Fly Viking legger ned Hammerfest-ruta fra 2. jaunuar.

Fly­Viking-grün­der Ola Gievær ble godt mot­tatt da han lan­det for første gang i Ham­mer­fest for ni måned­er siden, og begiven­heten ble mark­ert med både ord­før­ertale, kak­er, sang og musikk, men nå kut­ter Fly­Viking ut Ham­mer­fest.

– Det er to grunner til det, sier administrerende direktør Heine Richardsen i FlyViking.

Av MARIUS B. STAVELI / mbs@hammerfestingen.no

Den vik­tig­ste grun­nen er at det er for få som bruk­er ruta.

– Belegget er så lavt at det ikke svar­er seg å dri­ve ruta. Når vi sam­tidig har fått en forsinkelse på rundt fire måned­er på vårt fjerde fly, så vel­ger vi å heller styrke våre andre fly­ruter i Norge, sier Richard­sen.

Se opp­tak fra Fly­Vikings første land­ing i Ham­mer­fest: https://www.facebook.com/Hammerfestingen/videos/1355386254498696/

Han ønsker ikke å fortelle hva belegget har vært, på grunn av konkur­ranse­hen­syn. Heine Richard­sen leg­ger der­i­mot ikke all skyl­da på pas­sas­jerene, men forteller at Fly­Viking og har et ans­var for at ruta legges ned: Man­ge­len på et full­go­dt book­ingsys­tem har vært med på å forsegle Ham­mer­fest-rutas skjeb­ne. Dermed takker Fly­Viking for seg i Ham­mer­fest for denne gang.

– Vi ønsker å takke alle som har benyt­tet seg av oss. Så kan det hende at vi kom­mer tilbake, vi føl­ger med på Ham­mer­fest, sier Richard­sen.

Det er ni måned­er siden Fly­Viking lan­det i Ham­mer­fest for første gang.

Annonse:

Del dette: