Følg med på hva som skjer i Hammerfest

I ukens avis: «Tobben» hadde sin første arbeidsdag for kommunene Hammerfest og Kvalsund. Jonathan gir ut diktsamling. NAV inviterer til jobbmesse, mens styrelederen til Hammerfest havn KF har drevet lobbyvirksomhet.

Videre skriv­er vi om at det pågår diskusjon­er om at det er forskjeller i lønn og at det gis dyrere jule­gaver til ansat­te i kom­mu­nale fore­tak enn til andre ansat­te i Ham­mer­fest kom­mune.

– Det er noen kval­i­fikasjon­er som er vanske­lig å få tak i, sa kom­munepoli­tik­er og styreled­er i Ham­mer­fest park­er­ing KF, Kurt Methi (Ap) da sak­en ble debat­tert i for­mannskapet i for­rige uke.

Pen­sjon­is­ten Hugo Gun­nar Kvalsvik (87) har et maleri på veg­gen, som han ønsker at Ham­mer­festin­gens lesere skal få se. Det har ei nabo­jente malt av fam­i­liens fiske­bruk, bolig- og blom­ster­hus i 1943, og maleri­et ble under kri­gen red­det unna tyskernes bren­ning av bygnin­gene.

Husk at et abon­nement på lokalav­isa Ham­mer­festin­gen ord­ner du deg enkelt her.

Fugleven­ner har reg­istr­ert at sidensvansen er tilbake i byen, og det opp­for­dres å legge ut epler og rosin­er til de vakre fug­lene.

Les også hyllesten til mødre i byen. I vår avis kan du også følge med på «ka som skjer» de neste dagene. Tors­dag er det for eksem­pel kodekveld på bib­lioteket, «TWIGS — hele hæl­vetes slek­ta» på AKS, piz­za­kveld for MC-ung­dom og skøyter og bålkos på Jans­van­net. Fredag kan du gå på dan­se­vis­ning på AKS, og/eller på mid­nattskon­sert i kir­ka. Eller hva med deltakelse på «Fifty shades freed after­par­ty»?

Fredag starter Merid­i­an­renn med skiskyt­ing, og fort­seter med duahlon (lørdag) og mon­ster­bakkeren­net (søndag).

Har du arrange­menter eller tips om sak­er du men­er vi bør skrive om? Hjelp oss å følge med på det som skjer i Ham­mer­fest.

Send tips og gjerne også bilder til post@hammerfestingen.no.

Les mer i ukens avis:

 

 

 

Annonse:

Annonse:

 

 

 

 

Del dette: