekanisk arbeid som skal utføres, her er vak­thold, og her er cater­ing. Det er fak­tisk et lite sam­funn som kom­mer inn her, sier hans mens riggen som har sen­ge­plass­er til over 400 mann nærmer seg kai.

Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Annonse:

Del dette: